Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Overweegt u een periodieke gift aan een goed doel? Maak de gift afhankelijk van slechts één leven

Blog

Overweegt u om samen met uw echtgenoot of geregistreerd partner een periodieke gift te doen en wilt u in aanmerking komen voor volledige belastingaftrek? Dan is het – gezien een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch – verstandig om de periodieke gift afhankelijk te maken van het leven van één persoon in plaats van twee.

 

In een eerder blog besprak ik al de mogelijkheid om periodiek te schenken aan goede doelen. Als uw periodieke gift aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u het hele bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken en kunt u een belastingvoordeel behalen van maximaal 43%.

Wat is een periodieke gift?

Een periodieke gift wordt in de wet omschreven als een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering gedurende minimaal vijf jaar die uiterlijk eindigt bij het overlijden van een bepaalde persoon, ook al is dat binnen die vijf jaar. Dat kan het overlijden van uzelf zijn, maar bijvoorbeeld ook van uw partner of ieder ander willekeurig persoon. Belangrijk is dat er een kans is dat de uitkering eerder stopt dan in eerste instantie is afgesproken. De Hoge Raad heeft in het verleden bij lijfrentes (een vorm van periodieke uitkering) bepaald dat die sterftekans minimaal circa 1% moet zijn.

Bij de parlementaire behandeling van de wet over de giftenaftrek is gezegd dat de minimale periode van vijf jaar in de wet is opgenomen om discussies te voorkomen of voldaan wordt aan de 1% sterftekans. Tot voor kort ging men er dan ook van uit dat het niet uitmaakt of dit afhankelijk is van het overlijden van één of van twee personen.

Uit een recente uitspraak in hoger beroep blijkt dat toch anders te liggen.

Wat was het geval?

Een echtpaar had in een notariële akte een periodieke gift van € 50.000 per jaar gedurende vijf jaar gedaan aan een eigen goededoelenstichting. De gift zou stoppen als de langstlevende van het echtpaar binnen vijf jaar zou komen te overlijden. De belastinginspecteur had op basis van de leeftijden van de echtgenoten de sterftekans berekend op 0,03%. Omdat dit lager is dan de vereiste 1% werd de gift als ‘eenmalige gift’ beschouwd en dus als maar deels aftrekbaar. De rechtbank oordeelde in eerste instantie in het voordeel van het echtpaar, maar in hoger beroep kreeg de inspecteur alsnog gelijk.

De kern van de recente uitspraak in hoger beroep is dat een periodieke gift volledig aftrekbaar is, ongeacht de sterftekans, als die afhankelijk is van één leven en een duur heeft van minimaal vijf jaar. Als de gift afhankelijk is van het leven van twee personen, moet voldaan worden aan een gezamenlijke sterftekans van 1%. Ter indicatie: bij een echtpaar van allebei 71 jaar of ouder is de gezamenlijke sterftekans 1%.

Raadzaam: periodieke gift op één leven

Het zou interessant zijn wanneer het echtpaar de zaak zou voorleggen aan de Hoge Raad, om te zien of de uitspraak stand houdt. Tot die tijd is het voor echtparen raadzaam om een periodieke gift afhankelijk te maken van het leven van slechts één van hen beiden. Als die persoon vóór de vijfjaarstermijn komt te overlijden, dan kan de langstlevende partner desgewenst alsnog een nieuwe periodieke gift toezeggen. Die moet dan wel weer een looptijd hebben van minimaal vijf jaar om deze onbeperkt aftrekbaar te maken.

Voor een periodieke gift is sinds 2014 geen notariële akte meer nodig en kan ook gebruikgemaakt worden van een formulier van de Belastingdienst. Daarop staat overigens ook het volgende: 'Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen'.

Wilt u meer weten over periodiek schenken aan goede doelen of over schenken aan goede doelen in het algemeen? Neemt u dan contact met mij op via a.r.mackay@vanlanschot.com of op 06 12 59 47 75. Of neem een kijkje op de website van onze Filantropie Services.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer