Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Kunstzinnig geven

De culturele sector speelt een essentiële rol in onze samenleving. Het biedt de mogelijkheid om te genieten van kunst, muziek, theater en andere vormen van culturele expressie. De overheid erkent dit en daarom wordt de sector door verschillende fiscale regelingen gestimuleerd. Zo kunnen gevers aan culturele ANBI-instellingen gebruik maken van fiscale voordelen en zijn er voor btw-plichtige ondernemers en organisaties in de culturele sector ook voordelen in de omzetbelasting.

Hoe kunt u effectief geven aan de culturele sector?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Voor ANBI’s van culturele instellingen geldt nog een speciale specificatie. Deze ANBI kan de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat er een extra giftenaftrek geldt. Dit is geregeld in de Geefwet. De meeste musea en culturele instellingen hebben de culturele ANBI-status.

Schenken aan een culturele ANBI

Bij particuliere giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn. Doet u zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250. Deze extra fiscale aftrek geldt per persoon of voor twee fiscaal partners samen.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen en schenken aan culturele ANBI’s hebben ook een fiscaal voordeel. De aftrek wordt in dat geval verhoogd met 50% van de gift. Deze verhoging met 50% wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de giften die zijn gedaan aan culturele instellingen.

Kunst nalaten of schenken

Nalaten: Wanneer u een kunstwerk erft of nalaat wat van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang is, kunt u er ook voor kiezen om gebruik te maken van de kwijtscheldingsregeling erfbelasting, ook wel de successieregeling genoemd. Dan betaalt u een deel van de erfbelasting met een kunstwerk. U staat het werk af aan de Staat en het wordt vervolgens tentoongesteld bij een museum. Het bedrag dat wordt verrekend met de successiebelasting bedraagt 120% van de getaxeerde waarde van het kunstwerk. Voorwaarden:
 • Het kunstwerk moet voldoen aan de eisen van onvervangbaarheid en onmisbaarheid
 • een museum heeft aangegeven er belangstelling voor te hebben.
Stel iemand moet € 1,2 miljoen erfbelasting betalen. In de nalatenschap zit ook een schilderij ter waarde van € 1 miljoen wat voldoet aan de voorwaarden van de successieregeling dan kan daarmee de schuld van €1,2 miljoen worden voldaan.

Schenken: Wanneer u een kunstwerk wilt schenken aan een instelling met de ANBI-status kunt u ook gebruik maken van de regeling ‘Schenken in natura’. Hiermee kunt u een schilderij in vijf ‘stukjes’ schenken, waardoor u gebruik kunt maken van de periodieke giftenaftrek. Let op! Voor giften in natura geldt vanaf 1 januari 2024 een extra voorwaarde: als uw gift hoger is dan € 10.000 per kalenderjaar (€ 20.000 voor fiscaal partners) is deze alleen aftrekbaar na een onafhankelijke waardebepaling. Die kunt u laten doen door een erkend taxateur. In sommige gevallen volstaat een recente aankoopfactuur.

Verlaagd btw-tarief

Kunst en cultuur worden niet alleen vanuit de Geefwet gestimuleerd. Voor de omzetbelasting kunnen culturele instellingen- en professionals in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief van 9%.

Sinds 1 januari 2019 geldt het verlaagde btw-tarief van 9% voor verschillende culturele activiteiten, zoals podiumkunsten, beeldende kunst, musea, bioscopen en boeken. Door het verlagen van de btw op culturele activiteiten wordt geprobeerd de toegankelijkheid van kunst en cultuur te vergroten en de sector te stimuleren. Daarnaast kan het ook leiden tot meer werkgelegenheid binnen de sector.

Het verlaagde tarief voor de culturele sector staat momenteel ter discussie. Staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) komt dit voorjaar met een herziening van het fiscale stelsel, met mogelijk het loslaten van het verlaagde btw-tarief voor cultuur. De culturele en creatieve sector maakt zich hier grote zorgen over en benadrukt dat het verlaagde btw-tarief belangrijk is om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te houden. Belangenorganisatie Kunsten ’92 heeft de Staatssecretaris een brief geschreven namens alle werkenden, zelfstandigen en organisaties uit de culturele, erfgoed- en creatieve sector. In deze brief zijn de bezwaren tegen het loslaten van het verlaagde btw-tarief en de voordelen van het lage tarief (ook voor het publiek) uiteen gezet.

Wat er in de toekomst gaat gebeuren blijft onzeker. Echter staat vast dat uw betrokkenheid bij de culturele sector van grote waarde blijft!

Echt verschil maken met uw vermogen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. De specialisten van onze Filantropie Services staan voor u klaar.

Maak een afspraak
Filantropie Andrew en Louise

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer