Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Open CV of Open Fonds voor Gemene Rekening? Actie nodig in 2024

Een Open Commanditaire Vennootschap (Open CV) en een Open Fonds voor Gemene Rekening (Open FGR) zijn nu nog belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb)*. Dat verandert per 1 januari 2025. Dan worden deze entiteiten (behalve enkele uitzonderingen) fiscaal transparant: bezittingen en schulden van de Open CV en het Open FGR worden toegerekend aan de vennoten/participanten en bij hen belast.

 

Door die fiscale transparantie moeten de vennoten/participanten van een bestaande Open CV en Open FGR in principe de uitgestelde belastingclaims van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting (voornamelijk box 2) afrekenen. Om die afrekening te voorkomen, is er overgangswetgeving waarvan alleen in 2024 gebruik gemaakt kan worden. 

 

In deze blog zet ik belangrijke informatie over deze verandering voor u op een rij.


* ​Een Open FGR met VBI-status is in 2024 nog vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling komt per 1 januari 2025 te vervallen voor de ‘familie’-VBI.

Inhoudsopgave

Vennootschapsbelasting

De Open CV of het Open FGR zijn nu nog zelfstandig belastingplichtig voor de Vpb. Dat stopt dus met ingang van 2025. Het kan zijn dat in de Open CV of Open FGR nog stille reserves zitten. De werkelijke waarde van de bezittingen (bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille of een pand) is in dat geval hoger dan de fiscale boekwaarde. Daar rust nog een Vpb-claim op en daarover moet in principe eind 2024 afgerekend worden.

Aanmerkelijk belang box 2

Als u als privépersoon een belang van 5% of meer in een Open CV of een Open FGR heeft, dan wordt u momenteel voor de inkomstenbelasting belast in box 2 over de inkomsten die u uit de Open CV of Open FGR krijgt (uitkeringen en verkoopopbrengst).

Is de werkelijke waarde van uw belang in de Open CV of Open FGR hoger dan wat u ervoor betaald heeft (uw fiscale verkrijgingsprijs)? Dan rust er nu een belastingclaim op waarover u eind 2024 in principe moet afrekenen. Het belastingtarief in box 2 voor inkomen is momenteel 24,5% over de eerste € 67.000 (fiscaal partners € 134.000) en 33% over het meerdere. 

Overgangsrecht

De afrekening voor de Vpb en voor box 2 kunt u voorkomen door in 2024 gebruik te maken van het overgangsrecht. Dit doet u door dit jaar uw belang in de Open CV of Open FGR in te brengen in een nieuw opgerichte of bestaande BV/NV. Daarvoor krijgt u aandelen terug die de waarde van het ingebrachte belang vertegenwoordigen. U blijft met uw aandelen voor de inkomstenbelasting in box 2. De fiscale verkrijgingsprijs voor die aandelen is gelijk aan de huidige fiscale verkrijgingsprijs van uw belang in de Open CV of Open FGR. U hoeft nu de box 2-claim in 2024 niet af te rekenen, die schuift namelijk door op de aandelen in de BV/NV.


Vervolgens worden de bezittingen en schulden van de Open CV of Open FGR vanaf 1 januari 2025 fiscaal toegerekend aan de BV/NV. Dat gaat tegen dezelfde fiscale boekwaarde die de Open CV of Open FGR voor de bezittingen en schulden eind 2024 hanteert. Daarmee wordt voorkomen dat de Vpb-claim over de stille reserves in 2024 betaald moet worden. Deze claim wordt dus doorgeschoven naar de BV/NV.

In sommige gevallen kan geen gebruik gemaakt worden van deze doorschuifmogelijkheid en moet de Vpb-claim worden afgerekend. In dat geval kunt u gebruik maken van een betalingsregeling. In tien jaar tijd lost u deze belastingschuld renteloos lineair af.

Bespreek uw persoonlijke situatie

Uw private banker bespreekt graag uw situatie met u en waar u aan moet denken. Nog geen klant? Maak vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

Onroerend goed

Als er onroerend goed in de Open CV of Open FGR zit, dan is er in het overgangsrecht ook een vrijstelling opgenomen voor de overdrachtsbelasting als het belang in de Open CV of Open FGR in 2024 wordt ingebracht in een BV/NV. Zonder deze vrijstelling zou er 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over de waarde van het onroerend goed.

 

Aan de vrijstelling is wel de voorwaarde verbonden dat u de aandelen in de BV/NV drie jaar moet aanhouden. Bovendien geldt dit alleen als de Open CV of Open FGR al bestond op 19 september 2023 15:15 uur (Prinsjesdag 2023).

Privacy

Een Open CV of Open FGR is vaak opgericht in verband met privacy. Een Open FGR hoeft zich namelijk niet in te schrijven in het Handelsregister. Een Open CV staat wel ingeschreven in het Handelsregister, maar hoeft geen jaarstukken te publiceren. Zo is voor de buitenwereld niet zichtbaar welk vermogen er in de Open CV of het Open FGR zit.

 

Als gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht door de Open FGR of Open CV in te brengen in een BV/NV, wordt het vermogen wel zichtbaar. Een BV/NV moet namelijk wel cijfers publiceren. Om zichtbaarheid van het vermogen te voorkomen, moet dan nog een aantal vervolgstappen genomen worden. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

Voordelen in stand houden Open FGR/Open CV

Heeft het nog zin om vanaf 1 januari 2025 een Open FGR of Open CV in stand te houden als deze fiscaal transparant worden? Een Open FGR, en in sommige gevallen een Open CV, kan onder voorwaarden gebruikmaken van de btw-vrijstelling voor vermogensbeheer of beleggingsadvies. Bij beëindiging van het Open FGR of de Open CV verliest u deze vrijstelling. Bovendien moeten dan de bezittingen en schulden van het Open FGR en de Open CV overgezet worden naar de participanten.


Daarnaast heeft het in stand houden van het Open FGR of de Open CV het voordeel dat de zeggenschap over het vermogen niet wijzigt. Dat blijft bij de beheerder van het Open FGR of de Open CV. In familiesituaties kan dat nog steeds een nuttige structuur zijn om zo met behoud van zeggenschap vermogen over te dragen naar de volgende generatie.

Begin op tijd

U heeft tot 31 december 2024 de tijd om gebruik te maken van het overgangsrecht, maar wacht daarmee niet tot het einde van het jaar. Begin op tijd met de voorbereidingen in overleg met uw fiscaal adviseur. December is een erg drukke maand voor het notariaat en ook het openen van bank- en effectenrekeningen neemt tegenwoordig de nodige tijd in beslag. Neem dus ook op tijd contact op met uw private banker.


Geschreven naar de stand van zaken op 6 maart 2024.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Informeer dan bij uw fiscalist. Ook uw private banker wisselt hierover graag van gedachten met u. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Podcast

Wat te doen bij het einde van het 'open' familiefonds

Een open familiefonds of CV is bij veel vermogende particulieren en DGA’s in trek om hun beleggingen maar ook vastgoed in onder te brengen. In deze podcast legt Bart Frohn, vermogensstructureerder van het Kenniscentrum van Van Lanschot Kempen, uit welke consequenties de wetswijzigingen hebben en welke mogelijkheden er zijn om belasting te blijven uitstellen. Zoals altijd geeft hij enkele bruikbare tips. Presentator is Maarten van der Pas.


Alle artikelen van Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer