Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Schenkt u wel eens aan een goed doel? 3 aandachtspunten

Een eenmalige gift is gemakkelijk en flexibel voor u als gever en kan ingezet worden waar het op dat moment het hardst nodig is. Maar er zit ook een keerzijde aan. U doet er goed aan op een paar zaken te letten.

In een serie van vier blogs besteedt Van Lanschot Kempen aandacht aan het schenken aan goede doelen. U kunt op verschillende manieren schenken.   Deze blog gaat over de ‘gewone’ of eenmalige gift.

 

Uit het onderzoek Geven in Nederland 2020 blijkt dat 80% van de huishoudens aan goede doelen geeft. De gemiddelde waarde van giften in geld bedraagt € 308 per huishouden. Veruit de meeste giften aan goede doelen betreffen eenmalige giften. 

Keerzijde

Voor het goede doel is het pluspunt van eenmalige giften dat die meestal zonder specifieke bestemming (ongeoormerkt) worden ontvangen en daarom kunnen worden ingezet waar het op dat moment het hardst nodig is. Voor u als gever zijn gemak en flexibiliteit de voordelen van een eenmalige gift. Maar er zit ook een keerzijde aan. Als gever doet u er sowieso goed aan op een aantal zaken te letten, ook bij een eenmalige gift. Ik zet drie aandachtspunten voor u op een rij.

Aandachtspunt 1: fiscale aftrek

Eenmalige giften zijn maar beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: het totale bedrag van uw giften moet daarvoor hoger zijn dan het zogenoemde drempelbedrag: dat is 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totale inkomen uit box 1, 2 en 3 van u en uw eventuele partner, waarbij de aftrekposten binnen de drie boxen, zoals de hypotheekrenteaftrek in box 1, al zijn verrekend. Het is verder van belang om te weten dat:

 • de gift moet worden gedaan aan een organisatie die is aangemerkt als ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) of steunstichting SBBI (steunstichting voor een Sociaal
 • Belang Behartigende Instelling);
 • u uw giften moet kunnen aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties;
 • er geen tegenprestatie tegenover mag staan (u krijgt dus geen ‘lot’, ‘dinerbon’ of ‘kerstkaarten’);
 • voor giften aan culturele ANBI’s een extra aftrek geldt van 25% met een maximum van € 1.250;
 • de aftrekbaarheid van contante giften is met ingang van 2021 geschrapt;
 • het fiscale voordeel voor giften in 2021 nog maximaal 43% is, maar de komende jaren geleidelijk verder omlaag gaat tot een maximale aftrek van ca. 37% in 2023.

Uit een onderzoek dat het ministerie van Financiën in 2016 heeft uitgevoerd, blijkt dat ongeveer 9% van de belastingplichtigen gebruikmaakt van de fiscale aftrek. Jaarlijks geven Nederlandse huishoudens een bedrag van circa € 1,7 miljard aan giften op, circa 80% hiervan bestaat uit eenmalige giften. Gemiddeld genomen hebben gebruikers van de giftenaftrek een hogere leeftijd, een hoger inkomen en een hoger opleidingsniveau.

Aandachtspunt 2: loyaliteit loont

Door het gebruik van acceptgiro’s en incasso’s worden veel ‘eenmalige giften’ in de praktijk jarenlang herhaald. Als gever kunt u in die situatie overwegen om gebruik te maken van periodieke giften. Die zijn onder voorwaarden wel zonder drempel aftrekbaar. Een ander aspect is dat goede doelen  voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van eenmalige giften. Dit verhoogt hun overheadkosten, omdat  ze genoodzaakt zijn jaarlijks veel te investeren in fondsenwervende activiteiten, zoals mailings met acceptgiroverzoeken. Als een organisatie daarentegen kan rekenen op vaste inkomsten op basis van meerjarige (periodieke) overeenkomsten hoeft zij relatief minder geld te besteden aan fondsenwerving en kan ze meer besteden aan het daadwerkelijke doel. 

Aandachtspunt 3: weet waaraan u geeft

Komt uw gift wel goed terecht? Om een goed beeld te krijgen van het goede doel van uw keuze kunt u onderzoek doen naar de activiteiten en financiële situatie van het goede doel. Controleer bijvoorbeeld de (culturele) ANBI-status op de website van de belastingdienst, bekijk de website van het goede doel, het jaarverslag en het beleidsplan, doe eventueel een internetcheck. Wilt u meer zekerheid over de controle op de bestedingen? Check dan of er sprake is van een CBF Erkenning. Enig onderzoek voorkomt niet alleen dat uw geld mogelijk verkeerd terechtkomt, maar vergroot ook uw inzicht in de werkwijze en effectiviteit van het goede doel.

Meer weten?

Lees dan onze FilantropieWijzer of neem contact op met onze Filantropie Services voor een persoonlijk en op maat gesneden advies op het gebied van geven of nalaten aan goede doelen
Download de FilantropieWijzerGa naar Filantropie Services

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer