NL EN

Stakeholders

Van Lanschot Kempen is in continue dialoog met haar stakeholders. Een onderdeel van de dialoog is ons jaarlijkse stakeholderevent. De verslagen van deze events vindt u op deze pagina. Andere voorbeelden van interactie met onze stakeholders zijn klantgesprekken, klantsurveys, gesprekken met aandeelhouders, werkvergaderingen, gesprekken met accountants en overleg met toezichthouders als DNB en AFM.

Stakeholderevent 2020

Op 6 november 2020 vond voor het tiende achtereenvolgende jaar een stakeholderevent plaats. Het thema was 'Klimaat'. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 kozen we deze keer voor een digitale bijeenkomst. U kunt de stakeholdermeeting hieronder terugkijken (Engelstalig).

De beknopte verslagen van eerdere stakeholdermeetings kunt u hieronder downloaden.

Materialiteitsmatrix

Om te toetsen welke onderwerpen materieel zijn voor onze stakeholders, houden we elke twee jaar een enquête. De uitkomsten geven we weer in een materialiteitsmatrix. Hieruit blijkt dat van de in totaal vijfentwintig relevante onderwerpen, acht als materieel worden geïdentificeerd en ook voor Van Lanschot Kempen van significant belang zijn.

Over deze acht meest materiële onderwerpen verschaffen we extra informatie in onze rapportages. Ook hebben we over deze acht onderwerpen financiële en niet-financiële doelstellingen in de vorm van ‘Key Performance Indicators’ (KPI's) gedefinieerd. Deze KPI’s verankeren het duurzaamheidsbeleid stevig en maken de voortgang en resultaten meetbaar. Dit is naast de reguliere informatie over alle vijfentwintig onderwerpen. 

Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Materiality matrix Van Lanschot Kempen

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.