Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Blog

Verhoogde lijfrenteaftrek biedt partners van advocaten- en advieskantoren extra interessante mogelijkheid voor pensioenopbouw

Bent u partner bij een advocatenkantoor, advieskantoor of private equity firmaDan weet u als geen ander dat u zelf moet zorgen voor voldoende inkomsten nadat u uitgetreden bent als partner. Maar hoe bouwen partners momenteel hun pensioenvermogen op? En wat maakt een lijfrente nu zo interessant? In dit interview vertelt Boudewijn Hasselman, private banker bij Van Lanschot Kempen Business Professionals, u alles over de mogelijkheden.

Hoe bouwen partners momenteel hun pensioenvermogen op?

‘Tot 1 juli 2017 kon u in uw bv in eigen beheer pensioen opbouwen. Echter, vanwege fiscale knelpunten is dit afgeschaft. Sindsdien zie ik in mijn dagelijkse praktijk dat maar weinig partners nog fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen. De meeste partners kiezen ervoor om te beleggen, zowel privé als in hun bv, om zo later voldoende vermogen te hebben om van te kunnen leven. Omdat u als partner hier zelf voor verantwoordelijk bent, vergt het veel discipline. Veel van mijn klanten hebben daarom behoefte aan een meer gestructureerde manier van pensioenopbouw.’

Waarom is het nu extra interessant voor partners om met een lijfrente een inkomen voor later op te bouwen?

‘Gelukkig zijn er nu verschillende factoren die het extra interessant maken voor partners om pensioen op te bouwen. Allereerst is er de nieuwe pensioenwet, waarin de maximale jaarruimte sterk verhoogd is. Deze was in 2022 slechts € 13.570, maar in 2024 maar liefst € 36.077. Dit betekent dat partners nu de mogelijkheid hebben om een substantieel pensioenvermogen op te bouwen via een lijfrente.’

‘Daarnaast is er het progressievoordeel. Hiermee bedoel ik dat het belastingtarief waartegen de inleg aftrekbaar is, hoger is dan het tarief dat u moet betalen over de toekomstige uitkeringen. Tijdens uw werkzame leven is de lijfrentepremie namelijk aftrekbaar tegen een tarief tot 49,50%, terwijl de uitkering vanaf de AOW-leeftijd wordt belast tegen een lager tarief van 19,07% tot € 38.098 en 36,97% tot een inkomen van € 75.518 (vermeerderd met 5,32% premie Zvw, tot een inkomen van € 71.628). Dit belastingvoordeel maakt het interessant om nu pensioen op te bouwen.’


‘Een ander voordeel is dat het opgebouwde lijfrentekapitaal vrijgesteld is in box 3. Dit betekent dat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen over het opgebouwde kapitaal. Dit kan bij veel partners een besparing van circa 2% box 3 heffing per jaar opleveren. Op de lange termijn kan deze belastingbesparing bij een maximale lijfrentestorting en uitkering in de honderdduizenden euro's lopen.’


‘Bovendien gaat bij een bancaire lijfrente het opgebouwde kapitaal bij overlijden over naar de erfgenamen. Dit betekent dat u het opgebouwde kapitaal niet kwijt bent, maar dat het toekomt aan uw nabestaanden. Vooral als uw kinderen geen of een laag inkomen hebben, kan dit interessant zijn. De uitkeringen worden dan namelijk niet of slechts beperkt belast, terwijl de premie doorgaans tegen 49,50% afgetrokken kunnen worden.’

Welk bedrag kunnen partners middels een lijfrente opbouwen?

‘Natuurlijk is dit afhankelijk van verschillende factoren, maar ik kan u ter illustratie een rekenvoorbeeld geven. Stel dat u twintig jaar lang consequent gebruik maakt van de maximale jaarruimte van € 36.077 per jaar en daar een gemiddeld netto rendement van 3% per jaar op behaalt. Dan heeft u na twintig jaar een kapitaal van bijna € 1.000.000 opgebouwd. De netto investering over die twintig jaar is niet € 721.000 (twintig maal de maximale jaarruimte), maar slechts € 365.000, omdat u bij een hoger inkomen dan € 75.624, bijna de helft, 49,50%, terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit betekent een netto inleg van slechts € 18.219 per jaar.’


‘Met een bruto opgebouwd kapitaal van bijna € 1.000.000 is het bij een rentestand van 2% mogelijk om over een periode van twintig jaar ongeveer € 60.000 bruto per jaar te ontvangen. In totaal ontvangt u dus € 1.200.000 over twintig jaar. Er moet uiteraard nog wel belasting betaald worden over deze jaarlijkse uitkering, maar die is zoals ik eerder al vertelde relatief beperkt. Namelijk 19,07% tot € 38.098 en 36,97% tot een inkomen van € 75.518 (vermeerderd met premie Zvw). Daarboven betaalt u 49,50% belasting. Met een jaarlijkse netto inleg van € 18.219 voor 20 jaar lang, is het dus realistisch om daarna voor 20 jaar lang ongeveer € 30.000 netto per jaar uit te keren. Al met al een mooi vooruitzicht.’

Wat kunnen jullie hierin betekenen?

‘Bij Van Lanschot Kempen Business Professionals bieden wij partners de mogelijkheid om de jaarruimte te benutten en in te leggen in Evi Pensioenbeleggen


Wanneer u gebruik maakt van Evi Pensioenbeleggen wordt u in uw opdracht ingedeeld in een leeftijdsgroep, waarbij het beleggingsrisico geleidelijk wordt afgebouwd gedurende de looptijd. Hiermee verkleint u de kans op een sterke waardedaling vlak voor uw pensioendatum. Beleggen kent risico’s, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Zodra u met pensioen gaat, kunt u met het opgebouwde vermogen een lijfrente-uitkering aankopen. De vaste kosten van Evi Pensioenbeleggen zijn € 49,00 per jaar. Daarnaast betaalt u fondskosten. Deze liggen tussen de 0,64% en 0,69%, afhankelijk van in welke leeftijdsgroep u zit.

‘Het afsluiten van Evi Pensioenbeleggen kan gemakkelijk online, maar Evi’s vermogenscoaches of ikzelf kunnen u hier ook bij helpen. Daarnaast kan een combinatie van pensioenopbouw via lijfrente en beleggen in uw bv interessant zijn. Wij bekijken graag uw persoonlijke situatie om tot een totaaloplossing te komen.’ 

Meer informatie

Wenst u uw mogelijkheden te bespreken in een persoonlijk gesprek? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak. We denken graag met u mee.
Maak een afspraak

Boudewijn Hasselman

Boudewijn Hasselman

Private banker Business Professionals

06 29 71 37 42

Mail Boudewijn Hasselman

Disclaimer

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer