Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Beleggingsfondsen in uw BV: hoe zit dat met belasting?

Rendement kunt u onderscheiden in opbrengsten en koerswinst of -verlies. Opbrengsten zijn bijvoorbeeld ontvangen dividend op een aandeel of beleggingsfonds of rente op een obligatie. Koerswinst of -verlies hebt u gedurende het bezit van de belegging, maar realiseert u pas bij daadwerkelijke verkoop.

Goed koopmansgebruik

Voor opbrengsten is het voor de Vpb makkelijk: in het jaar van ontvangst komt dat ten gunste van de winst. Voor koerswinst of -verlies op een belegging ligt dit anders. Op basis van goed koopmansgebruik is het toegestaan om winst pas tot het resultaat te rekenen als het daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Verlies kunt u al nemen als dit voorzienbaar is. Als u een aandeel bedrijf X hebt gekocht voor € 1.000 en de koers is gedaald naar € 800, dan mag u een verlies nemen van € 200, ook al hebt u het aandeel nog niet verkocht. Als het aandeel vervolgens stijgt naar € 1.400, dan hoeft u geen € 600 als winst te nemen, maar € 200. De resterende € 400 komt ten gunste van de winst bij verkoop van het aandeel. We noemen dit systeem ‘waardering op historische kostprijs of lagere waarde’.

VBI

Dit systeem geldt in principe ook als u belegt in beleggingsfondsen, maar met één belangrijke uitzondering. Als het beleggingsfonds de status van Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) heeft, dan moet u dat beleggingsfonds jaarlijks waarderen op de werkelijke waarde, dus de werkelijke koers. Over een koerswinst betaalt u daarom al Vpb, ook al hebt u het beleggingsfonds nog niet verkocht.

FBI

Een beleggingsfonds met de VBI-status is als fonds zelf vrijgesteld van Vpb en heeft geen verplichting om zijn directe gerealiseerde rendement door te geven aan de participanten. Een beleggingsfonds dat de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) heeft, is ook vrijgesteld van Vpb maar heeft wel de verplichting om het gerealiseerde directe rendement uit te keren aan de participanten. Een beleggingsfonds met FBI-status mag gewaardeerd worden op historische kostprijs of lagere beurswaarde.

Buitenlands beleggingsfonds

Hoe zit dat met buitenlandse beleggingsfondsen? De meeste beleggingsfondsen zijn gevestigd in Luxemburg en Ierland. Die beleggingsfondsen zijn ook vrijgesteld van de Luxemburgse of Ierse vennootschapsbelasting en hebben geen verplichting het gerealiseerde directe rendement uit te keren aan de participanten. Deze beleggingsfondsen hebben een vergelijkbaar belastingregime als een Nederlands beleggingsfonds met VBI-status. Die moet u dus ook jaarlijks waarderen op werkelijke waarde.

Beleggingsfonds dat investeert in andere beleggingsfondsen

Er geldt ook een speciale waarderingsregel voor een beleggingsfonds, dat zelf weer investeert in beleggingsfondsen met een VBI-status of buitenlandse fondsen vergelijkbaar met een VBI. Als het beleggingsfonds voor minimaal 10% belegt in andere beleggingsfondsen met een VBI-status (of vergelijkbare buitenlandse fondsen), dan moet als uitzondering op de hoofdregel het gehele beleggingsfonds gewaardeerd worden op de werkelijke waarde in plaats van de historische kostprijs. De investeringen van een beleggingsfonds met een FBI-status hebben dus invloed op de wijze waarop het FBI-fonds gewaardeerd moet worden.

Voor de liefhebbers: de fiscale behandeling van beleggingsfondsen kunt u vinden in art. 3.29a Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit artikel geldt ook voor de Vennootschapsbelasting.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer