Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wetsvoorstel Excessief lenen: meer informatie voor DGA’s met eigen woning en beleggingspanden

Blog

Op 17 juni 2020 werd het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit voorstel wil de staatssecretaris van Financiën, de mogelijkheid voor DGA’s beperken om geld uit de eigen BV* te halen voor privégebruik zonder dat ze daar box 2-heffing over hoeven te betalen (26,9% in 2021).

Dit wordt bereikt door excessieve leningen bij de eigen BV te belasten. Een lening wordt in dit voorstel in principe als excessief aangemerkt als deze meer dan € 500.000 bedraagt. Op 31 mei 2021 beantwoordde de staatssecretaris een aantal vragen over dit wetsvoorstel. In deze blog ga ik in op de vragen over de eigen woning en beleggingspanden. 

Eigenwoninglening in box 1? Geen excessieve lening

Eigenwoningleningen die door de BV zijn verstrekt aan u of aan uw partner, uw (groot)ouders of (klein)kinderen zijn uitgezonderd voor de berekening van de excessieve leningen. Deze leningen worden dus niet belast met box 2-heffing. Let op: het moet dan wel een zogeheten box 1-lening zijn. Vanaf 1 januari 2023 moet er aan de BV een hypothecaire inschrijving van minimaal de hoogte van de eigenwoningschuld worden verstrekt bij deze eigenwoningleningen. Voor bestaande hypothecaire leningen in box 1 komt er op dit punt overgangsrecht, waardoor er geen hypothecaire inschrijving nodig is. Heeft u bijvoorbeeld uw kinderen een aflossingsvrije lening in box 3 verstrekt voor de aankoop van een eigen woning? Dan wordt deze lening wel meegeteld voor het te belasten deel.

Eigen woning die na dertig jaar van box 1 naar box 3 verhuist? Geen excessieve lening

Met ingang van 2001 is geregeld dat de rente van een hypotheek maximaal dertig jaar aftrekbaar is. Voor leningen die al op 1 januari 2001 bestonden, eindigt de dertigjaarsperiode op 31 december 2030. Als de hypotheek dan nog bestaat, is de rente niet langer aftrekbaar in box 1 en mag de schuld in mindering worden gebracht in box 3. De schuld vermindert dan uw box-3 vermogen. De woning zelf blijft wel onderdeel uitmaken van box 1. De staatssecretaris heeft nu aangegeven dat een eigenwoninglening bij de eigen BV, die door het verstrijken van de dertigjaarsperiode verhuist van box 1 naar box 3, niet aangemerkt wordt als excessieve lening. 

Restschuld? Wel excessieve lening

Bij verkoop van de woning kunt u een restschuld overhouden. De restschuld valt in principe in box 3, maar er is een uitzondering gemaakt voor bepaalde restschulden. Als de restschuld is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, dan valt deze wel in box 1. In dat geval mag u de betaalde rente en financieringskosten vijftien jaar lang aftrekken van de inkomstenbelasting. De staatssecretaris geeft nu aan, dat alle restschulden in box 1 en in box 3 onder het begrip excessieve lening vallen. Dit kan een reden zijn om een restschuld die u bij uw eigen BV heeft, over te sluiten naar de bank of af te lossen.

Hypotheek bij eigen BV voor buitenlandse eigen woning? Geen excessieve lening

Woont u in het buitenland en heeft u een eigenwoningschuld bij uw eigen BV? Dan kwalificeert deze als eigenwoningschuld, mits aan de voorwaarden wordt voldaan (annuïtaire aflossingsverplichting etc.). In dat geval is er dus geen sprake van een excessieve lening. Dit geldt ook voor de eigenwoningschulden die uw BV heeft verstrekt aan uw (groot)ouders of (klein)kinderen die in het buitenland wonen.

Geen (tijdelijke) overgangsmaatregel overdrachtsbelasting als beleggingspand van box 3 wordt overgedragen aan BV

Als u in box 3 vastgoed heeft gekocht met een lening bij uw eigen BV, heeft u ook te maken met het wetsvoorstel Excessief lenen. Als u ter voorkoming van afrekening in box 2 dit vastgoed in 2023 aan uw BV overdraagt en daarmee de lening aflost, is in principe 8% overdrachtsbelasting verschuldigd door de vennootschap. De staatssecretaris heeft aangeven dat er geen (tijdelijke) vrijstelling komt, zodat dit niet zonder heffing van overdrachtsbelasting kan plaatsvinden. Wilt u toch de belastingheffing van het wetsvoorstel Excessief lenen voorkomen? Dan kunt u overwegen de lening bij de eigen BV te herfinancieren bij een bank. Voor het financieren van beleggingspanden gelden meestal wel strengere voorwaarden dan voor het financieren van de eigen woning of voor een effectenkrediet. 

Meer weten?
Neem contact op met uw fiscalist om te bekijken wat de impact is voor uw leningen bij uw eigen BV. Uiteraard denkt uw private banker ook graag met u mee. We volgen de komende maanden op de voet wat er gaat gebeuren met dit wetsvoorstel en houden u via onze blogs op de hoogte. 

Geschreven naar de stand van zaken op 14 juni 2021.

* Waar BV staat kan ook NV, open fonds voor gemene rekening of open commanditaire vennootschap gelezen worden.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer