Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Uw kind helpen bij het kopen van een huis? Vier aandachtspunten

Als ouder kunt u op verschillende manieren uw kind helpen bij het kopen van een eigen huis. Maar wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Voor starters op de woningmarkt is het lastig om een geschikte en betaalbare woning te vinden. Ook het krijgen van een lening is gecompliceerd. Ouders die de mogelijkheid hebben, willen hun kind(eren) hier vaak wel bij helpen. Maar hoe kunt u helpen? Dit kan op verschillende manieren. Denk aan een schenking (eenmalig of jaarlijks), het verstrekken van een lening, het mede hoofdelijk aansprakelijk zijn of een combinatie van deze zaken. Het is belangrijk om goed te kijken wat past bij de situatie van uw kind en van u zelf. Ik zet vier aandachtspunten voor u op een rij.

1. Jaarlijkse schenking 

Als u uw kind wilt helpen, dan kunt u jaarlijks het vrijgestelde bedrag (€ 5.428 in 2019) schenken. Hierdoor krijgt uw kind financieel meer ruimte om zijn lasten te betalen. Maar let op als u, zoals sommige hypotheekverstrekkers verlangen, vast laat leggen dat u een aantal jaren het jaarlijks vrijgestelde bedrag gaat schenken. Dan ziet de fiscus dit namelijk als een schenking van de contante waarde op het moment van de toezegging. In plaats van een jaarlijks onbelaste schenking heft de fiscus in dat jaar schenkbelasting.

 

Een voorbeeld: u zegt toe de komende tien jaar jaarlijks € 5.000 te schenken. In dat geval is de contante waarde bij een rente van 2% € 45.811. Hierop is dan de vrijstelling van € 5.428 van toepassing en is het meerdere belast tegen 10%. Dit resulteert in een heffing van € 4.038 aan schenkbelasting. Gaat de hypotheekverstrekker akkoord met alleen een intentieverklaring, dan blijft deze heffing achterwege.

2. Aflossen of juist niet?

Sinds 1 januari 2013 moet een box 1-lening voor de eigen woning aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is onder andere de jaarlijks verplichte aflossing. Door deze aflossingen krijgt uw kind te maken met hogere maandlasten. Om deze maandlasten te verlagen, is het ook mogelijk een lening voor de eigen woning aflossingsvrij te verstrekken. In dat geval is er sprake van een zogenaamde box 3-lening. De rente is dan weliswaar niet aftrekbaar, maar de hoogte van de lening verlaagt wel de grondslag van het box 3-vermogen. Dit is dus interessant als uw kind daadwerkelijk box 3-vermogen heeft, waardoor er dan minder box 3-heffing betaald hoeft te worden. In de praktijk zie ik dat deze afweging niet altijd wordt gemaakt, omdat men vaak automatisch uitgaat van het verstrekken van een lening in box 1.

3. Voorkom spanningen

Hebt u meerdere kinderen? Dan kan een schenking of lening aan één kind impact hebben op de totale gezinssituatie. Als u een van de kinderen helpt, moet dat niet leiden tot spanning bij de andere kinderen. Dit kunt u voorkomen door de lening of schenking schriftelijk vast te leggen en de anderen op de hoogte te brengen. Zoek vooraf uit of het financieel mogelijk is om alle kinderen te helpen, misschien wilt u op dat moment alle kinderen een gelijk bedrag lenen of schenken. Of doet u dit pas als zij ook een eigen huis willen kopen?

4. ‘De koude kant’

Bedenk bij een lening of schenking aan uw kind of u deze alleen aan uw kind wilt verstrekken of ook aan zijn partner. Wat wordt er geregeld bij een eventuele scheiding of – erger nog – bij overlijden? Kortom: allemaal zaken die overdacht moeten worden en waarvoor vervolgstappen genomen moeten worden om dit goed te regelen.

Wilt u een lening of schenking voor een eigen huis aan uw kind verstrekken? Neem dan contact op met uw private banker of financieringsspecialist om samen te bekijken wat voor u en uw kind(eren) de beste oplossing is.


Geschreven naar de stand van zaken op 29 juli 2019.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer