Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Nieuwe editie Dividend Top 10: Shell voert Dividend Top 10 aan

Nokia, Gilead en RWE nieuw in top 10, UBS, Bayer en Intertrust van lijst af.

Inhoudsopgave

1. Shell

- 5,7% verwacht dividendrendement*
- Sector: energie
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: EUR 0,42**
- Datum ex-dividend: 15 augustus 2019
- Slotkoers 10 juli 2019: EUR 28,90

 

2. Banco Santander

 

- 5,5% verwacht dividendrendement*
- Sector: financiële dienstverlening
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: EUR 0,12**
- Datum ex-dividend: 17 oktober 2019
- Slotkoers 10 juli 2019: EUR 4,17
 

3. Telefónica

- 5,4% verwacht dividendrendement*
- Sector: communicatiediensten
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: EUR 0,20**
- Datum ex-dividend: 10 juni 2020
- Slotkoers 10 juli 2019: EUR 7,40
 

4. Schlumberger

- 5,1% verwacht dividendrendement*
- Sector: energie
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: USD 0,50**
- Datum ex-dividend: 3 september 2019
- Slotkoers 10 juli 2019: USD 40,62
 

5. Nokia

- 4,7% verwacht dividendrendement*
- Sector: informatietechnologie
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: EUR 0,06**
- Datum ex-dividend: 28 mei 2020
- Slotkoers 10 juli 2019: EUR 4,45
 

6. Ahold Delhaize

- 4,0% verwacht dividendrendement*
- Sector: niet-duurzame consumentengoederen
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: EUR 0,40**
- Datum ex-dividend: 20 september 2019
- Slotkoers 10 juli 2019: EUR 20,06
 

7. Gilead

- 3,9% verwacht dividendrendement*
- Sector: gezondheidszorg
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: USD 0,63**
- Datum ex-dividend: 13 september 2019
- Slotkoers 10 juli 2019: USD 67,46
 

8. RWE

- 3,5% verwacht dividendrendement*
- Sector: nuts
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: EUR 0,80**
- Datum ex-dividend: 29 april 2020
- Slotkoers 10 juli 2019: EUR 22,80
 

9. HP Inc.

- 3,3% verwacht dividendrendement*
- Sector: informatietechnologie
- Opinie: neutraal
- Verwachte dividenduitkering: USD 0,17**
- Datum ex-dividend: 11 december 2019
- Slotkoers 10 juli 2019: USD 20,59
 

10. Roche

- 3,2% verwacht dividendrendement*
- Sector: gezondheidszorg
- Opinie: positief 
- Verwachte dividenduitkering: CHF 8,90**
- Datum ex-dividend: 13 maart 2020
- Slotkoers 10 juli 2019: CHF 275,60

Bron: Morningstar, Kempen & Co, Bloomberg, 11 juli 2019
*Op basis van verwacht dividend dat wordt uitbetaald in de komende twaalf maanden, gebaseerd op Bloomberg analistenconsensus per 11 juli 2019.
**Verwachte hoogte van eerstvolgende dividenduitkering. Dit is het dividend dat uitgekeerd wordt over de resultaten van de voorgaande periode (jaar, halfjaar of kwartaal)

 


 

De Dividend top 10

De Dividend Top 10 is een selectie door Van Lanschot Kempen van tien aandelen met een dividendrendement van meer dan 3% en waarvan het dividend in onze ogen voldoende houdbaar is.

Omdat een hoog dividend niet altijd beter is richten wij ons bij de samenstelling van de top 10 op de kwaliteit van het dividend. De ondernemingen in deze lijst hebben een gedisciplineerd dividendbeleid. Andere criteria waar we rekening mee houden liggen in het verlengde van onze beleggingsovertuiging, zoals inspanningen van de bedrijven voor duurzaamheid. Zo komen we tot een Dividend Top 10 met een gemiddeld verwacht dividendrendement van 4,4%. Dat is hoger dan bijvoorbeeld de 2,5% van de MSCI World-index. We laten ook zien waarom selectie op dividendgroei belangrijk is bij een oplopende rente.

De dividendstijl heeft de afgelopen twintig jaar gemiddeld beter gepresteerd dan de MSCI World index. Een verklaring  voor dit bovengemiddelde rendement op hoogdividendaandelen is de kapitaaldiscipline. Ondernemingen die een groot deel van hun kasstromen uitkeren in de vorm van dividend, kunnen datzelfde kapitaal niet besteden aan verkeerde strategische keuzes.

 


 

Actualiteit: houdbaarheid dividend

Het verwacht dividendrendement op Europese aandelen is relatief hoog in vergelijking met Amerikaanse aandelen. Het verwachte dividendrendement over de komende twaalf maanden op de MSCI Europe-index bedraagt momenteel 3,8%. Op de MSCI North America-index is dat 2,0%. Dat verklaart waarom er relatief weinig Amerikaanse bedrijven zijn opgenomen in onze Dividend Top 10.


Onderliggend in Europa verschilt niet alleen de hoogte van het dividendrendement per sector, maar ook de houdbaarheid. Een maatstaf voor de houdbaarheid van het dividendrendement is de coverage ratio. Dit is de verhouding tussen de vrije kasstroom per aandeel en de hoogte van het dividend. Een verhouding van meer dan 1,0 geeft aan dat de inkomende vrije kasstroom hoger is dan het uit te betalen dividend. Omdat dividenden uit de vrije kasstroom betaald worden geldt dat een hogere coverage ratio normaliter een zekerder dividend biedt.


Beleggers dienen er wel rekening mee te houden dat uit de vrije kasstroom ook rentelasten betaald moeten worden. Selectiviteit blijft dan ook geboden. Ter indicatie hebben wij ook de verhouding tussen de netto schuldpositie en de EBITDA weergegeven per sector. Vanwege de combinatie van een hoge coverage ratio en een lage schuldpositie zijn we vooral positief over de sector gezondheidssector. Voor de sector nuts is juist extra voorzichtigheid geboden.

 

 

Coverageratio* 

Nettoschuld/EBITDA 

Verwacht dividendrendement** 

Communicatiediensten

2,04

2,45

4,9%

Informatietechnologie

1,89

0,38

1,6%

Gezondheidszorg

1,71

1,74

3,0%

Niet-duurzame consumentengoederen

1,69

2,14

2,9%

Financiële dienstverlening

1,67

N.v.t.

5,4%

Industrie

1,59

1,66

2,9%

Energie

1,52

1,01

5,7%

Basisindustrie

1,15

1,22

3,9%

Duurzame Consumentengoederen

0,94

0,12

3,1%

Nuts

0,67

3,19

4,9%

Bron: Bloomberg op basis van MSCI Europe sector-indices, per 10 juli 2019
*Verhouding tussen de vrije kasstroom per aandeel en het dividend per aandeel.
**Verwacht dividendrendement op basis van verwacht dividend over de komende 12 maanden.

 


 

Terugblik Dividend Top 10 april 2019

Het afgelopen kwartaal kenmerkte zich door een meer gematigde toon van centrale banken over de economische groei. Hierdoor lijken monetaire beleidsmakers een ruimer beleid te gaan voeren en dat stuwde aandelenkoersen. Toch bleven hoogdividendaandelen achter. In de VS merken we op, dat door opgelopen koersen steeds minder aantrekkelijke aandelen zijn te vinden met een voldoende hoog dividendrendement van minimaal 3%, wat wij als ondergrens beschouwen. In Europa heeft de grote weging van Europese banken een negatieve bijdrage geleverd aan het rendement. Deze sector heeft juist last van een lagere rente.

 

Het best presterende aandeel in de afgelopen drie maanden was Roche (+7%). Aandelen van farmaceuten die zich richten op immuno-oncologie worden steeds gewilder, waarbij Roche steeds meer vruchten plukt van de sterke ontwikkelingspijplijn. Intertrust (+4%) profiteerde van de overname van het Amerikaanse Viteos. Ook dringen activistische aandeelhouders aan op meer aandeleninkoop en een lager dividend voor meer flexibiliteit om te investeren.

 

Opvallend was de slechte performance van Schlumberger (-10%). Beleggers leken nog onvoldoende vertrouwen te hebben in het herstel van de markt voor oliedienstverleners. De laatste twee maanden zien we dit vertrouwen echter in positieve zin keren. Ook Ahold Delhaize (-9,0%) presteerde teleurstellend. Mogelijk spelen slecht ontvangen resultaten van concurrent Kroger hier een rol in.

 

Totaalrendement in procenten

18 april t/m 10 juli  

Sinds start (9 maart 2015)  

Dividend Top 10

-1,14%

21,96%

MSCI World High Dividend Yield-index    

2,70%

32,15%

STOXX Europe 600-index

0,74%

15.15%

S&P500-index

3,45%

51,69%


 

Dividend Top 10 april

 

1

Roche

7,05%

 

2

Intertrust

4,16%

 

3

Royal Dutch Shell

2,67%

 

4

Bayer

1,89%

 

5

Telefónica

1,18%

 

6

HP Inc

1,07%

 

7

UBS Group

-4,17%

 

8

Banco Santander

-8,22%

 

9

Ahold Delhaize

-8,99%

 

10

Schlumberger

-9,67%

 
   

Bron: Bloomberg, performance in euro op basis van gelijke weging.

 


 

Wij zoeken naar betrouwbaarheid...

Wij kijken naar vier factoren die iets zeggen over de stabiliteit van het dividend...


Dividendbeleid
Wij zien dividendgroei als een signaal dat het management vertrouwen heeft in de groei van de onderneming en dat is doorgaans positief voor de duurzaamheid van het dividend. Bijzonder aantrekkelijk vinden we het als een onderneming  een sterke historie heeft van stabiele dividendgroei en als zij beschikt over een duidelijk dividendbeleid. Dat impliceert dat het management ook op langere termijn oog heeft voor de belangen van de aandeelhouder.


Groei
Groei van de winst en kasstromen zijn essentieel voor de groei van het dividend. Een kortere periode waarin de winst- of kasstroom-ontwikkeling tegenvalt is geen ramp. Het dividend kan dan vaak betaald worden uit de reserves. Of de onderneming kan meer schuld op de balans nemen om het dividend tijdelijk te financieren. Maar die middelen zijn eindig, op lange termijn is winstgroei een vereiste voor dividendgroei.


Dividenddekking
De mate waarin het dividend gedekt wordt door de winst en de kasstromen zegt iets over de flexibiliteit van de onderneming. Een relatief laag dividend hoeft doorgaans niet verlaagd te worden als de winst of de kasstromen tegenvallen. Bij een relatief hoog dividend is er minder flexibiliteit en zien we meer risico’s.


Schuldniveau
Tot slot vormt een hoog schuldniveau een risico voor het dividend. Een onderneming met een zware schuldenlast en hoge rentekosten kan eerder in de betalingsproblemen komen. We kijken daarom naar de verhouding tussen schuld en eigen vermogen en die tussen schuld en het bedrijfsresultaat.

 

 

…en blijven dichtbij onze beleggingsovertuigingen

Verantwoord
De eerste stap in de selectie van de Dividend Top 10 is dat we ons beperken tot de aandelen die we ook actief volgen. Dat betekent dat onze Dividend Top 10 altijd voortkomt uit ons gevolgde aandelenuniversum. Bij de samenstelling van dit universum houden we rekening met de inspanningen van ondernemingen op het gebied van de ESG-criteria (environmental, social en governance). In gevallen waar ondernemingen zich negatief ontwikkelen op dit gebied, wordt de actieve advisering door ons gestaakt.


Koers houden
Dividend is niet de enige manier waarop we naar aandelen kijken. Als bank hebben we een opinie op meer dan 200 namen. Koers houden betekent onder andere dat we in onze selectie niet afwijken van onze bottom-upvisie. Dat houdt in dat we geen aandelen selecteren waar we een uitgesproken negatieve opinie op hebben, maar enkel aandelen met een neutrale of positieve opinie.


Spreiding
Ondanks het feit dat de Dividend Top 10 geen portefeuille op zich vormt, brengen we toch een zekere verdeling aan over sectoren om zodoende de risico’s te spreiden. Dit doen we door maximaal drie aandelen uit dezelfde sector te kiezen.


Selectiviteit
Naast een goed ondersteund dividend kijken we ook naar het niveau van het dividend. We selecteren alleen namen met een minimum dividendrendement van 3%. Dit is gebaseerd op het verwachte dividend over de komende twaalf maanden.

 


 

Performance hoogdividendstijl bovengemiddeld…

Het rendement van de dividendstijl fluctueert, maar laat over de afgelopen 20 jaar een duidelijke outperformance zien.

Het totaalrendement op de dividendstijl (gemeten via de MSCI World High Dividend Yield-index) fluctueerde de afgelopen twintig jaar. In deze periode heeft de dividendstijl tussenliggende perioden gekend waarin het rendement boven dat van de MSCI World-index lag, maar ook perioden waarin het rendement lager was. Over de gehele periode liet de dividendstijl een outperformance zien.

Over de afgelopen 20 jaar bedroeg het totaalrendement (cumulatief) 244%. Dat is 72 procentpunt meer dan het rendement op de MSCI World-index over dezelfde periode en komt neer op een outperformance van gemiddeld 1,3% per jaar.

 

Rendement dividendstijl en MSCI World index


In procenten, cumulatief totaalrendement sinds 9-7-1999.
Bron: Refinitiv Datastream

 


Outperformance dividendstijl


In procenten, cumulatief totaalrendement sinds 9-7-1999.
*De meetperiode loopt van 9-7-1999 t/m 10-7-2019, en is op basis van beschikbare data. Bron: Thomson Reuters Datastream. Beleggen in aandelen, met of zonder dividend, is niet zonder risico’s. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.
Bron: Refinitiv Datastream

 

…mogelijk door discipline en cash

Er zijn verschillende theorieën die beargumenteren waarom de dividendstijl een bovengemiddeld rendement kan laten zien.


Discipline
Wij geloven in het disciplinerende effect van dividend. Managers die een groot deel van hun vrije kasstromen via dividend teruggeven aan de aandeelhouders, moeten verstandiger omgaan met het resterende kapitaal. Dat resulteert in efficiëntere ondernemingen die minder snel overgaan tot te dure overnames of twijfelachtige investeringen.


Cash in de hand meer waard
Een andere theorie stoelt op het gezegde dat één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht. Totdat het overtollige kapitaal in de onderneming is uitgekeerd, bestaat altijd de kans dat het management er op onverstandige wijze mee omgaat. Beleggers zouden daarom meer waarde hechten aan een euro uitbetaald dividend dan aan een euro cash in de onderneming. Om die reden zouden dividend betalende ondernemingen meer in trek zijn bij beleggers.


Tegengeluid
Ondernemingen die dividend betalen, opereren doorgaans in volwassen markten met beperkte groeimogelijkheden. In tijden van economische bloei zijn dividendaandelen daardoor vaak aandelen die minder goed meekomen in de markt. Een ander nadeel is dat dividendaandelen bij een oplopende rente minder aantrekkelijk worden. De dividendspread (verschil tussen dividendrendement en kapitaalmarktrente) neemt dan af.

 

 


 

Een hoger dividend is niet altijd beter

Een hoog dividend betekent niet minder risico. Integendeel, een veel hoger dan gebruikelijk dividendrendement kan duiden op hoge risico’s. Dit zagen we de afgelopen jaren bij de mijnbouw- en metaalsector. Het verschil in dividendrendement van aandelen in deze sector met de MSCI World index liep vanaf september 2014 sterk op. Dat was een voorbode van een negatief totaalrendement van de sector. Beleggers zagen blijkbaar in dat mijnbouwbedrijven niet in staat waren de hoge dividenduitkeringen vol te houden. Dit resulteerde in dalende koersen. De winsten in de sector stonden onder druk door dalende grondstoffenprijzen. De koersen veerden pas weer op toen veel ondernemingen sneden in hun dividend.

 

Ontwikkelingen mijnbouw- en metaalsector 2014-2016


Geïndexeerd rendement en verschil in dividendrendement
Bron: Bloomberg, op basis van verwacht dividend dat wordt uitbetaald over de komende twaalf maanden, gebaseerd op Bloomberg analistenconsensus.

 


 

Risico's

Het beleggen in solide ondernemingen met een stabiel en hoog dividendrendement is niet zonder risico. In onze berekeningen gaan we uit van verwachte dividenduitkeringen in het lopende boekjaar. Ondanks het feit dat ondernemingen streven naar een stabiel dividendbeleid, bestaat de kans dat een onderneming door omstandigheden wordt gedwongen minder of geen dividend uit te keren.


Beleggers die streven naar inkomsten uit vermogen zullen bij een lage spaarrente en/of rente op staatsleningen eerder kiezen voor aandelen met een hoog dividendrendement. Beleggers dienen echter rekening te houden met het feit dat de beweeglijkheid van aandelen groter is dan die van staatsleningen en obligaties. Met andere woorden: de kans op koersdalingen bij aandelen is groter.


De Dividend Top 10 richt zich niet alleen op aandelen uit de eurozone, waardoor beleggers ook valutarisico lopen over aandelen die bijvoorbeeld zijn genoteerd in Britse ponden, Amerikaanse dollars of Zwitserse franken.

De Dividend Top 10 is samengesteld als een ideeënlijst en niet als een portefeuille. De geschiktheid van een belegging in een individueel aandeel dient altijd te worden beoordeeld in de context van een goed gespreide portefeuille.


Voor meer informatie over de geschiktheid van een van deze namen in uw beleggingsportefeuille, kunt u contact opnemen met uw beleggingsspecialist.


 

Over de Dividend Top 10

Ideeënlijst
Met de Dividend Top 10 geven wij een overzicht van tien aandelen die beschikken over een dividendrendement van meer dan 3% en waarvan het dividend in onze ogen goed ondersteund is. Daarnaast is een aantal actieve en passieve beleggingsfondsen gepresenteerd die gebruikt kunnen worden om in te spelen op dividendstrategieën. Wij zien dit overzicht als een ideeënlijst voor beleggers die interesse hebben in dividendbeleggen.


Geen portefeuille
De Dividend Top 10 is geen portefeuille op zich. Het is dan ook belangrijk dat de geschiktheid van een belegging in een van deze namen altijd beoordeeld wordt in de context van een goed gespreide portefeuille. Om deze reden adviseren wij u contact op te nemen met uw beleggingsadviseur, alvorens over te gaan tot een belegging in een van de beleggingsoplossingen genoemd in deze publicatie. Uw adviseur kan u helpen te beoordelen of een van deze aandelen past binnen uw portefeuille.


Achtergrond
Naast 10 aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement geven we nog achtergrondinformatie. We vertellen naar welke criteria we kijken bij het samenstellen van de Dividend Top 10 en we vertellen iets over de dividendstijl zelf. Zo geven we een toelichting op de performance van de stijl, achterliggende theorieën die dit proberen te verklaren, en kijken we naar de dividendspread.

Meer informatie?

Informeer dan bij uw fiscalist. Ook uw private banker wisselt hierover graag van gedachten met u. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

Misschien vindt u dit ook interessant

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer