Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Box 3: dit zijn de rendementspercentages voor 2023, 2024 en 2025 

Het huidige box 3-stelsel kent drie vermogenscategorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor elke categorie wordt een forfaitair rendementspercentage vastgesteld. Staatssecretaris Van Rij heeft de voorlopige en definitieve forfaitaire percentages voor de jaren 2023, 2024 en 2025 bekend gemaakt. Wij zetten de rendementspercentages voor u op een rij.

Methode vaststelling rendementspercentages

De forfaitaire rendementspercentages worden voor elke vermogenscategorie op een andere wijze vastgesteld. 

Categorie
Wijze vaststelling percentage
Wanneer bekend?
Banktegoeden
Het gemiddelde van de maandelijkse gemiddelde rendementen op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden, zoals gepubliceerd door DNB
Januari T+1 
(na afloop kalenderjaar)
 
Schulden
Het gemiddelde van de maandelijkse gemiddelde rentepercentages over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens, zoals gepubliceerd door DNB
Januari T+1 
(na afloop kalenderjaar)
Overige bezittingen
De som van 53% van het langetermijnrendement op onroerende zaken, 33% van het langetermijnrendement op aandelen en 14% van het langetermijnrendement op obligaties
Januari T-1
(vóór start kalenderjaar)
 

Voor de categorieën banktegoeden en schulden wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het werkelijk in dat jaar behaalde rendement. Aangezien die gegevens pas na afloop van het kalenderjaar bekend zijn, worden de forfaitaire rendementspercentages voor deze categorieën pas na afloop van het kalenderjaar definitief vastgesteld.

Voor de categorie overige bezittingen wordt gekeken naar het gemiddelde langetermijnrendement van onroerende zaken, aandelen en obligaties in de afgelopen jaren. Deze gegevens zijn al eerder bekend, zodat het forfaitaire rendementspercentage voor overige bezittingen voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar definitief kan worden vastgesteld.

2023

Voor 2023 zijn dit de definitieve rendementspercentages:

CategorieForfaitair rendement/rente
Definitief
Voorlopige aanslag
Banktegoeden
0,92%
0,36%
Overige bezittingen
6,17%
6,17%
Schulden
2,46%
2,57%

Deze percentages hadden wij al in onze blog 'Box 3: dit zijn de forfaitaire rendementen voor 2023'  met u gedeeld, maar de staatssecretaris heeft ze nu definitief bekend gemaakt. 

In de voorlopige aanslag 2023 is uitgegaan van een ander rendementspercentage voor banktegoeden en schulden. Als u veel spaargeld heeft, is de voorlopige aanslag waarschijnlijk te laag vastgesteld, waardoor u mogelijk bij de definitieve aanslag over 2023 moet bijbetalen.

Het belastingtarief voor box 3 in 2023 is 32%. Het heffingsvrij vermogen per fiscaal partner is € 57.000.

2024

Voor 2024 zijn dit de rendementspercentages:

CategorieForfaitair rendement/rente
Definitief
Voorlopige aanslag
Banktegoeden
Nog niet bekend
1,03%
Overige bezittingen
6,04%
6,04%
Schulden
Nog niet bekend
2,47%

De forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden kunnen dus pas na afloop van het kalenderjaar worden berekend. Voor de voorlopige aanslagen 2024 wordt voor de categorie banktegoeden gerekend met de percentages uit de kolom ‘Voorlopige aanslag’.

Het belastingtarief voor box 3 in 2024 is 36%. Het heffingsvrij vermogen per fiscaal partner is € 57.000.

2025

Voor 2025 zijn dit de rendementspercentages:

Categorie
Forfaitair rendement/rente
Banktegoeden
Nog niet bekend
Overige bezittingen
5,88%
Schulden
Nog niet bekend

Het forfaitaire rendementspercentage voor de categorie overige bezittingen is berekend op 5,88% voor het jaar 2025, ervan uitgaande dat de wet niet wijzigt. Voor de voorlopige aanslag worden de percentages van juli 2024 gehanteerd, dus die zijn nog niet bekend. Of het belastingtarief voor box 3 en het heffingsvrij vermogen ongewijzigd blijft, is ook nog onbekend.

Overzicht percentages 2023-2025

Samengevat zijn dit de definitief bekende rendementspercentages:

CategorieForfaitair rendement/rente
2023
2024
2025
Banktegoeden
0,92%
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Overige bezittingen
6,17%
6,04%
5,88%
Schulden
2,46%
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Hoge Raad

Het wachten is op de Hoge Raad-uitspraak die in maart wordt verwacht. Dan zal de Hoge Raad zich uitspreken over het huidige box 3-systeem. Via onze blogs houden wij u natuurlijk op de hoogte van de uitspraak van de Hoge Raad.


Geschreven naar de stand van zaken op 26 januari 2024.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer