Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Zelf de regie houden over uw beleggingen? Maak een levenstestament

Het komt steeds vaker voor dat mensen op hogere leeftijd niet meer in staat zijn hun effectendepot zelf te beheren. Dit kan u ook overkomen. Als er niets geregeld is, moet er in die situatie bij de rechter worden verzocht om een bewindvoerder aan te stellen. Als u kinderen heeft, dan wordt vaak een van hen tot bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder moet het vermogen van de rechthebbende doelmatig beleggen en jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Daarmee lijkt het beheer van uw effecten ook op latere leeftijd goed geregeld, maar er zit een addertje onder het bewindvoerdersgras. Dat geldt vooral als uw depot een risicoprofiel heeft met een hoger risico dan (zeer) defensief. Wat is namelijk het geval? 

Addertje onder het gras

Uw bewindvoerder mag nu weliswaar bij de bank namens u in effecten handelen, maar de kantonrechter heeft bepaald dat voor iedere belegging of herbelegging in bijvoorbeeld aandelen of effecten wel toestemming nodig is van de rechthebbende (uzelf) of van de kantonrechter. Die toestemming kan achterwege blijven, als de (her)beleggingen passen binnen de grenzen van een door de kantonrechter goedgekeurd, (zeer) defensief beleggingsplan.


Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw effectendepot. Belegt u nu bijvoorbeeld gematigd offensief? Als u onder bewind komt te staan, moet het profiel worden aangepast naar (zeer) defensief om te voorkomen dat voor elke handeling van uw bewindvoerder toestemming van de kantonrechter nodig is. De vraag is, of u die aanpassing van het beleggingsprofiel gewild zou hebben als u niet onder bewind had gestaan.

Wat kunt u doen?

Als u dit wilt voorkomen, kunt u een levenstestament op laten stellen bij de notaris. De notaris kan dit alleen opmaken zolang u handelingsbekwaam bent. Zodra u dementerend bent, behoort dit niet meer tot de mogelijkheden.

In het levenstestament kunt u zelf bepalen wie u een volmacht geeft om namens u uw effectendepot te beheren. U kunt ook zelf bepalen aan wie de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen en hoe vaak. U kunt dus bijvoorbeeld uw dochter een volmacht geven en bepalen dat zij elk half jaar verantwoording moet afleggen aan uw zoon. Daarnaast kunt u in het levenstestament instructies opnemen voor de gevolmachtigde over het te volgen beleggingsbeleid of de financiële instelling waar belegd moet worden, maar u kunt de gevolmachtigde ook volledige vrijheid geven.

In een levenstestament kunt u nog veel meer zaken regelen. Zie hiervoor onze LevenstestamentenWijzer.

Wilt u zelf de regie houden over uw beleggingen, ook als u op latere leeftijd niet meer handelingsbekwaam zou zijn? Neemt u dan contact op met een notaris voor het opstellen van een levenstestament. Wilt u sparren over de keuzes voor het beleggingsbeleid in uw levenstestament? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer