NL EN

Beloningsbeleid

Wij geloven in het belonen van duurzame prestaties op de lange termijn om onze strategie te realiseren. Dit wordt weerspiegeld in ons beloningsbeleid dat is gericht op het bieden van een gebalanceerd, duurzaam en competitief beloningspakket.

Sinds 2015 bestaat de beloning van de leden van de Raad van Bestuur alleen uit vaste beloning (geen variabele beloning) en voor een significant deel uit aandelen met een lock-up periode van vijf jaar, in combinatie met richtlijnen voor aandelenbezit. Deze beloningsstructuur creëert een sterke focus op de continuïteit van de onderneming op lange termijn.

De beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen dient de verantwoordelijkheden van de functie (en de tijdsbesteding) te reflecteren en dient een adequate uitoefening van de functie te stimuleren. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van de onderneming. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen alleen een vaste beloning.

Beleid tijdens algemene vergadering goedgekeurd

Op 28 mei 2020 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders het beloningsbeleid goedgekeurd voor de Raad van Bestuur (pdf) met een meerderheid van 93,7% van de uitgebrachte stemmen en de Raad van Commissarissen (pdf) met een meerderheid van 100% van de uitgebrachte stemmen.

Engagementdialoog

Ter voorbereiding op de algemene vergadering in 2020 heeft een delegatie van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen engagementgesprekken gevoerd met een groot aantal aandeelhouders, stemadviseurs, de ondernemingsraad, politieke partijen en verschillende klanten van Asset Management, Merchant Banking en Private Banking.

Tijdens deze gesprekken is een toelichting gegeven op de herziene Aandeelhoudersrichtlijn, het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Commissarissen, de visie van de Raad van Commissarissen op de manier waarop het beloningsbeleid kan worden ingericht om lange termijn waardecreatie te bevorderen en de Nederlandse context. De dialoog met onze stakeholders was zeer constructief. Het was erg waardevol om hun mening te krijgen over de beloning van bestuurders in het algemeen en het beloningsbeleid van Van Lanschot Kempen in het bijzonder.

Meer informatie

Meer informatie over beloning binnen Van Lanschot Kempen is beschikbaar in het Remuneratierapport en de overige documenten hieronder.