Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Bestuurder van een BV? Inschrijven van UBO’s bij KvK verplicht

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Vanaf deze datum moet de bestuurder van een nieuw opgerichte BV* ook de Ultimate Beneficial Owner(s) inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.

Bestaande BV’s hebben mogelijk al een verzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) ontvangen om de UBO(’s), in te schrijven of ontvangen dat in de komende maanden.


We zetten de belangrijkste aandachtspunten van het UBO-register voor u op een rij.

Wie is de UBO?

Een BV heeft minimaal één UBO (Ultimate Beneficial Owner), maar kan ook meerdere UBO’s hebben. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. 


Het UBO-register onderscheidt drie soorten UBO’s: de bezits-UBO, de zeggenschaps-UBO en de pseudo-UBO. Heeft iemand direct of indirect een economisch belang van meer dan 25% in de BV? Dan is er sprake van een bezits-UBO. Als een persoon meer dan 25% zeggenschap over een BV heeft, is er sprake van een zeggenschaps-UBO. Een BV kan dus zowel een bezits- als zeggenschaps-UBO hebben. 


Pas als er geen bezits- of zeggenschaps-UBO is, wordt de pseudo-UBO in het register opgenomen. Dit is de statutaire bestuurder (bij rechtspersonen is dat het gehele bestuur).

Deadline voor inschrijven

De bestuurder van een al bestaande BV heeft achttien maanden de tijd om de UBO(’s) te melden bij de KvK. De uiterste datum is dus 27 maart 2022. Voor het melden van een UBO van een op of na 27 september 2020 opgerichte BV geldt een termijn van zeven dagen. Het melden kan online met een persoonlijke inlogcode, via een formulier (per post) of via de notaris. 

Wel ingeschreven, maar niet openbaar gemaakt

Alle UBO’s moeten bij het UBO-register worden gemeld, maar slechts een deel van de gegevens is publiekelijk toegankelijk. Het is ook mogelijk dat over de UBO helemaal geen gegevens openbaar worden gemaakt. Dit volledig afschermen gebeurt alleen op verzoek. En dat verzoek wordt alleen gehonoreerd als de UBO voorkomt op de lijst van personen die onder politiebescherming staan of als de UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is. 

Boete

Als u de UBO niet op tijd meldt, kan de KvK overgaan tot het opleggen van een sanctie. Het niet op tijd melden is namelijk een economisch delict en het is mogelijk dat u daarvoor een dwangsom of een boete krijgt. De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 21.750. Er kan zelfs een gevangenisstraf van maximaal zes maanden worden opgelegd. Omdat de BV afhankelijk is van de medewerking van de UBO zelf, kan de sanctie ook aan de UBO persoonlijk worden opgelegd. 


Financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, notarissen en fiscalisten moeten de KvK erover informeren als het UBO-register afwijkt van de informatie die uit hun klantonderzoek blijkt. Als zij afwijkingen niet melden, riskeren ook zij enorme boetes. Dit betekent dat uw private banker contact met u kan opnemen als hij vermoedt dat iemand anders UBO is dan in het UBO-register vermeld staat. Samen kunt u dan bekijken wie de daadwerkelijke UBO is. 

*In deze blog richten wij ons op de BV, maar er zijn meer entiteiten waarvoor de UBO(‘s) moet(en) worden inschreven in het UBO-register. 

Geschreven naar de stand van zaken op 27 september 2020.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer