Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Schenking ontvangen in 2023? Doe aangifte vóór 1 maart 2024

Heeft u in 2023 een schenking ontvangen, dan moet u vóór 1 maart 2024 aangifte doen bij de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor schenkingen die u ontving van iemand die in Nederland woont als voor schenkingen van iemand met de Nederlandse nationaliteit die minder dan tien jaar geleden geëmigreerd is.

Op de website van de Belastingdienst kunt u met uw DigiD digitaal aangifte schenkbelasting doen. U moet zelf actie ondernemen, want de Belastingdienst stuurt geen verzoek voor het doen van aangifte. 

Drie aandachtpunten waar u rekening mee moet houden bij uw aangifte schenkbelasting.
 

Inhoudsopgave

1. Wie moet de aangifte doen?

In de meeste gevallen zult u als begunstigde de aangifte doen en de schenkbelasting betalen. Als de schenker een zogenaamde ‘schenking vrij van recht’ heeft gedaan, is het handig dat de schenker zelf de aangifte doet. Bij een schenking vrij van recht betaalt de schenker namelijk de schenkbelasting. U ontvangt de schenking dan netto.

2. Vrijstelling schenkbelasting, toch aangifte doen?

In de Successiewet is een aantal schenkingsvrijstellingen opgenomen. Als u een schenking van uw ouder(s) gekregen heeft, dan hoeft u geen aangifte te doen als de schenking niet meer bedraagt dan de jaarlijkse vrijstelling van € 6.035 (in 2023). Bij schenking van anderen is dat bedrag € 2.418 (in 2023) en hoeft u dus ook geen aangifte te doen. Als er sprake is van een schenking met een hoge vrijstelling, dan moet er wél aangifte worden gedaan, en moet u een beroep op deze vrijstelling doen. 

Overzicht vrijstellingen 2023

Kinderen
€ 6.035
Kinderen van 18 t/m 39 jaar, eenmalig
€ 28.947
    - te verhogen voor dure studie tot
€ 60.298
    - te verhogen voor eigen woning tot
€ 28.947*
Overige begunstigden
€ 2.418
Overige begunstigden 18 t/m 39 jaar, eenmalig voor eigen woning
€ 28.947*

*De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is voor 2023 verlaagd naar € 28.947 en met ingang van 2024 is deze helemaal afgeschaft.

Spreiding schenkingsvrijstelling eigen woning 
2022 was het laatste jaar dat de hoge vrijstelling voor de eigen woning nog € 106.671 bedroeg. Deze mag gespreid ontvangen worden over 2022 en 2023, bijvoorbeeld in 2022 € 1.000 en in 2023 € 105.671. U moet dan zowel over 2022 als over 2023 aangifte schenkbelasting doen en u voor beide jaren beroepen op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Daarnaast mag u in 2023 ook nog gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 6.035 of € 2.418 (dit zijn de bedragen die gelden voor 2023). 

In 2021 bedroeg de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning € 105.302. Als u in dat jaar voor het eerst een deel van deze vrijstelling heeft benut, dan kan die in 2022 en/of 2023 nog aangevuld worden tot maximaal € 105.302. Daarnaast mag u dan in 2023 (en 2022) nog gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling (2023: € 6.035 of € 2.418). U moet over ieder jaar dan wel aangifte schenkbelasting doen.

Meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer over het onderwerp schenken? Dowload hier de SchenkingsWijzer.
Download de Wijzer

3. Welke schenkingen moet u bij elkaar optellen?

Als u vorig jaar meerdere schenkingen van één persoon heeft gekregen, dan moet u die bij elkaar optellen. Krijgt u een schenking van twee mensen die elkaars partner zijn? Dan ziet de Belastingdienst hen ook als één schenker en moet u die bedragen bij elkaar optellen. Een schenking van zowel uw opa als uw oma telt u dus bij elkaar op. Maar zijn uw opa en oma gescheiden, dan hoeft dat niet. Schenkingen van uw ouders moet u altíjd bij elkaar optellen, zelfs als uw ouders gescheiden zijn. 

Hebben u en uw partner beiden vorig jaar van dezelfde persoon (geen familie van u of uw partner) een schenking gekregen? Dan moet u ook die schenkingen bij elkaar optellen. U heeft dan ook maar één keer recht op de vrijstelling. 

Een voorbeeld: 
U bent gehuwd of woont samen (langer dan vijf jaar of langer dan twee jaar met een notariële samenlevingsovereenkomst) en u heeft in 2023 van een gezamenlijke vriend allebei een schenking van € 10.000 ontvangen. U moet dan € 20.000 als schenking opgeven en er wordt schenkbelasting geheven over € 17.582 (u heeft namelijk maar één keer recht op de vrijstelling van € 2.418). De schenkbelasting bedraagt dan € 5.274 (30%).

Wilt u meer weten over schenken en vrijstellingen? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 25 januari 2024.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Informeer dan bij uw fiscalist. Ook uw private banker wisselt hierover graag van gedachten met u. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Alle artikelen van Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer