NL EN

Van Lanschot Kempen tekent mee voor klimaatdoelen

Op 10 juli 2019 heeft CEO Karl Guha zich namens Van Lanschot Kempen, samen met bestuurders van circa vijftig andere banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels, gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet.

Financiele instellingen ondertekenen commitment voor klimaatakkoord op 10 juli 2019

In het bijzijn van minister Wopke Hoekstra van Financiën zetten zij in Nieuwspoort in Den Haag hun handtekening onder een commitment waarmee zij zich verplichten vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

Het commitment sluit goed aan bij de klimaatambities van Van Lanschot Kempen. Dat de financiële sector deze ambities nu over de volle breedte onderschrijft, zien we dan ook als goed nieuws.

In deze documenten vindt u meer inhoudelijke informatie over het getekende commitment (pdf) en een overzicht met instellingen die het commitment hebben ondertekend (pdf).

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Sander Boleij, Van Lanschot Kempen Sustainability, telefoon +31 20 354 45 36,
s.boleij@vanlanschotkempen.com, of lees hoe Van Lanschot Kempen omgaat met Verantwoord ondernemen.