Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Bedrijfspand in uw onderneming: to BOR or not to BOR?

Bij vererving van een actieve onderneming kan, onder bepaalde voorwaarden, gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de Successiewet en voor de Inkomstenbelasting, beter bekend onder de afkorting BOR of BOF. Voor de erfbelasting geldt dan een (voorwaardelijke) vrijstelling; de eerste ca. € 1,1 miljoen ondernemingsvermogen is volledig vrijgesteld en over de meerwaarde wordt maar 17% belast. Voor de Inkomstenbelasting kan de belastingclaim over het ondernemingsvermogen worden doorgeschoven. Bij een MKB-onderneming die in de BV-vorm wordt gedreven met een waarde van € 10 miljoen, hoeft er dus maar over ca. € 1,5 miljoen erfbelasting te worden betaald. Ook de inkomstenbelastingclaim van bijna € 2,7 miljoen hoeft nog niet te worden betaald, maar wordt onder voorwaarden doorgeschoven naar de opvolger. De BOR is alleen van toepassing op echt ondernemingsvermogen. Behoudens een marge van 5% telt beleggingsvermogen niet mee.

Veel ondernemingen in het MKB hebben hun bedrijfs- of kantoorpand in eigendom. Als dat in eigendom is bij de BV waarin ook de onderneming wordt uitgevoerd, dan is het pand automatisch onderdeel van het ondernemingsvermogen. Het pand kan echter ook in eigendom zijn van een gelieerde BV of (voormalig) aandeelhouder, die het vervolgens verhuurt aan de ondernemende BV. En dan is het van groot belang dat de structuur goed staat. Zo niet, dan wordt het pand niet als ondernemingsvermogen maar als beleggingsvermogen aangemerkt. De BOR is daar dan niet op van toepassing, met alle nadelige belastinggevolgen van dien.

Holdingstructuur

Onder het motto “een BV is geen BV” wordt er in het MKB meestal gewerkt met een Holdingstructuur. De directeur-grootaandeelhouder (dga) in privé heeft dan de aandelen van de Holding BV en de Holding BV houdt de aandelen in een of meer Werk BV’s, waar de onderneming in uitgevoerd wordt. De Holding BV houdt dan het bedrijfspand en verhuurt dat aan de Werk BV. Soms wordt ook het bedrijfspand in een aparte Vastgoed BV of Tussenholding BV ondergebracht, waar de Holding BV de aandelen van houdt. In al deze gevallen wordt het bedrijfspand aangemerkt als ondernemingsvermogen en kan de BOR gebruikt worden.

Bedrijfspand buiten Holdingstructuur

In sommige situaties houdt de dga het bedrijfspand in privé en verhuurt dat aan de Werk BV, waar hij direct of indirect de aandelen van houdt. Ook dan kwalificeert het bedrijfspand als ondernemingsvermogen en is de BOR van toepassing.

Zit het bedrijfspand echter in een BV van de dga die geen deel uitmaakt van de Holdingstructuur waar de Werk BV onder valt, dan gaat het mis. Hoewel economisch gezien de situatie hetzelfde is, wordt het pand nu aangemerkt als beleggingsvermogen en is de BOR niet van toepassing.

BOR complex

De BOR is een complexe regeling en u ziet dat een juiste structuur van groot belang is. Overleg met uw fiscalist of uw structuur en uw huwelijkse voorwaarden en testament op orde zijn zodat u optimaal gebruik kunt maken van de faciliteiten.

Voorkom ruzie

Vaak is het verstandig om vooraf met de kinderen te bespreken aan wie het bedrijfspand vererft . Alleen aan degene die de onderneming voorzet of alle kinderen. En hoe wordt dan de zeggenschap geregeld? Niet alleen de fiscale kant, de doorschuiffaciliteit en de BOR, maar door ook de testamentaire kant goed te regelen voorkomt u ruzie in de familie.

Meer weten?

De BOR ligt overigens al enige tijd onder vuur. Dit jaar vindt een evaluatie plaats. In het Coalitieakkoord is aangekondigd dat deze kabinetsperiode onderzocht wordt of en hoe de BOR aangepast moet worden. Middels onze blogs houden wij u op de hoogte. Uw banker wil graag met u van gedachten wisselen over uw bedrijfspand. Mocht u nog geen relatie zijn van Van Lanschot Kempen maak dan een afspraak.
Maak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer