Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Familiefonds of beleggings-B.V.? Let op, registratie mogelijk verplicht

Heeft u een beleggings-B.V. of een familiefonds met beleggingen? Dan bent u mogelijk verplicht om uw entiteit te registreren bij zowel de Nederlandse Belastingdienst als de Amerikaanse Belastingdienst (Internal Revenu Service of IRS).

Internationale wetgeving

Om belastingontduiking tegen te gaan, wisselen belastingdiensten van onder andere de Verenigde Staten (VS) en de OESO-landen (meer dan honderd landen, waaronder alle EU-landen) gegevens met elkaar uit over personen en organisaties die in het buitenland belastingplichtig zijn. De regelgeving waarop dit gebaseerd is, staat bekend onder de naam FATCA/CRS*. Financiële instellingen zijn op basis van FATCA/CRS verplicht om zich te registreren zowel bij de Nederlandse Belastingdienst als bij de IRS.

Familiefondsen en beleggings-B.V.’s aangemerkt als financiële instellingen

Bij een financiële instelling wordt meestal gedacht aan een bancaire instelling, een beleggingsinstelling of een verzekeringsmaatschappij. Het begrip Financiële Instelling (FI) voor FATCA/CRS is echter in 2021 uitgebreid, waardoor veel meer beleggende entiteiten** als FI worden aangemerkt. Zo worden zogenoemde familiefondsen – waarin voor een beperkte groep deelnemers (meestal familieleden) belegd wordt – nu ook aangemerkt als FI. Familiefondsen zijn veelal vormgegeven als fonds voor gemene rekening (FGR) of als een commanditaire vennootschap (CV).

Ook beleggings-B.V.’s en -N.V.’s met meerdere aandeelhouders kwalificeren als FI.

Bent u een directeur-grootaandeelhouder (enig aandeelhouder) met uw eigen beleggings-B.V.? Dan wordt uw B.V. als FI aangemerkt als het vermogen van de B.V. geheel of gedeeltelijk door een vermogensbeheerder wordt beheerd (bijvoorbeeld een bank of professionele vermogensbeheerder). Als er alleen sprake is van beleggen via beleggingsadvies of execution only, dan is uw B.V. geen FI.

Registreren bij Belastingdienst en IRS

Als uw entiteit kwalificeert als FI, dan is de entiteit verplicht om zich te registreren bij de IRS en bij de Nederlandse Belastingdienst. Met de registratie van de entiteit is in principe voldaan aan de wettelijke verplichting. Is een aandeelhouder/participant van uw entiteit een US-person *** of woonachtig in het buitenland? Dan krijgt uw entiteit mogelijk te maken met een nadere rapportageverplichting aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst deelt die informatie dan weer met de IRS of buitenlandse belastingdienst. De registratie bij de IRS betekent overigens niet dat de entiteit belastingplichtig wordt in de VS.

Economisch delict

Het niet voldoen aan de verplichtingen van FATCA/CRS is een economisch delict en kan leiden tot een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging. Daarnaast kan de VS 30% bronheffing inhouden op inkomen uit Amerikaanse bron (zoals dividend, rente, etc.).

Stel uw bank op de hoogte van de registratie

De bank waar uw entiteit zijn rekeningen aanhoudt, moet ook weten of uw entiteit kwalificeert als FI. Als uw entiteit zich registreert bij de IRS, krijgt het een Global Intermediary Identification Number (GIIN) toegekend. Dit nummer kunt u doorgeven aan uw bank op het formulier ‘Bepalen belastingstatus’. Daarnaast wil de bank graag het bewijs van registratie bij de Nederlandse Belastingdienst ontvangen.


In deze blog besprak ik een aantal entiteiten die mogelijk kwalificeren als FI. Maar andere entiteiten kunnen hier ook mee te maken krijgen, denk aan private equity-structuren of non-profit- organisaties. Het kan lastig zijn om te bepalen of uw entiteit kwalificeert als FI of niet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de registratie? Neem hierover contact op met uw accountant of fiscalist.

Geschreven naar de stand van zaken van januari 2023.


* Er is sprake van een beleggende entiteit, als 50% of meer van de inkomsten van de entiteit bestaat uit beleggingsinkomsten.

** Een US-person is onder andere een inwoner van de VS, maar ook een persoon met de Amerikaanse nationaliteit die in het buitenland woont.

*** FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act (VS); CRS: Common Reporting Standard (OESO).

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer