NL EN

Milieuzorg

Lees meer over de maatregelen die wij genomen hebben om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, download het overzicht met indicatoren voor het Global Reporting Initiative en de certificaten die we kregen van Forum Ethibel.

CO2-voetafdruk

Van Lanschot Kempen richt zich voor wat betreft milieuzorg niet alleen op de verbetering van de eigen organisatie (processen, systemen), maar ook op de individuele werknemers (bewustwording, gedrag). De afgelopen jaren is er in beide richtingen al veel werk verzet. Om te garanderen dat we ons daarbij vooral blijven richten op de meest relevante zaken, hebben we in 2019 weer een uitgebreide CO2-voetafdruk (zie onder) opgesteld, in lijn met het Greenhouse Gas Protocol.

De voetafdruk laat in één oogopslag zien waar de meeste CO2-uitstoot plaatsvindt en is daarmee een goede leidraad bij het formuleren van CO2-reductiemaatregelen voor de eigen organisatie. In de periode 2011-2019 is de CO2-voetafdruk van Van Lanschot Kempen met 44,4% verlaagd. Onze belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot zijn leaseauto’s, vliegverkeer en gasverbruik, te zien in de CO2-voetafdruk 2019. 

CO2-reductiedoelstelling en maatregelen

In de periode 2018-2025 streven we naar een CO2-reductie per fte van gemiddeld 2,5% per jaar. De afgelopen jaren hebben we al diverse maatregelen genomen. U ziet ze in onderstaand document.

Voorgaande jaren

Global Reporting Initiative

Het Global Reporting Initiative is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. U kunt hier het meest recente overzicht downloaden van de GRI-indicatoren in het jaarverslag van Van Lanschot Kempen. Kijk voor eerdere overzichten op de archiefpagina.

Certificaten Forum Ethibel

Forum Ethibel beoordeelt of bedrijven hun duurzaamheidsbeleid uitvoeren. U kunt hier het meest recente certificaat downloaden. Kijk voor eerdere certificaten op de archiefpagina.

Meer weten?

Uw vragen en feedback zijn van harte welkom via sustainability@vanlanschotkempen.com.