Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Veranderingen box 3: gevolgen voor bestaande schenkingen onder schuldigerkenning

Blog

In deze blog sta ik stil bij de specifieke gevolgen van die veranderingen voor schenkingen onder schuldigerkenning. Wat betekent dit voor de bestaande schenkingen onder schuldigerkenning? Wat zijn de gevolgen voor de schenkers en voor de ontvangers?


Aan de hand van een voorbeeld breng ik de verschillen voor u in kaart.

Voorbeeld

De heer en mevrouw Groen hebben beleggingen ter waarde van € 5 miljoen in box 3. Om erfbelasting te besparen en om hun dochter (41 jaar) al wat financiële ruimte te geven, hebben zij dit jaar bij de notaris een schenking onder schuldigerkenning gedaan van € 100.000.


Op 1 januari 2020 geeft de dochter bij haar box 3-vermogen € 100.000 op. Aangezien de dochter geen ander box 3-vermogen heeft, betaalt zij daar in 2020 € 373 over (1,8% x 30% x (€ 100.000 - € 30.846)). Dit kan zij makkelijk betalen, omdat de ouders verplicht zijn hun dochter 6% rente (€ 6.000) over de vordering te vergoeden. Ze houdt hiervan na belasting € 5.627 over. 


De heer en mevrouw Groen trekken de schuld aan hun dochter in box 3 af. Dit geeft in hun situatie een vermindering van hun box 3-heffing van € 1.600 (5,33% x 30% x € 100.000).

Wat gaat er veranderen?

De rente (6% van € 100.000) die de dochter ontvangt blijft onbelast, maar de heffing in box 3 zal aanzienlijk stijgen. De € 100.000 is volgens het voorstel belast met ((5,33% x € 100.000) - € 400) x 33% = € 1.626. De dochter houdt dan € 4.374 over, een daling van € 1.253.

Maar ook voor haar ouders gaat de box 3-heffing veranderen. De schuld zelf is vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar van het vermogen. In plaats daarvan wordt nu een fictieve rente van 3,03% op het box 3-inkomen in mindering gebracht. 

Bezit 5,33% x €5.000.000 =
€ 266.500
Schuld 3,03% x €100.000 =
€ 3.033 -/-
Totaal
€ 263.467
Heffingsvrij
€ 800 -/-
Totaal
€ 262.667 x 33%= €86.680

In de huidige situatie wordt de hele schuld in mindering gebracht op de bezittingen. Dat zou een besparing opleveren van 5,33% fictief rendement. In het nieuwe voorstel mag maar 3,03% aan rente in aftrek gebracht worden. Het verschil van 2,3% wordt dan tegen 33% belast. De box 3-heffing in dit voorbeeld is daardoor € 760 hoger (33% x 2,3% x € 100.000).

Overgangsrecht?

Naar verwachting zal dit nieuwe voorstel ook gelden voor de bestaande schenkingen onder schuldigerkenning. Als de ouders voldoende liquide middelen hebben, dan kunnen zij overwegen om de schenking onder schuldigerkenning af te lossen. Hierdoor vermindert hun box 3-vermogen daadwerkelijk. De dochter kan er dan voor kiezen om de ontvangen € 100.000 te gebruiken voor een gedeeltelijke aflossing van een hypothecaire lening of (deels) als spaargeld in box 3 aan te houden. Bij € 100.000 spaargeld is er in de nieuwe situatie geen box 3-belasting verschuldigd. Wat is verstandig? Dat is afhankelijk van de situatie en blijft maatwerk. Een gesprek met uw fiscalist hierover is zeker raadzaam. 

Geen overhaaste stappen

Belangrijk is om het wetsvoorstel af te wachten. Pas dan kan worden bekeken of er inderdaad actie vereist is bij een bestaande schenking onder schuldigerkenning. Overweegt u dit jaar nog een schenking onder schuldigerkenning te doen? Neemt u dan deze plannen vast mee in uw overwegingen.

Geschreven naar de stand van zaken op 10 september 2019.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer