Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wie is de Nederlandse miljonair?

Het aantal miljonairs in Nederland blijft de laatste jaren groeien en heeft inmiddels een recordniveau bereikt. De beste manier om miljonair te worden is een eigen onderneming starten. En om het op de langere termijn te blijven, kun je je vermogen het beste beleggen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2014) en het onderzoek Vermogend Nederland 2016 van Van Lanschot.


De meest recente cijfers van het CBS laten zien dat in 2014 1,4% van alle Nederlandse huishoudens een vermogen van € 1 miljoen of meer had, exclusief de waarde van de eigen woning. Dat was in 2006 nog 1,1%. Het aantal miljonairs groeide van 87.700 naar een recordaantal van 107.700, een toename van bijna 23%. Het gemiddelde vermogen van een miljonair was in 2014 € 3,2 miljoen, tegen een gemiddeld vermogen van € 56.000 onder niet-miljonairs. In de periode 2009-2014 is het gemiddelde vermogen van de miljonair met ruim 14% gestegen. Bij niet-miljonairs was de situatie compleet anders. Hun gemiddelde vermogen was in 2014 exact gelijk aan dat in 2009.

Miljonairs vaak ondernemers

Hoe hebben miljonairs hun vermogen opgebouwd? Uit het onderzoek Vermogend Nederland 2016 van Van Lanschot blijkt dat meer dan de helft van de vermogenden zijn of haar vermogen heeft opgebouwd met een eigen bedrijf.

Opmerkelijk is dat een derde van de vermogenden een functie als bestuurslid van een vereniging of stichting heeft zonder zakelijk doel. Bovendien is 28% van de vermogenden actief als vrijwilliger en 24% heeft in het verleden vrijwilligerswerk gedaan.

Miljonairs beleggen vaker

De cijfers van het CBS laten zien dat bijna 60% van alle Nederlandse miljonairs een vermogen heeft tussen de € 1 miljoen en € 2 miljoen. De allerrijksten, mensen met een vermogen van meer dan € 10 miljoen, maken maar 4% van het totale aantal miljonairs uit.


Naarmate het vermogen groter is, neemt het aandeel van beleggingen in aandelen en obligaties in het vermogen toe. Zo hebben alle miljonairs gemiddeld ruim 60% van hun bezittingen in aandelen en obligaties ondergebracht, en bij de allerrijksten loopt dat zelfs op naar ruim 80%. Ter vergelijking: niet-miljonairs hebben gemiddeld 15% van hun vermogen belegd in aandelen en obligaties.


De keuze voor beleggen in aandelen en obligaties heeft miljonairs de afgelopen jaren geen windeieren gelegd. Wanneer gekeken wordt naar de periode sinds 2006 blijkt dat alleen in het jaar 2008 het gemiddelde vermogen van de miljonair daalde: op 1 januari 2009 hadden miljonairshuishoudens ruim 5% minder vermogen ten opzichte van een jaar eerder, namelijk gemiddeld € 2,8 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor was de scherpe daling van de aandelenkoersen in 2008, toen de kredietcrisis zijn hoogtepunt bereikte.

Amsterdam telt meeste miljonairs

De miljonairs wonen redelijk verspreid over Nederland. In 2014 waren er volgens het CBS 78 gemeenten in Nederland met 2,5% of meer miljonairs. Laren (Noord-Holland), Bloemendaal en Blaricum voeren de lijst aan. Daar is rond de 10% van de bevolking miljonair. Wassenaar en Rozendaal volgen, met respectievelijk 8,8% en 7,6%.

In absolute zin wonen de meeste miljonairs in Amsterdam: 5.500. De hoofdstad wordt gevolgd door Den Haag (2.900) en Rotterdam (2.300). Vrijwel alle miljonairs wonen in een koopwoning. Deze woning had in 2014 een waarde van gemiddeld € 504.000, ruim tweemaal zoveel als bij niet-miljonairs.

Kerngezond

Miljonairs zijn over het algemeen ouder dan niet-miljonairs en voelen zich kerngezond. Maar liefst 85% van de miljonairs ervaart zijn of haar gezondheid als goed tot zeer goed, tegen 77% onder niet-miljonairs.

Daarnaast blijkt dat miljonairs over het algemeen vaker een partner hebben dan niet-miljonairs. Dit komt tot uiting in de samenstelling van miljonairs-huishoudens: 16% bestond in 2014 uit eenpersoonshuishoudens tegen 35% bij niet-miljonairs.

Ook wordt dit weerspiegeld in verschillen in de burgerlijke staat van de miljonairs en niet-miljonairs: 70% van de miljonairs is gehuwd tegen 44% van de niet-miljonairs. En als ze getrouwd zijn blijven ze dat ook langer: van de miljonairs is zo’n 7% gescheiden tegen 13% van de niet-miljonairs.

Positief over economische vooruitzichten

Zeven op de tien vermogenden verwachten dat de vooruitzichten voor de Nederlandse economie dit jaar zullen verbeteren. Dat blijkt uit het onderzoek Vermogend Nederland 2016 van Van Lanschot. Gevraagd naar de economische vooruitzichten voor de eigen zakelijke situatie verwacht 30% dat deze zal verbeteren en eveneens 30% dat deze gelijk zal blijven. Meer dan de helft van de vermogenden (55%) verwacht dat het eigen vermogen de komende 12 maanden zal verbeteren. Jonge vermogenden zijn een stuk positiever over de ontwikkeling van hun eigen financiën dan oudere vermogenden.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer