Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Afschaffing Open-CV en OFGR tijdelijk van de baan

De afschaffing van de open commanditaire vennootschap (Open-CV) en het open fonds voor gemene rekening voor familiefondsen (OFGR) gaat niet per 1 januari 2022 in. De staatssecretaris gaat bekijken of hij tegemoet kan komen aan de zorgen die zijn geuit tijdens de consultatie op het conceptwetsvoorstel.


Pieter Grinwis (ChristenUnie) heeft aan de staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, vragen gesteld over de consultatie op het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’. Uit de recent verschenen antwoorden op die vragen blijkt dat staatssecretaris Vijlbrief besloten heeft het wetsvoorstel geen onderdeel te laten zijn van het pakket Belastingplan 2022. De afschaffing van de Open-CV en het OFGR-familiefondsen gaat dus in ieder geval niet per 1 januari 2022 in en is tijdelijk van de baan. 

Internetconsultatie 

Het conceptwetsvoorstel van 29 maart 2021 hield in dat de Open-CV’s en de OFGR-familiefondsen per januari 2022 fiscaal transparant zouden worden. Voor bestaande entiteiten zou dit leiden tot afrekening voor de vennootschapsbelasting en afrekening in box 2. Voor de Open-CV was er voorzien in overgangsrecht, maar voor de OFGR-familiefondsen ontbrak dit volledig.

Direct na het verschijnen van het conceptwetsvoorstel heeft Van Lanschot gebruik gemaakt van de consultatiemogelijkheid. Wij hebben onder andere aangegeven dat de invoeringsdatum van 1 januari 2022 veel te snel is en dat het ontbreken van overgangsrecht voor het OFGR-familiefondsen vooral bij de Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) voor enorme complicaties zorgt. In totaal zijn er 35 instanties/personen die gebruik hebben gemaakt van de consultatiemogelijkheid.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris heeft aangegeven komende winter met een nieuw voorstel te komen. De staatssecretaris gaat terug naar de tekentafel en bekijken of hij tegemoet kan komen aan de geuite zorgen tijdens de consultatie. Dit betekent dat de afschaffing van de Open-CV en het OFGR voor familiefondsen dus nog niet van de baan is, maar de verwachting is wel dat de staatssecretaris tegemoet zal komen aan de geuite bezwaren in de consultatie. 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte via een blog zodra het wetsvoorstel fiscaal kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen opnieuw wordt ingediend.

 

Update 22 februari 2022: Het aangepaste wetsvoorstel wordt volgens staatssecretaris Van Rij pas in het derde kwartaal van 2023 ingediend. De Belastingdienst heeft momenteel andere prioriteiten.

Meer weten over het conceptwetsvoorstel en de consultatie? Lees ook deze blogs: 

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer