Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

5 eindejaarstips voor 2022

Op Prinsjesdag zijn er veel fiscale veranderingen aangekondigd voor de komende jaren. Genoeg reden dus om in deze laatste weken van 2022 te bekijken wat u dit jaar nog moet regelen op fiscaal gebied. In deze blog behandel ik vijf onderwerpen.

1. Box 3 vermogen

Met ingang van 2023 krijgen we in box 3 te maken met een overgangsregeling. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt namelijk de zogenoemde spaarvariant gehanteerd. In eerdere blogs heb ik hieraan uitgebreid aandacht besteed. Het is de bedoeling dat we in 2026 in box 3 overgaan naar een heffing over het werkelijk gerealiseerde rendement.


Ook in de spaarvariant kan het nog steeds interessant zijn om vermogen over te brengen naar een spaar-BV of een open fonds voor gemene rekening (OFGR). In plaats van box 3-belasting over een forfaitair rendement, betaalt u dan vennootschapsbelasting en box 2-belasting over uw daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Let op: dit moet allemaal geregeld zijn vóór 1 januari 2023. Zeker als u nog een BV of een OFGR moet oprichten, is het zaak daar snel mee te starten. Schakel uw fiscalist dus tijdig in. Let op: het OFGR staat onder druk. Het wachten is op een aangepast wetsvoorstel dat waarschijnlijk in 2023 verschijnt.

2. Hypotheek

Is uw inkomen dit jaar hoger dan € 69.000? Dan is uw voordeel van de aftrek van hypotheekrente in box 1 geen 49,5%, maar 40%. Die aftrek daalt volgend jaar verder naar circa 37%. Als u nu een relatief hoge rente betaalt, is het mogelijk interessant om uw hypotheek over te sluiten naar een lagere rente. Vaak zult u dan een aflossingsvergoeding aan de bank moeten betalen. Deze aflossingsvergoeding is dit jaar aftrekbaar tegen maximaal 40%. Met een lagere hypotheekrente heeft u vervolgens minder last van het dalende aftrekpercentage. Per saldo kunnen na oversluiten de nettolasten van uw hypotheek (inclusief aflossingsvergoeding na oversluiten) lager liggen dan uw huidige nettolasten. Als oversluiten door de aflossingsvergoeding voor u niet aantrekkelijk is, kunt u als alternatief mogelijk gebruikmaken van rentemiddeling. De aflossingsvergoeding betaalt u dan niet in één keer, maar gespreid in de vorm van een opslag op de nieuwe hypotheekrente.


Als u ook box 3-vermogen heeft, kan het interessant zijn om uw hypotheek over te hevelen van box 1 naar box 3. In de spaarvariant is het voordeel van een box 3-schuld in principe lager dan in het huidige systeem, maar als de box 3-schuld ongeveer net zo groot is als uw box 3-bezittingen, betaalt u ook geen box 3-belasting. Maar u krijgt uw hypotheek niet zomaar van box 1 naar box 3. Afhankelijk van de aflossingsvorm is daar een aantal stappen voor nodig. Als u bijvoorbeeld nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, moet u deze eerst helemaal met eigen geld aflossen. Op een later moment kunt u weer een hypotheek opnemen, die dan in box 3 belandt.

Zowel voor oversluiten als overhevelen geldt: wilt u dit nog in 2022 regelen, dan moet u daar snel mee starten. 

3. Schenken

In 2022 is de jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan uw kinderen € 5.677 en voor kleinkinderen € 2.274. Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling in 2022, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het geld in 2022 van uw rekening is afgeschreven. Als u gebruikmaakt van de jaarlijkse vrijstelling hoeft er geen aangifte voor de schenkbelasting te worden gedaan. Overweegt u van te voren goed of u misschien voorwaarden aan de schenking wilt verbinden. Denk hierbij aan de zogenaamde uitsluitingsclausule, het instellen van bewind of bijvoorbeeld een tweetrapsmaking. Voor onze klanten hebben wij een schenkingsakte beschikbaar voor schenkingen tot € 50.000, die niet gebruikt worden voor de eigen woning.


Het is ook mogelijk om eenmalig een hoger bedrag belastingvrij aan uw kind te schenken. Voorwaarde is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Let op: de uiterste datum voor deze schenking is de 40-ste verjaardag van uw kind of de partner van uw kind. U kunt in 2022 € 27.231 schenken; dit bedrag is vrij besteedbaar.

Dit jaar is het laatste jaar dat u nog gebruik kunt maken van de zogenoemde jubelton, de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. De eenmalige vrijstelling wordt dan verhoogd naar € 106.671. Uw kind moet de schenking dan vóór 31 december 2024 gebruiken voor de eigen woning. Hierbij kunt u onder andere denken aan (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek, aankoop van een eigen woning of een verbouwing van de eigen woning. Het is overigens toegestaan dat uw kind € 27.231 van de jubelton aan iets anders dan aan de eigen woning besteedt.

Overigens is de schenkingsvrijstelling van € 106.671 voor de eigen woning niet beperkt tot een schenking van ouder aan kind. Deze vrijstelling geldt ook voor een schenking aan een kleinkind, neef of nicht, vriend of willekeurige derde, op voorwaarde dat deze persoon tussen de 18 en 40 jaar oud is. Deze eenmalige hoge schenking is weliswaar vrijgesteld van schenkbelasting, maar de ontvanger moet er toch aangifte van doen.

Het is toegestaan om de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te spreiden over 2022 en 2023. De belastingdienst stelt dat in 2022 dan minimaal € 5.678 (schenking aan kind) respectievelijk € 2.275 (schenking aan kleinkind of derden) geschonken moet worden. In 2023 kan de schenking dan aangevuld worden tot maximaal € 106.671. Let op: als uw kind de mogelijkheid wil hebben om € 27.231 van de schenking vrij te besteden, dan moet dit bedrag minimaal in 2022 geschonken worden.


Op 30 november 2022 heeft de Belastingdienst haar standpunt gewijzigd. Dit standpunt houdt in dat het niet uitmaakt of u dit jaar een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgt die hoger of lager is dan de jaarlijkse vrijstelling in 2022 (€ 5.677 voor een schenking van uw ouder(s) en € 2.274 voor een schenking van andere personen). Wel moet u voldoen aan de voorwaarden en de vrijstelling in 2022 én 2023 aanvragen in de aangifte schenkbelasting.

4. Lijfrente

Als u een pensioentekort heeft, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de lijfrenteaftrek. De hoogte van de aftrekbare premie is afhankelijk van uw inkomen en eventuele pensioenopbouw. Dit jaar is de maximaal aftrekbare premie in de jaarruimte € 13.570. Heeft u over het verleden geen lijfrentepremie afgetrokken terwijl u daar wel voor in aanmerking kwam? Dan kunt u naast de jaarruimte nog gebruikmaken van de inhaalaftrek. Deze bedraagt maximaal € 7.587. Als u ouder bent dan 56 jaar en 4 maanden, dan bedraagt het maximum € 14.978.


Op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel uw maximale aftrekbare lijfrentepremie bedraagt. De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij een inkomen in box 1 van meer dan € 69.398 is uw belastingvoordeel 49,5%, daaronder circa 37%. U kunt bij een verzekeraar een lijfrenteverzekering afsluiten of bij een bank of beleggingsonderneming een bankspaarproduct. Van Lanschot biedt hiervoor Evi Pensioenbeleggen aan.

5. Periodiek verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden

Veel huwelijkse voorwaarden (of geregistreerd-partnerschapsvoorwaarden) kennen een zogenoemd periodiek verrekenbeding. Dat houdt in dat u ieder jaar het overschot aan inkomen, dat u niet besteed heeft aan de kosten van de huishouding, met uw partner verdeelt. In de praktijk wordt dat echter zelden uitgevoerd, met als mogelijke consequentie dat bij een echtscheiding het vermogen verdeeld moet worden alsof u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Om dat laatste te voorkomen, moet u jaarlijks die periodieke verrekening uitvoeren. Heeft u dit over het verleden niet gedaan, dan kunt u dat met een vaststellingsovereenkomst alsnog corrigeren.

Meer weten?

Uw private banker wisselt graag met u van gedachten over deze onderwerpen. Vraagt u ook altijd eerst advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

Geschreven naar de stand van zaken op 1 december 2022.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en bevat geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat voor u de beste keuze is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer