Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wet giraal effectenverkeer

Voor de bescherming van uw vermogen kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen. Van Lanschot Kempen valt onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer.


De manier waarop uw vermogen wordt beschermd is verschillend. De eerste twee stelsels werken met een vergoeding. Dit betekent dat u bij faillissement van Van Lanschot Kempen mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum bedrag.


In het schema ziet u de vragen en antwoorden over de drie regelingen. Onder het schema vindt u uitgebreide uitleg over de Wet giraal effectenverkeer.  (Op andere pagina's leest u meer over het Beleggerscompensatiestelsel en het Depositogarantiestelsel).

Depositogarantiestelsel
Beleggerscompensatiestelsel
Wet giraal effectenverkeer
Voor wie?
Natuurlijke personen en kleine, middelgrote, en grootzakelijke ondernemingen.
Naturlijke personen, kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. NB: professionele beleggers en marktpartijen komen niet in aanmerking.
Alle beleggende klanten (particulier, zakelijk, professionele beleggers).
Maixmale vergoeding?
€ 100.000 per bank (dus niet per rekening).
€ 20.000 per persoon die de beleggingsrekening aanhoudt.
Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het failissement.
Voor wat?
Vergoeding voor uw geld op: betaalrekeningen, spaarrekeningen, rekeningen LijfrenteSparen, levenslooprekeningen, effectenrekeningen en deposito's.
Bij faillissement van Van Lanschot Kempen als de vermogensbeheer-regels niet correct worden nageleefd.
Uw beleggingen en (een gedeelte van) de door u verstrekte zekerheden in verband met het aangaan van derivatentransacties. Edelmetalen op rekening vallen er niet onder.
Wanneer?
Bij faillissement van Van Lanschot Kempen.
Bij faillissement van Van Lanschot Kempen.
Bij faillissement van Van Lanschot Kempen.

Misschien vindt u dit ook interessant

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer