NL EN

Maatschappelijke betrokkenheid

Van Lanschot Kempen is een betrokken wealth manager. Deze betrokkenheid richt zich niet alleen op de klanten, medewerkers en aandeelhouders van de bank, maar ook op haar (maatschappelijke) omgeving. Dit betekent dat wij behalve via financiële dienstverlening ook via sponsoring, donaties, de inzet (pro bono) van medewerkers voor maatschappelijke projecten een bijdrage willen leveren aan de wereld om ons heen.

Van Lanschot Kempen Foundation

Om de impact en zichtbaarheid van onze activiteiten voor goede doelen te vergroten hebben we deze in 2016 ondergebracht in de nieuw opgerichte Van Lanschot Kempen Foundation. Deze stichting zet financiële middelen en kennis van medewerkers in ten behoeve van maatschappelijke projecten en richt zich vooral op (financiële) educatie en talentontwikkeling, kunst en cultuur, gezondheid en het bevorderen van sociale cohesie via sport.

Maatschappelijke projecten

Enkele voorbeelden van maatschappelijke projecten waar we met de Foundation aan deelnemen zijn:

Bizworld

Als sponsor van Bizworld biedt Van Lanschot Kempen haar medewerkers de gelegenheid les te geven aan groepen acht van de basisschool en 3 vwo. Tijdens deze lessen maken kinderen kennis met ondernemen, bankieren en beleggen.

JINC

Van Lanschot Kempen is partner van JINC. Dit betekent dat wij een financiële bijdrage leveren en medewerkers inzetten om jongeren – via de programma’s van JINC – op een leuke en leerzame manier kennis te laten maken met werk, onder andere in de financiële wereld. Zo vinden er sinds 2012 op kantoren ‘bliksemstages’ plaats en geven medewerkers van Van Lanschot Kempen sollicitatietrainingen op verschillende vmbo-scholen verspreid door het land.

Giving Back

Giving Back stimuleert en begeleidt talentvolle en ambitieuze scholieren die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben om hun talenten te benutten. Het doel is dat deze jongeren zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle volwassenen in de Nederlandse samenleving. Van Lanschot en Kempen leveren naast financiële ondersteuning ook een actieve bijdrage aan de programma’s van Giving Back.

Bank voor de Klas

Van Lanschot Kempen doet mee aan Bank voor de Klas, een financieel gastlesprogramma georganiseerd door de gezamenlijke Nederlandse banken. De laatste keer (2018) verzorgden medewerkers meer dan 100 gastlessen op basisscholen verspreid door het hele land. Tijdens de gastlessen werd de Cash Quiz gespeeld. Doel van het spel: kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met geld.

Basisuniversiteit

De Basisuniversiteit geeft nieuwsgierige kinderen de mogelijkheid om onderzoek te doen naar uiteenlopende onderwerpen. Dat doen ze samen met experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Van Lanschot Kempen heeft inmiddels aan enkele van deze projecten deelgenomen. Zowel de kinderen als onze medewerkers steken daar iets van op.

Donaties

Via de Foundation doneren we ook gelden. Bij donaties is er in principe geen tegenprestatie van de ontvanger in het spel. Wij doneren via verschillende kanalen.

Charitatieve donaties

Van Lanschot doneerde in 2018 aan verschillende maatschappelijke instellingen, bij voorkeur (maar niet alleen) aan instellingen die passen binnen de maatschappelijke thema’s van onze Foundation.

Goede Doelen Commissie

Veel medewerkers zijn buiten werktijd actief voor goede doelen. Zij kunnen bij de Goede Doelen Commissie van de Van Lanschot Kempen Foundation een aanvraag indienen voor een donatie aan hun doel.

Charity & Impact Investing Service

Van Lanschot Kempen biedt haar klanten een Charity & Impact Investing Service. De Charity Service is erop gericht klanten te begeleiden bij het geven aan goede doelen en is een uitbreiding en verdieping van onze rol als wealth manager. We hebben een groeiende interesse van onze klanten gezien in niet alleen filantropie, maar ook in sociaal ondernemerschap en impact investing. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid met impact investing. We gaan met (potentiële) klanten in gesprek en inventariseren de wensen en mogelijkheden op het gebied van een positieve maatschappelijke impact. Vervolgens ontwikkelen we samen met de klant de meest geschikte strategie.