Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
4 maart 2024

Economie VS blijft sterk, inflatiecijfers Eurozone vallen tegen

De Federal Reserve en Europese Centrale Bank houden rentes waarschijnlijk nog gelijk de komende maanden.

De Federal Reserve en Europese Centrale Bank houden rentes waarschijnlijk nog gelijk de komende maanden.

 

In het kort

 • Inflatiecijfers VS in lijn met verwachtingen
 • Daling Europese inflatie lager dan verwacht
 • Matig consumentenvertrouwen in Eurozone ondanks sterke Amerikaanse economie
   

De Amerikaanse inflatie over de maand januari, gemeten volgens de PCE-index (Personal consumption expenditures price index), bleek een meevaller te zijn. In die zin dat ze netjes op verwachting uitkwam (kern-inflatie +0,4% maand op maand).

Het prijsmomentum van de laatste drie maanden, omgerekend op jaarbasis, is gestegen van 1,6% in december naar 2,6%. Dit bevestigt dat de Federal Reserve (Fed) nog even de kat uit de boom zal kijken voordat ze de rente zullen verlagen. Dit komt mede doordat de economie goed blijft presteren. Misschien stevent de economie in het huidige eerste kwartaal opnieuw af op een groei van meer dan 2%. Fed-voorzitter Jerome Powell zal in deze context een voorzichtige toon aanslaan als hij deze week het Amerikaanse Congres toespreekt.

De Europese inflatie resulteerde echter in een kleine tegenvaller. Exclusief voeding en energie, daalde de inflatie van 3,3% in januari naar 3,1%. Maar de consensus had op méér afname gerekend. Vooral de inflatie in de dienstensector blijft hardnekkig (3,9%).

 

Tone of voice ECB

Deze week staat een beleidsbijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) op de agenda.

De centrale bankiers uit Frankfurt zullen waarschijnlijk de beleidsrente onveranderd laten. Het is vooral de ‘tone of voice’ bij de toelichting achteraf die interessant kan worden.

Afgaand op de aanhoudend stevige prijsdruk in de dienstensector, zal die toon naar verwachting vrij streng blijven.  Er zal waarschijnlijk ook verwezen worden naar de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De ECB houdt nauwlettend de groei van de lonen in de gaten, die nog steeds stijgen, hoewel de snelheid van deze stijging enigszins afneemt.

Het lijkt erop dat de ECB pas in juni op zijn vroegst een eerste renteverlaging zal doorvoeren. Na de bijeenkomst van deze week volgt er nog één in april, waarna er een 'gat' is tot juni. In april zullen er nog onvoldoende nieuwe indicaties zijn om de monetaire beleidsmakers gerust te stellen over de loon- en prijsontwikkeling.  

 

Minder loonmomentum

Gezien de sterkte van de Amerikaanse economie, anticiperen we op een solide groei in het aantal banen in de VS, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de onderliggende loonkosten.

In januari kende het gemiddelde uurloon nog een opvallende stijging (+0,6% maand op maand). Dit zou deze keer ‘gecorrigeerd’ moeten worden. Het koude weer in de eerste weken van het jaar had immers vooral impact op laag betaalde banen. Die kregen te maken met disrupties wegens winterstormen. Wanneer deze inkomensgroepen tijdelijk niet werken, is het logisch dat het gemiddelde uurloon een hoger niveau bereikt. Dit zou tegen februari genormaliseerd moeten zijn, wat een gunstige ontwikkeling zou zijn in termen van monetair beleid en de timing van renteverlagingen door de Fed.

 

Voorzichtige consument

Daarnaast verwachten we deze week nieuwe cijfers over de detailhandelsverkopen in de Eurozone en de ISM-aankoopmanagersindex voor de dienstensector vanuit de VS. Wat dat eerste betreft zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Het consumentenvertrouwen blijft hangen op een matig niveau.

Voor de ISM Services zijn de vooruitzichten beter. De vorige keer was het één van de vele signalen van de aanhoudende kracht van de Amerikaanse economie. Met wederom hier speciale aandacht voor de onderliggende indicator die de prijsdruk meet, aangezien deze ook aanzienlijk is gestegen.

Dit had gedeeltelijk te maken met verstoringen in de aanvoer door geopolitieke spanningen. Dit is iets wat we destijds hebben gerelativeerd, omdat de onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod veel kleiner zijn dan tijdens de verstoringen in de pandemie. Maar deze relativering moet nog bevestigd worden.

 

Financiële markten in februari:  Risk on

Tot slot nog even een blik op het verloop van de financiële markten in februari. De samenvattende conclusie hier is: ‘risk on’. De S&P 500 won meer dan 5%, gedreven door technologie. De Europe Stoxx 600 hield het meer bescheiden, maar won alsnog meer dan 2%. De Japanse beurs wist het record, dat sinds 1989 op de tabellen stond, te doorbreken.  

In de VS en Japan wordt over geheel 2024 een gemiddelde groei van de bedrijfswinsten van ongeveer 10% verwacht. Voor de Eurozone is dat 3%. Deze verwachtingen zijn de laatste tijd wat teruggeschroefd en lijken hiermee realistisch en haalbaar gegeven de economische omgeving, waardoor ze per saldo aandelenkoersen kunnen ondersteunen.

Obligaties hadden het wat moeilijker in februari. Door enigszins tegenvallende inflatiecijfers zijn de verwachtingen over renteverlagingen door centrale banken enigszins getemperd, wat impact had op de langetermijnrentes. Zowel in de VS als in de Eurozone (Duitsland) ging het tienjaarstarief een dertigtal basispunten hoger, met een (koers) verlies van iets meer dan een procent als gevolg.

We verwachten niet dat de langetermijnrentes veel verder zullen oplopen. Dit komt mede doordat naarmate de tijd vordert, renteverlagingen door dezelfde centrale banken in zicht komen.

 

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 04 maart tot

en met 08 maart

Publicatiedag

Regio

Publicatie van

Periode

Consensus

Dinsdag

VS

ISM Services

Feb

53,3

Woensdag

eurozone 

Kleinhandelsverkopen YoY

Jan

0,1%

Donderdag

eurozone

ECB beleidsbijeenkomst

 

 

 

China

Export YoY

Jan-Feb

2,5%

 

 

Import YoY

Jan-Feb

2,0%

Vrijdag

VS

Nieuwe banen (non farm)

Feb

188K

 

 

Werkloosheid

Feb

3,7%

 

 

Gemiddeld uurloon MoM

Feb

0,2%

 


Luc Aben is hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer