NL EN

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor Van Lanschot Kempen vooral integer bankieren, met oog voor onze klanten en andere belanghebbenden.

Duurzaamheid betekent voor Van Lanschot Kempen vooral integer ondernemen, iets wat wij al sinds 1737 doen. Sinds 2019 maakt duurzaamheid zelfs deel uit van onze strategie en hebben we onze missie veranderd naar: opbouw en behoud van vermogen op een duurzame wijze. Naast integer ondernemen, betekent duurzaamheid ook dat we transparant zijn over ons handelen en dat we onze (financiële) doelstellingen willen realiseren in goede harmonie met al onze belanghebbenden (stakeholders). De basis hiervoor ligt in de permanente dialoog met hen.

Onze visie op duurzaamheid

Uitgebreide informatie over onze visie op duurzaamheid leest u in dit onderdeel van de website. Wij hebben ook een beknopt overzicht voor u gemaakt in dit factsheet.

Van Lanschot Kempens bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Met het oog op een duurzame wereld in 2030 hebben de Verenigde Naties eind 2015 de Sustainable Development Goals (SDG's) opgesteld. Deze zeventien duurzaamheidsdoelen (met 169 sub-doelen) omvatten tal van thema's zoals armoede, honger, werk, klimaatverandering en gezondheidszorg.

Sustainable Development Goals

Van Lanschot Kempen ondersteunt deze duurzaamheidsdoelen. We hebben zes SDG’s gekozen waar wij specifiek aan bijdragen. In deze opzet leest u hoe we tot de SDG’s zijn gekomen, aan welke SDG’s we bijdragen en hoe we dit integreren. 

De basis van het duurzaamheidsbeleid ligt in onze dialoog met belanghebbenden en externe richtlijnen.

Hoe geven wij invulling aan duurzaam ondernemen in onze bancaire kernactiviteiten?

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het HR-beleid van Van Lanschot Kempen.

De belangrijkste resultaten voor milieuzorg over het verslagjaar 2019.

Hoe beoordelen externe partijen het duurzaamheidsbeleid van Van Lanschot Kempen?

Meer weten?

Wilt u meer weten over duurzaamheid bij Van Lanschot Kempen? Neemt u dan contact op met Sander Boleij of Iris de Pagter-de Greef via e-mail: sustainability@vanlanschotkempen.com.