Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Prinsjesdag 2023: goed nieuws voor grote schenkingen uit uw BV

Op Prinsjesdag 2023 is een wetvoorstel ingediend waardoor het eenvoudiger en aantrekkelijker wordt om vanuit de BV (zeer) grote giften aan goede doelen te doen. U moet daarbij denken aan periodieke giften vanaf € 250.000. Ondernemers zijn vaak gulle filantropen. Wij spreken veel succesvolle ondernemers die na(ast) zakelijk succes ook een positieve bijdrage aan onze samenleving willen leveren. Maar het vermogen van deze ondernemers zit vaak in een BV. 

Afgelopen jaar bleek dat door de recent ingevoerde aftopping van de periodieke gift in de inkomstenbelasting ook het doen van zeer grote giften vanuit een BV werd ontmoedigd. Om dit ongewenste negatieve effect te compenseren heeft de staatssecretaris van Financiën nu dus een aanvullend wetsvoorstel ingediend. 


In deze blog licht ik het verschil tussen het huidige en het nieuwe beleid toe.

Bedrijven zijn de grootste gevers in Nederland

Bij het geven aan goede doelen wordt vaak gedacht dat particuliere huishoudens de grootste gevers zijn. Maar ook bedrijven geven veel aan goede doelen in de vorm van donaties of sponsoring. Uit het onderzoek ‘Geven in Nederland’ blijkt dat 61% van alle bedrijven aan goede doelen geeft. Met ongeveer € 2,2 miljard geven bedrijven net iets meer dan particuliere huishoudens (ongeveer € 2 miljard). Achter ieder succesvol bedrijf zit een ondernemer die kansen weet te creëren en te benutten. Naast zakelijke kansen zien (ex-)ondernemers ook vaak kansen om bij te dragen aan een betere wereld. Ondernemers (en derden) met een aanmerkelijk belang in een BV kunnen zowel geven vanuit privé als vanuit hun BV. Hoe is dat nu geregeld?

Huidig beleid: geven vanuit privé

Geeft u vanuit privé aan een goed doel dat de ANBI-status heeft, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de giftenaftrek. Het voordeel van de ANBI-status voor het goede doel zelf is dat de gift is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt vanuit privé eenmalige of periodieke giften doen. Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, voor periodieke giften geldt over het algemeen een ruimere aftrekmogelijkheid. Door het Belastingplan 2023 is de grens voor de periodieke giftenaftrek in de inkomstenbelasting sinds 1 januari 2023 € 250.000 per kalenderjaar per huishouden.

Huidig beleid: geven vanuit de BV

Een gift aan een ANBI vanuit de BV is tot nu toe aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot maximaal 50% van de winst met een absoluut maximum van € 100.000 per jaar. Wilt u als aanmerkelijkbelanghouder meer geven aan een goed doel, dan wordt dit tot nu toe gezien als verkapte winstuitkering of ‘uitdeling’. De gift is dan maar beperkt aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Om dat te voorkomen wordt in de praktijk bij grotere giften eerst een dividenduitkering naar privé gedaan, die dan vervolgens via een periodieke gift naar het goede doel gaat. Door de invoering van de begrenzing van de aftrek bij periodieke giften kunnen aanmerkelijkbelanghouders die via een dividenduitkering vanuit hun BV een grote periodieke gift aan een goed doel doen deze nog maar gedeeltelijk verrekenen als aftrekpost. Het gevolg hiervan kan zijn dat ondernemers minder geven dan ze eerder van plan waren. Na verschillende oproepen uit de goededoelensector om dit effect terug te draaien heeft de staatsecretaris van Financiën nu aangekondigd om een aanvullende maatregel te nemen. 

Nieuw beleid: meer mogelijk voor grote gevers

In de nieuwe wetgeving verdwijnt de giftenaftrek voor de BV weliswaar volledig, maar wanneer een ondernemer vanuit zijn BV een (zeer) grote gift wil doen aan een goed doel kan dat voortaan rechtstreeks vanuit de BV zonder dat er sprake is van ‘uitdeling’ waarover box 2-heffing is verschuldigd. Dit zal er hopelijk toe leiden dat ondernemers nog meer mooie initiatieven mogelijk maken. Let op: dit wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.


Uitgaven van de BV in de vorm van sponsoring van een goed doel blijven overigens gewoon aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u een aanmerkelijk belang in een BV en overweegt u om substantiële donaties aan een of meer goede doelen te doen met geld dat in uw BV zit? Dan is het goed om te weten dat het hiervoor straks misschien niet meer nodig is om eerst dividend uit te keren aan privé. Ook moet u er rekening mee houden dat de giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting straks vervalt.

 

Wilt u meer weten over schenken aan goede doelen en wat daar allemaal bij komt kijken? Neem vrijblijvend contact met ons op. De specialisten van onze Filantropie Services staan voor u klaar.

Mail Andrew MackayMail Louise Stefels

Bent u DGA? Lees dan onze blog ‘Prinsjesdag 2023: zeven belangrijke aandachtspunten voor de DGA’.
Bent u een vermogende particulier? Lees dan onze blog ‘Prinsjesdag 2023: vijf belangrijke aandachtspunten voor de vermogende particulier’.
Bent u zorgprofessional? Lees dan onze blog 'Prinsjesdag 2023: vier belangrijke aandachtspunten voor de zorgprofessional'

 

Geschreven naar de stand van zaken op 3 oktober 2023.


Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer