NL EN

Debt investors

Van Lanschot Kempen streeft naar een solide vermogenspositie en een gebalanceerde fundingmix met voldoende diversificatie naar bronnen (retail en wholesale), producten en looptijden binnen de balans van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV*. Door haar activiteiten als wealth manager hebben spaargelden en deposito’s een relatief groot aandeel in de fundingmix van Van Lanschot Kempen. Daarnaast is Van Lanschot Kempen regelmatig actief op de kapitaalmarkt met gedekte en ongedekte instrumenten.

*Per 1 januari 2020 is de statutaire naam van Van Lanschot NV gewijzigd in Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. De handelsnaam Van Lanschot blijft ongewijzigd.

Uitgifteprogramma's

Van Lanschot Kempen Wealth Management NV beschikt over drie publieke uitgifteprogramma’s: 

Informatie over het Debt Issuance Programme (DIP) van Van Lanschot.

Informatie over het Structured Notes Issuance Programme (SNIP) van Van Lanschot.

Informatie over het publieke Conditional Pass-Through (CPT) Covered Bond Programme van Van Lanschot.

De leningen uitgegeven onder het Debt Issuance Programme gericht op institutionele investeerders.

Kapitaalinstrumenten voor institutionele investeerders, uitgegeven door Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.