Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

In 3 stappen financieel gezond met een vermogensplan

Veel zorgprofessionals hebben een vermogensplan. Waar moet u als startend medicus aan denken bij vermogensopbouw en hoe bereikt u met een vermogensplan uw doelen? In deze blog geef ik u een stappenplan voor financiële onafhankelijkheid.

Een vermogen bouwt u niet op door alleen maar zuinig te leven. Dat doet u vooral door bijtijds te starten met het reserveren van geld. Juist door gebruik te maken van een lange horizon grijpt u de kans op het realiseren van uw vermogensdoel én op een goed gemiddeld rendement. 


Ook met het salaris van een startend medicus kunt u zorgen voor uw (toekomstige) financiële buffer. Door aan de start van uw carrière structuur aan te brengen in de vorm van een vermogensplan met maandelijkse stortingen profiteert u van de combinatie tijd en samengesteld rendement. Samengesteld rendement ontstaat door het rente-op-rente-effect.

Hoe zien de 3 stappen van het vermogensplan eruit?

 1. Inzicht
  Begin met het Nibud Persoonlijk Budgetadvies: dit levert inzicht in uw inkomen, uitgaven en de reserveringsruimte per maand.  Een goede vuistregel: reserveer per maand 10% van uw netto maandinkomen op een spaarrekening. 

 2. Sparen
  Het bedrag dat u wilt reserveren, wordt maandelijks met een periodieke overboeking gestort op uw spaarrekening. Dit spaargeld is voor onverwachte en kortetermijnuitgaven. Deze buffer is voldoende als deze ongeveer driemaal het netto maandsalaris bedraagt. Heeft u deze buffer opgebouwd? Dan komt – naast sparen – beleggen in beeld.

 3. Beleggen
  De allereerste les bij een optimale vermogensverdeling is eenvoudig: spreiding is essentieel! Iedere vermogenscategorie, zoals spaargeld, beleggingen en onroerend goed, brengt een bijpassend risico en rendement met zich mee. Spreiding over verschillende vermogenscategorieën is daarom een krachtig middel om risico’s te verminderen. Zo kan bijvoorbeeld het toevoegen van één risicodragende vermogenscategorie aan een portefeuille die uitsluitend bestaat uit risicomijdende vermogenscategorieën, het risico van deze portefeuille juist verlagen.

  Om een inzicht te geven, zijn in de afbeelding hieronder de meest voorkomende vermogenscategorieën en de verwachte verhouding tussen risico en rendement weergegeven. 
Figuur risico-rendement per vermogenscategorie
Daarna stelt u de optimale vermogensverdeling (het risicoprofiel) vast. Deze wordt afgestemd door een zorgvuldige inventarisatie gebaseerd op uw situatie, financiële positie, risicohouding en doelstelling(en). Een beleggingsprofiel geeft een indicatie van het risico dat u met uw beleggingen loopt. Het geeft ook een indicatie van het doel dat u met uw beleggingen kunt behalen.​

De grootste invloed op het risico en het rendement van de portefeuille zijn de verhoudingen tussen de verschillende vermogenscategorieën. Het risicoprofiel is nu vastgesteld en het beleggingsvermogen voor de lange termijn (> 10 jaar) wordt opgebouwd door periodiek per maand te beleggen. Belegt u volgens uw profiel, dan wordt de kans kleiner dat eventuele tegenvallende resultaten onaanvaardbare gevolgen hebben voor uw persoonlijke omstandigheden.

​ Kies (of laat u adviseren over de mogelijkheden van) een optimaal gespreide beleggingsoplossing. Blijf weg van de emotie en de waan van de dag en ontdek de rust die een wereldwijde spreiding in diverse vermogenscategorieën met zich meebrengt.​

Voortdurend proces

Nu het vermogensplan gemaakt is, is het een kwestie van starten en volhouden. Laat u niet afleiden, financiële markten zijn beweeglijk maar houdt u aan het plan. Hoe langer u belegt hoe kleiner de kans op een negatief rendement: periodes van koersdalingen worden gecompenseerd door periodes van koersstijgingen.

Doe eenmaal per jaar (bijvoorbeeld op het moment van uw belastingaangifte) een check op de voortgang van uw vermogensplan. Dit plan is flexibel, dus als de (financiële) uitgangspunten veranderen dan kan uw vermogensplan aangepast worden. 


Een vermogensplan vraagt om ervaring en tijd. Het is een voortdurend proces waarbij verschillende aspecten van het vermogen en uw doelen aan bod komen. Wanneer uw plannen of omstandigheden veranderen, vraagt dit om aanpassing van de gekozen strategie. Met een vermogensplan creëert u behalve inzicht ook de mogelijkheid om balans aan te brengen in uw vermogen, zodat u uw toekomstplannen kunt behalen. Dat is tenslotte het uiteindelijke doel van vermogensopbouw. 

Contact

Meer weten?

Wilt u weten wat Van Lanschot Kempen Healthcare voor u kan betekenen bij het maken van een vermogensplan? Neem dan contact op met Pauline Kreeft, Directeur Private Banking, via 06 55 89 29 41 of p.kreeft@vanlanschotkempen.com

Pauline Kreeft 150x150

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer