Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Oudedagsverplichting in uw BV: vrijstelling erfbelasting benutten

In mijn blog Oudedagsvoorziening in uw BV? Voorkom onverwachte belastingclaim ga ik in op de vraag of uw testament wel op orde is om directe belastingheffing over de Oudedagsverplichting (ODV) bij uw overlijden te voorkomen. In dit blog ga ik in op de vraag of u dan ook optimaal gebruikmaakt van de vrijstelling voor de erfbelasting.

Als aan de voorwaarden is voldaan, is de ODV bij uw overlijden dus vrijgesteld van erfbelasting. Alleen als de ODV toekomt aan uw partner, wordt de normale partnervrijstelling van circa € 643.000 verlaagd. Bij andere erfgenamen speelt dat niet. Als we ons even beperken tot een situatie waarin partner en kinderen erfgenaam zijn, betekent dat een besparing van maximaal 20% erfbelasting over de waarde van de ODV. De grote vraag is echter: kunt u optimaal gebruikmaken van de vrijstelling? Want dat is niet altijd het geval.

Voorbeeld

Stel, uw nalatenschap bestaat uit een vermogen van € 900.000 en een BV waarin een ODV zit met een waarde van € 500.000. Voor de bepaling van de erfbelasting wordt die waarde echter gesteld op € 300.000. Uw totale nalatenschap voor de erfbelasting is dus € 1,2 miljoen. U laat een partner achter en twee kinderen, u hebt geen testament. Uw partner en kinderen zijn erfgenamen, ieder heeft recht op € 400.000. Uw partner krijgt de volledige eigendom van uw nalatenschap en uw kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op uw partner waar geen rente over wordt vergoed.

Uw partner is geen erfbelasting verschuldigd, alles blijft binnen de vrijstelling. Uw kinderen zijn over hun vordering per persoon circa € 25.000 aan erfbelasting verschuldigd. Als u in dit geval in een testament de ODV via een legaat aan uw partner laat toekomen, dan wordt de vordering van uw kinderen verlaagd naar € 300.000 (€ 1,2 miljoen minus € 300.000 ODV voor uw partner = € 900.000, en dat gedeeld door drie). De kinderen zijn dan per persoon circa € 15.000 erfbelasting verschuldigd. Uw partner betaalt nu ongeveer € 5.000 erfbelasting. Een totale besparing van erfbelasting van € 15.000.

Zijn we er dan? Nee, want het is ook nog belangrijk om te weten wat er gebeurt als uw partner vervolgens overlijdt. De schuld van uw partner aan de kinderen - waarover zij geen erfbelasting meer hoeven te betalen - is zonder ODV-legaat € 833.000*, en met legaat € 600.000. Of de kinderen bij het overlijden van uw partner meer erfbelasting verschuldigd zijn, is dus erg afhankelijk van het dan aanwezige vermogen.

Hebt u uw pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV? Dan is het belangrijk om te beoordelen of uw testament op orde is: voorkomt u directe belastingheffing en maakt u ook volledig gebruik van de vrijstelling? Raadpleeg hiervoor uw fiscalist of notaris.

*de schuld is hier gebaseerd op de werkelijke waarde van de ODV van € 500.000, rekening houdend met een inkomstenbelastingclaim van 30%.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer