Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Schenken via een ‘eigen’ stichting? Dit moet u weten

Voor vermogende particulieren biedt een eigen ANBI-stichting in de vorm van een vermogensfonds veel ruimte om persoonlijke maatschappelijke ambities in de praktijk te brengen. Waar moet u rekening mee houden?

In een serie van vier blogs besteedt Van Lanschot Kempen aandacht aan het schenken aan goede doelen. U kunt op verschillende manieren schenken. Deze blog gaat over de periodieke gift.

Goede doelen worden vaker opgericht dan u wellicht denkt. In de afgelopen tien jaar is het aantal door de Belastingdienst aangewezen ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) met ruim 30% toegenomen tot meer dan 43.000 (bron: ‘Bijlage Evaluatie van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s’, ministerie van Financiën, januari 2017). Voor vermogende particulieren biedt een eigen ANBI-stichting in de vorm van een vermogensfonds veel ruimte om persoonlijke maatschappelijke ambities in de praktijk te brengen. Maar daar staan ook verplichtingen tegenover. 


Waar moet u rekening mee houden als u van plan bent om een goededoelenstichting op te richten? Een stichting kan tijdens leven, maar ook via een testament worden opgericht. De oprichter bepaalt de doelstelling en kan ook zelf het (eerste) bestuur samenstellen. Wanneer daarnaast de ANBI-status wordt verkregen kunnen de stichting en haar donateurs profiteren van enkele fiscale voordelen.

Voordelen ANBI-status

Belangrijke voordelen van de ANBI-status zijn bijvoorbeeld:

 • Een ANBI is geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd over verkregen erfenissen en schenkingen die ze gebruikt voor het algemeen belang.
 • Wanneer de ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting of, als de schenker een BV is, van de vennootschapsbelasting. Om als particulier in aanmerking te komen voor volledige aftrek van de  giften, moeten de donateur en de ANBI gebruikmaken van een periodieke gift en deze vastleggen in een overeenkomst. 

Voorwaarden

Voor het krijgen en houden van de ANBI-status gelden verschillende voorwaarden. Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld:

 • De stichting mag geen winstoogmerk hebben en moet minstens 90% van haar inkomsten besteden aan de maatschappelijke doelstelling.
 • Geen van de bestuursleden van de stichting mag een meerderheid van de zeggenschap hebben. Als oprichter/bestuurder kun je daarom niet echt spreken van een ‘eigen’ stichting. 

Naast deze en andere statutaire vereisten moet een ANBI:

 • een actueel beleidsplan hebben dat inzicht geeft in de manier waarop de ANBI haar doelstelling bereikt; 
 • een website hebben waarop onder andere contactgegevens, de namen van de bestuursleden, de hoofdlijnen uit het beleidsplan, een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording worden vermeld.

Tot slot noemen we nog enkele aandachtspunten bij het oprichten van een eigen stichting. 

3 aandachtspunten

Meer weten over schenken via een eigen stichting?

Lees dan onze FilantropieWijzer of neem contact op met onze Filantropie Services voor een persoonlijk en op maat gesneden advies op het gebied van geven of nalaten aan goede doelen.
Download de FilantropieWijzerGa naar Filantropie Services

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer