Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Blog

Toetreden tot een MSB? 3 belangrijke aandachtspunten

1. Goodwill of inverdienregeling?

Bij toetreden tot het MSB is voor de goodwillberekening de omzet die het MSB genereert het uitgangspunt.   Door wijzigingen in de financieringsstructuur (bekostiging van zorg) is de omzet een minder zekere factor geworden. De berekening van de inverdienregeling is niet afhankelijk van omzet uit het verleden of van de lastig in te schatten omzet in de toekomst. De inverdienregeling is volledig winstafhankelijk en daarmee toekomstbestendig. Daarom stappen steeds meer MSB’s over van goodwill naar een inverdienregeling. Dit heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. 

Voordeel inverdienregeling

Een belangrijk voordeel van een inverdienregeling is dat u niet naar een bank hoeft voor een financiering, u hoeft geen levensverzekering af te sluiten en u hoeft niet persoonlijk borg te staan. Er vindt bovendien geen toetsing plaats op de financiële haalbaarheid van uw toetreding. Dit betekent dat de toetredingsmogelijkheden volledig los komen te staan van uw persoonlijke financiële situatie.   

Nadeel inverdienregeling

Een groot nadeel van de inverdienregeling is dat de looptijd ervan altijd korter is dan de looptijd van de reguliere goodwillfinanciering. In de praktijk zien wij nu al looptijden van twee jaar. Dit heeft een forse impact op het maximale bedrag dat u kunt lenen voor een hypotheek als u een woning koopt.  

2. Hoe komt goodwill tot stand?  

Hoe wordt de hoogte van de goodwill/inverdienregeling verklaard? Hoe zien de cijfermatige onderbouwingen eruit en wat zegt dit over de toekomstige ontwikkelingen? Het is goed om tijdens de onderhandelingen inzichtelijk te maken welke expertise u als nieuwe medisch specialist inbrengt en wat dit betekent voor de vakgroep. Bij het opstellen van de overeenkomst is het raadzaam om vooraf inzicht en overzicht te hebben in de details. Denk daarbij aan de afspraken bij onder andere arbeidsongeschiktheid of in het geval van een duurzame ontwrichting van de samenwerking.  

Zakelijkheidscriterium

Is er sprake van een geschil in de onderhandelingen? Partijen kunnen de Federatie Medisch Specialisten inschakelen voor een bindende goodwillberekening. Een andere mogelijkheid is de onderhandeling over uw toetreden volledig uit te besteden aan een praktijkadviseur. Deze verzorgt dan ook het hanteren van het zogenoemde ‘zakelijkheidscriterium’ en voert de regie over uw toetredingsproces. Zo kunt u zelf uw aandacht volledig besteden aan de startende samenwerking met uw nieuwe collega’s en aan uw patiënten. 

3. Wat is de financiële impact?

Wij zien in de praktijk dat de financiële impact in de eerste jaren na toetreding groot is. Er zijn nieuwe financiële lasten, bijvoorbeeld een hoge arbeidsongeschiktheidspremie, een eventuele financieringsverplichting en een forse bijdrage in het pensioenfonds. Een private leaseverplichting voor een auto, een consumptieve lening vanuit de AIOS-periode en in veel gevallen ook een DUO-studieschuld veroorzaken extra maandelijkse lasten. Zorg daarom vooraf voor inzicht en overzicht in uw financiële situatie door een financieel plan op te stellen. Kijk daarbij ook goed naar uw wensen en doelen, een goed financieel plan is maatwerk.  

Meer weten?

Wilt u weten wat er bij een toetreding komt kijken, waar u op voorhand aandacht aan moet geven en wat de financiële impact voor u is? De adviseurs van Van Lanschot Kempen Healthcare begeleiden u daar graag bij en zetten hun netwerk voor u in. Neemt u contact op met Pauline Kreeft, teammanager adviesteam Medisch Specialisten, via 06 55 89 29 41 of p.kreeft@vanlanschotkempen.com.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer