Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Voorjaarsnota: kabinet wijzigt AB-heffing

Op 20 mei 2022 heeft het kabinet in de Voorjaarsnota 2022 enkele nieuwe maatregelen bekendgemaakt die gevolgen hebben voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en vermogende particulieren. De opvallendste wijziging is de verhoging van de aanmerkelijkbelangheffing (AB-heffing). Wat betekenen deze plannen van de Voorjaarsnota voor u?  

Tweeschijventarief AB-heffing

 Vanaf 2024 geldt er een tweeschijventarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Voor inkomsten tot € 67.000 wordt het tarief 26%. Voor inkomsten boven € 67.000 wordt het huidige tarief van 26,9% verhoogd naar 29,5%. Tot € 67.000 is er dus sprake van een kleine verlaging maar daarboven van een aanzienlijke stijging. Bent u van plan om aanzienlijk dividend uit te keren dan is het een overweging om dit voor 1 januari 2024 te doen. 

Overige plannen

1. Vennootschapsbelasting (VpB)
Het tarief van de VpB is op dit moment 15% over de eerste € 395.000 en daarboven 25,8%. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd dat de grens van € 395.000 verlaagd wordt naar € 200.000. Hierdoor zal een vennootschap (BV, NV, Open fonds, open CV) eerder belast worden tegen het hoge tarief van 25,8%.


2. Salaris DGA
Een DGA heeft bij de vaststelling van zijn loon te maken met de zogenoemde ‘gebruikelijk loonregeling’. Bij de bepaling van dit gebruikelijk loon wordt gewerkt met een doelmatigheidsdrempel. Hierdoor mag het loon van de DGA 25% lager zijn dan normaal. Deze doelmatigheidsdrempel wordt met ingang van 2023 verlaagd naar 15%. Dit betekent dat elke DGA moet kijken of dit ertoe leidt dat het salaris dat hij of zij uit de BV ontvangt moet worden verhoogd.


3. Overdrachtsbelasting 
Het tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,1%. Wilt u een bedrijfspand, tweede woning of woning voor verhuur aankopen, dan kan levering dit kalenderjaar nog tegen het huidige lagere tarief van 8% plaatsvinden. Het tarief voor een woning die als hoofdverblijf dient blijft 2%. Voor kopers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar geldt op dit moment een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting als zij een woning kopen van maximaal € 400.000. Vanaf 2023 bedraagt deze grens € 440.000.


4. Heffingsvrij vermogen box 3
In box 3 blijft het heffingsvrije vermogen € 50.650. Een eerder plan om dit te verhogen naar € 80.000 wordt teruggedraaid.


5. Afbouw algemene heffingskorting
Door deze maatregel gaat, naast het box 1-inkomen, ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor ontvangen mensen die voornamelijk inkomen hebben in box 2 of 3 een lagere korting op de te betalen belasting.

Nog meer aanpassingen?

Verder geeft minister Kaag in de Voorjaarsnota 2022 aan dat het kabinet in aanloop naar Prinsjesdag zal kijken naar de manier waarop de verhouding tussen lasten op vermogen aan de ene kant en lasten op arbeid aan de andere kant meer in balans kan worden gebracht. Zij geeft aan dat een verdere verhoging van de belasting op vermogen ‘heel goed zou kunnen’. 


De plannen van het kabinet moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Wij houden u door middel van deze blogs op de hoogte van de verdere gang van zaken. Op donderdag na Prinsjesdag praten wij u zoals altijd bij in ons Prinsjesdag-webinar.


Geschreven naar de stand van zaken op 23 mei 2022.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en bevat geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat voor u de beste keuze is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer