Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Pensioen in eigen beheer omzetten? Beslis vóór 31 december 2019

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en hebt u nog pensioen in eigen beheer? Dan hebt u nog tot 31 december 2019 om uw pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). 2019 is namelijk het laatste jaar waarin dat mogelijk is.

Sinds 2017 is het voor DGA’s niet meer mogelijk om nog pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het vóór 2017 opgebouwde pensioen mag u wel in eigen beheer aanhouden, maar daar wil de fiscus eigenlijk ook van af. Als stimulans kunt u in de periode van 2017 tot en met 2019 kiezen: het pensioen afkopen of omzetten in een ODV. Om afkoop aantrekkelijk te maken krijgt u een korting op de te betalen belasting. Die korting was in 2017 nog 34,5% en is in 2019 gedaald naar 19,5%. Al met al is afkoop dus eigenlijk geen bijster aantrekkelijke optie meer.


Omzetten in ODV interessant

Maar omzetten in een ODV kan nog steeds interessant zijn. Simpel gezegd wordt de fiscale pensioenvoorziening dan omgezet in een ODV en vanaf uw AOW-datum krijgt u gedurende twintig jaar ieder jaar 1/20e-deel van uw ODV uitgekeerd. Daarna is de pot leeg en stopt de uitkering. Als u nu al een AOW-uitkering krijgt en u zet uw pensioen in eigen beheer dit jaar om in een ODV, dan wordt die periode van twintig jaar verkort met het aantal jaren dat u al AOW geniet. De ODV-uitkering is net zoals een pensioenuitkering belast voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is de ODV-uitkering lager dan de pensioenuitkering.

Wat schiet u op met de omzetting naar een ODV? Ik zet drie voordelen voor u op een rij.

3 voordelen als u overgaat naar de ODV

 • Dividendkleim vervalt

BV hoeft minder vermogen aan te houden
Het grootste voordeel is dat de zogenoemde dividendklem vervalt. Als u dividend uit uw BV wilt uitkeren, kijkt de fiscus of de BV daar wel ruimte voor heeft. Daarbij gaat de fiscus uit van de commerciële pensioenvoorziening, die twee tot drie keer zo hoog is als de fiscale pensioenvoorziening. Tot dat bedrag moet de BV vermogen aanhouden. Bij de omzetting van de fiscale pensioenvoorziening naar de ODV bent u die dividendklem kwijt. De BV hoeft alleen maar vermogen aan te houden ter grootte van de ODV.

 • Aflossen excessieve leningen

Leningen makkelijker af te lossen
Als u nu leningen bij uw BV hebt die mogelijk in 2022 als excessief worden aangemerkt, dan kan omzetting naar een ODV ook uitkomst bieden. Door de extra dividendruimte die u met de omzetting creëert (zie voordeel 1), kunt u het excessieve deel van de leningen aflossen.

 • Opheffen BV

BV op te heffen
Ook als u nu of op termijn van de BV af wilt, heeft omzetting naar een ODV een voordeel. Een ODV mag namelijk overgeheveld worden naar een verzekeraar of bank voor de aankoop van een lijfrente, waarna u de BV kunt opheffen. Bij pensioen in eigen beheer is dat veel lastiger. Dat kunt u alleen maar bij een verzekeraar onderbrengen voor een levenslange uitkering, en het bedrag dat afgestort moet worden is veel hoger (namelijk de commerciële waarde van de pensioenvoorziening). 

Belangrijke voorbereidingen

Bij een omzetting naar een ODV komt het nodige kijken. Zo moet uw partner (en soms zelfs uw ex-partner) toestemming verlenen, moeten de nodige aktes worden opgesteld en het aanvraagformulier bij de Belastingdienst worden ingediend. Ook is het belangrijk dat u na laat gaan of uw testament op orde is.

Overweegt u uw pensioen in eigen beheer om te zetten naar een ODV? Dan is haast geboden. Neemt u snel contact op met uw accountant of fiscalist.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer