NL EN

Milieuzorg en inkoopbeleid

Op het gebied van milieuzorg heeft Van Lanschot Kempen de afgelopen jaren al veel werk verzet. 

Milieuzorg

Van Lanschot Kempen richt zich voor wat betreft milieuzorg niet alleen op de verbetering van de eigen organisatie (processen, systemen), maar ook op de individuele werknemers (bewustwording, gedrag). De afgelopen jaren is er in beide richtingen al veel werk verzet. Om te garanderen dat we ons daarbij vooral blijven richten op de meest relevante zaken, hebben we in 2019 weer een uitgebreide CO2-voetafdruk (zie onder) opgesteld, in lijn met het Greenhouse Gas Protocol.

De voetafdruk laat in één oogopslag zien waar de meeste CO2-uitstoot plaatsvindt en is daarmee een goede leidraad bij het formuleren van CO2-reductiemaatregelen voor de eigen organisatie. In de periode 2011-2019 is de CO2-voetafdruk van Van Lanschot Kempen met 44,4% verlaagd. Onze belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot zijn leaseauto’s, vliegverkeer en gasverbruik, te zien in de CO2-voetafdruk 2019. 

CO2-reductiedoelstelling en maatregelen

In de periode 2018-2025 streven we naar een CO2-reductie per fte van gemiddeld 2,5% per jaar. De afgelopen jaren hebben we al diverse maatregelen genomen. U ziet ze in onderstaand document.

Voorgaande jaren

Task force voor klimaatgerelateerde financiële rapportages

De Financial Stability Board (FSB) heeft de Task Force Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) opgericht. Deze task force heeft als doel klimaatgerelateerde rapportages te ontwikkelen die beter onderbouwde beslissingen kunnen bevorderen op investerings-, kredietverlenings- en verzekeringsgebied. Daarnaast wil de task force belanghebbenden in staat stellen de hoeveelheid activa die gerelateerd zijn aan CO2-gerelateerde activiteiten in de financiële sector beter te begrijpen.

In 2017 publiceerde TCFD een rapport met aanbevelingen en adviseerde zij alle organisaties met overheidsschuld of eigen vermogen om deze na te volgen. We hebben geconstateerd dat Van Lanschot Kempen al aan de meeste aanbevelingen voldeed. Met de overige aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan. In dit document leest u hoe wij alle TCFD-aanbevelingen hebben geïmplementeerd.

Inkoopbeleid

Sinds 2009 beoordelen we onze leveranciers op duurzaamheid. Hierbij speelt het groepsbrede Service Center Inkoop, Contractmanagement & Facilities (SC ICF) een leidende rol. In 2015 hebben we het beleid voor duurzaam inkopen opgenomen in een breder raamwerk, het Business Partner Due Diligence (BPDD)-beleid, dat voor alle bedrijfsonderdelen geldt. Om er zeker van te zijn dat wij alleen zaken doen met business partners die aan onze maatschappelijke normen van integriteit en duurzaamheid voldoen, is er een BPDD-beleid opgesteld waarmee risico’s voorafgaand en tijdens de samenwerking kunnen worden onderzocht en beheerst. Door middel van een leveranciersverklaring brengen we de risico’s die betrekking hebben op de business partner in beeld: soliditeits-, landen-, branche, integriteits- en reputatierisico’s. Met business partners die niet voldoen aan het BPDD-beleid gaan we geen relatie aan.

In 2017 zijn we begonnen met de verder ontwikkeling van criteria waarop onze leveranciers worden beoordeeld. Omwille van consistentie, hebben wij voor hiervoor (delen van) het risicofilter van het verantwoord kredietbeleid gebruikt. Deze aanpak heeft een meer gedetailleerd beeld gecreëerd, met name van potentiële negatieve problemen in de toeleveringsketen van onze leveranciers. In 2018 hebben we een leveranciersportaal opgezet om delen van ons BPDD-proces te automatiseren, en in 2019 werd dit voor de meeste leveranciers geïmplementeerd. Daarnaast hebben we onze inkooptraining voor Van Lanschot Kempen medewerkers uitgebreid. De interne training “Procurement 4 non Procurement”, die met name gericht is op werknemers die regelmatig betrokken zijn bij inkoop, werd uitgebreid met een extra e-learning trainingsmodule.

Inkoopvoorwaarden