Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Tandarts, geef pensioen nu de aandacht die het verdient

Blog

Onderzoek wijst uit, en niet voor de eerste keer, dat we pensioen in principe wel belangrijk vinden, maar zelden ook echt inzicht hebben in wat we straks precies krijgen. Laat staan dat we weten of dat überhaupt genoeg is om goed van rond te komen.

Pensioen: het houdt ons wel bezig, maar dat betekent helaas nog niet dat we ook in actie komen. Als tandarts bouwt u geen verplicht pensioen op. Het pensioenfonds voor tandartsen is immers een slapend pensioenfonds waarbij de inleg gestaakt is in 1996. Grote kans dat u bij de grote groep tandartsen hoort die hier geen of onvoldoende vermogen in heeft opgebouwd voor een fatsoenlijke oude dag. 


Onderzoek wijst uit, en niet voor de eerste keer, dat we pensioen in principe wel belangrijk vinden, maar zelden ook echt inzicht hebben in wat we straks precies krijgen. Laat staan dat we weten of dat überhaupt genoeg is om goed van rond te komen. 


Dat is goed te verklaren. Als mens hebben we van nature meer aandacht voor de korte termijn. De uitdagingen en onderwerpen waar we druk mee zijn, zijn vaak ook verbonden aan de levensfase waarin we op dat moment zitten. 

Het onderwerp pensioen is alleen zo belangrijk dat het verstandig is om het juist wél nu al aandacht te geven. Hoe langer u wacht met reserveren, hoe hoger het bedrag is dat u later opzij moet zetten om na uw pensionering goed van te kunnen leven. Met andere woorden, hoe lastiger het is om uw pensioendoelstelling te realiseren.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien wat u nu aan pensioen hebt opgebouwd, inclusief de AOW-uitkering. Eigen voorzieningen in de vorm van een lijfrente bij een verzekeraar of bank worden niet in dit overzicht vermeld. 

AOW

Iedereen die in Nederland woont of werkt bouwt automatisch AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Als alleenstaande krijgt u een bruto uitkering van circa € 15.500. Als u een partner hebt, dan bedraagt ieders AOW-uitkering circa € 10.600. Uitgaande van een gemiddeld bruto inkomen van een tandarts van circa € 100.000 is dit een flinke terugval bij pensionering als u verder geen voorzieningen hebt getroffen.


Verder moet u er rekening mee houden dat uw AOW-gerechtigde leeftijd steeds verder opschuift. De huidige AOW-leeftijd (2019) is 66 jaar en 4 maanden. Deze leeftijd stijgt in stapjes naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. De verwachting is dat de AOW-leeftijd in de toekomst nog verder gaat stijgen. De prognose voor 2050 is 71 jaar. 


Als u eerder wilt stoppen met werken, is het dus belangrijk om vermogen opzij te zetten om dit AOW-gat te dichten.

Pensioen als persoonlijke voorziening

Met het wegvallen van het pensioenfonds voor tandartsen en verdere beperking om pensioen op te bouwen in de BV wordt het pensioen steeds meer een persoonlijke voorziening. Gelukkig zijn er al heel lang mogelijkheden om persoonlijk meer pensioen op te bouwen.

 • Lijfrente opbouwen
  U kunt bij een verzekeraar of bank vermogen opbouwen voor een lijfrente. De inleg kunt u onder voorwaarden in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1, zodat u netto minder betaalt. Over de jaarlijkse uitkering (na pensionering) betaalt u inkomstenbelasting in box 1. Meestal is de belastingteruggave over de inleg hoger dan de belasting over de uitkering, zodat u daar een fiscaal voordeel mee behaalt. Daarnaast is het opgebouwde vermogen niet belast in box 3.

  De maximale inleg bedraagt jaarlijks € 12.678 (2019). Als u de afgelopen 7 jaar geen of niet volledig gebruik hebt gemaakt van deze mogelijkheid, kunt u nog aanvullend inleggen. Op de site van de Belastingdienst staat een rekenprogramma om uw maximale inleg te bepalen. 

  U bent verplicht het opgebouwde vermogen aan te wenden voor een lijfrente-uitkering die uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd dient in te gaan. Als u komt te overlijden, moet het opgebouwde vermogen aangewend worden voor een uitkering ten behoeve van uw nabestaanden.

  Verdere mogelijkheden
  Een lijfrentevoorziening heeft bepaalde fiscale voordelen, maar is wel gebonden aan allerlei spelregels, waardoor de flexibiliteit beperkt is. Bovendien zal in veel gevallen nog aanvullend vermogen nodig zijn om in het gewenste bestedingsniveau te kunnen voorzien.
 • Aanvullende vermogensopbouw
  Verdere vermogensopbouw kan op diverse manieren. Denk daarbij aan sparen, beleggen, investeren in vastgoed et cetera. Voor de inkomstenbelasting wordt dit vermogen belast in box 3. U wordt geacht een bepaald rendement met dat vermogen te behalen, ongeacht het rendement dat u daadwerkelijk hebt gerealiseerd. U zou er ook voor kunnen kiezen om belasting te betalen over het werkelijk gerealiseerde rendement in plaats van het forfaitaire rendement. Als u uw praktijk al in de BV-vorm uitoefent, dan kunt u uw overwinst in uw BV houden. Oefent u uw praktijk uit als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan is het mogelijk interessant om de overwinst in te brengen in een BV
 • Aflossen van schulden
  ‘Van aflossen wordt niemand armer’. Een bekende uitdrukking. Door het aflossen van schulden verlaagt u uw toekomstige lasten en bouwt u feitelijk ook vermogen op. In veel gevallen is dit een goed alternatief. Als u echter aflost op bijvoorbeeld uw hypotheek op uw eigen woning of ander vastgoed, verlaagt u wel uw lasten maar u zet ook vermogen vast. Als u later geld nodig hebt voor aanvulling op uw pensioen, is het wellicht lastig om dit weer via een bancaire lening beschikbaar te krijgen. Verkoop is dan de enige optie.
 • Uw praktijk als uw pensioen
  Bij pensionering hebt u wellicht een eigen praktijk die u wilt verkopen. De netto verkoopopbrengst van uw praktijk zou dan uw aanvullende pensioenpotje zijn. Maar wat is uw praktijk straks waard? En wat houdt u daar onder aan de streep van over? Antwoord hierop geven wordt steeds moeilijker naarmate uw pensioenleeftijd verder in de toekomst ligt.

Professionele ondersteuning bij het opbouwen van uw pensioenvermogen 

Pensioenopbouw vraagt om professionele ondersteuning. Dat begint met het vaststellen van het vermogen dat u verwacht nodig te hebben voor een fijne oude dag en het in kaart brengen van uw vermogenspositie nu en straks. Vervolgens zal er een realistisch plan moeten komen om dit vermogen op te bouwen, rekening houdend met de (fiscale) spelregels die hiervoor gelden.

 

Het begint echter met in actie komen, en dat kan iedereen. Niet voor niets zeggen ze vaak “Visie en actie zijn dé formule voor succes”.

Wat doet Van Lanschot Kempen Healthcare voor u?

Via Van Lanschot Kempen Healthcare kunt u in elke fase van uw leven gebruikmaken van de juiste kennis en expertise om uw pensioen in goede banen te leiden. Van Lanschot Kempen Healthcare maakt gebruik van alle specialisaties van Van Lanschot Kempen, inclusief Evi van Lanschot.


Dit artikel is ook verschenen op dentalinfo.nl, website voor mondzorgprofessionals.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer