Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
Van Lanschot Kempen Logo
 • Producten en diensten
 • Duurzaamheid
 • Fund Library
 • Insights
Professional Investor - Netherlands

Alternatieve beleggingen

Alternatieve beleggingen kunnen veel potentiële voordelen bieden, zoals een efficiënte diversificatie, een hoger rendement, in potentie minder risico en, in sommige gevallen, inkomensvorming.

Door de jaren heen hebben we een reservoir van kennis opgebouwd in deze heel diverse beleggingscategorie. Wij bieden een aantal strategieën voor zowel beursgenoteerde aandelen en credit als niet-beurgenoteerde oplossingen. Onze strategieën lopen uiteen van meer liquide beleggingen, zoals alternative credit, distressed debt en niet-gecorreleerde oplossingen, tot beleggingen waarbij kapitaal voor langere termijn wordt vastgezet, zoals SDG Farmland, Europees Private Equity en multi-asset impactbeleggen.

Focus op real assets

Beleggers hebben om een aantal redenen meer oog voor deze beleggingscategorie gekregen. Naast de mogelijkheid om van langdurige macro-economische trends (bevolkingsgroei, verstedelijking, groei van industriële en digitale economieën en energietransitie) te profiteren, biedt deze beleggingscategorie door haar fysieke karakter ook intrinsieke waarde.

Een ander belangrijk voordeel is dat real assets doorgaans contractueel vastgelegde exploitatie- of huuropbrengsten kunnen opleveren en dus betrouwbare kasstromen genereren. Deze eigenschappen dragen bij aan waardebehoud op lange termijn, vooral gedurende periodes van inflatie.
Grafiek

De rol van real assets in een 70/30-portefeuille

Hoewel de allocatie naar real assets ieder jaar toeneemt, blijven de percentages nog altijd achter bij die voor traditionele aandelen. De grafiek hiernaast laat de eventuele extra voordelen zien die uitbreiding van een traditionele aandelen- en/of obligatieportefeuille met een mix van real assets oplevert in termen van risico en rendement. Onze allocatie naar real assets in dit voorbeeld omvat vastgoed, infrastructuur, grond en natuurlijke hulpbronnen.

Dit is een marketing communicatie bericht. Dit een weerspiegeling van een specifieke situatie/portfolio en deze uitkomst is mogelijk niet van toepassing op uw specifieke situatie. Bron: Van Lanschot Kempen

Kempen SDG Farmland Fund: Duurzaamheidsverslag 2022

Wij steunen de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) van de Verenigde Naties door de transitie naar een duurzamere, regeneratieve benadering van landbouw en bodembehoud. Wij bevorderen verantwoorde landbouwpraktijken en geloven er sterk in dat duurzame landbouw in potentie het ecologisch, economisch en maatschappelijk welzijn kan verbeteren, niet alleen binnen de agrarische gemeenschap maar ook daarbuiten.

Verslag downloaden
Alternative Investment Solutions

Grip op complexe alternatieve beleggingen

Alternatieve beleggingen bieden veel potentiële voordelen, maar zijn complex en hebben specifieke kenmerken en governancerisico’s. Vanwege de significante complexiteit van deze evoluerende beleggingscategorie hebben we Alternative Investment Solutions ontwikkeld – een nieuwe adviesdienst waarbij aan institutionele beleggers oplossingen op maat worden geboden binnen een flexibel governanceraamwerk.

Lees meer

Multi-asset impactbeleggen

Op lange termijn marktconform rendement en meetbare positieve impact

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen Investment Management NV 2024VeiligheidPrivacy & cookiesDisclaimer