NL EN

Onze visie op de Eerlijke Bankwijzer

In 2011 is Van Lanschot Kempen voor het eerst in contact gekomen met de Eerlijke Bankwijzer. De zes maatschappelijke organisaties achter dit initiatief (Milieudefensie, Amnesty, FNV, Oxfam-Novib, Pax en de Dierenbescherming) stelden ons via onderzoeksbureau Profundo voor het eerst vragen over ons duurzaamheidsbeleid.

Onze antwoorden werden door de Eerlijke Bankwijzer verwerkt tot duurzaamheidsscores, die via hun website(s) werden gepubliceerd. Ook van negen andere Nederlandse banken werden op deze wijze duurzaamheidsscores vastgesteld en gepubliceerd. 

Vanaf het begin heeft Van Lanschot Kempen haar steun uitgesproken voor de intentie van de Eerlijke Bankwijzer: het transparanter en onderling vergelijkbaar maken van het duurzaamheidsbeleid en de -prestaties van banken.

Tegelijkertijd waren we vanaf de eerste dag ook kritisch over de Eerlijke Bankwijzer, met name over haar beoordelingsmethode. Op tal van onderdelen vonden wij deze methode eenzijdig, onduidelijk en onevenwichtig. Mede daardoor herkenden we ons vaak niet in de duurzaamheidsscores die ons werden toegekend. Ook vonden we de wijze waarop de Eerlijke Bankwijzer over deze scores communiceerde, vaak te negatief. Feiten en meningen liepen veelvuldig door elkaar.

Dialoog met de Eerlijke Bankwijzer

Op basis van onze ervaringen zijn we vanaf 2011 direct intensief met de Eerlijke Bankwijzer in gesprek gegaan. Ook andere banken deden dat. Later hebben de banken hun krachten gebundeld en werden de gesprekken voortgezet onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In 2015 werd er vanuit de NVB een externe bemiddelaar aangesteld die zowel met de banken als ook met de Eerlijke Bankwijzer gesprekken voerde. In mei 2017 deelde deze bemiddelaar zijn aanbevelingen met de betrokken partijen. Toen eind 2018 bleek dat de Eerlijke Bankwijzer deze aanbevelingen nog altijd niet had overgenomen, besloten de banken de samenwerking met de Eerlijke bankwijzer te beëindigen. In december 2018 maakten zij dit via een gezamenlijk persbericht publiek. Dit persbericht vindt u op de website van de NVB

Sinds begin 2019 werkt Van Lanschot Kempen dus niet meer mee aan de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer. We gaan niet meer in gesprek over de gehanteerde methode, leveren geen data meer aan en reageren ook niet meer op de gepubliceerde resultaten. Dat onze scores daardoor zijn gedaald betreuren we, maar we zien er geen aanleiding in ons eerder genomen besluit te herzien.

Andere duurzaamheidsratings

Behalve door de Eerlijke Bankwijzer, wordt Van Lanschot Kempen nog door diverse andere ratingbureaus op duurzaamheid beoordeeld. De aanpak van deze bureaus loopt sterk uiteen, van ‘zeer breed’ (alle aspecten van duurzaamheid worden beoordeeld) tot ‘zeer specifiek’ (slechts enkel onderdelen worden beoordeeld, bijvoorbeeld belastingen, transparantie of klimaat).

Genoemde ratingbureaus zijn al jaren zeer eensgezind in hun beoordeling van Van Lanschot Kempen. In bijna alle gevallen krijgen we een hoge beoordeling. Hiermee bevestigen deze bureaus niet alleen dat Van Lanschot Kempen een uitgebreid duurzaamheidsbeleid heeft geformuleerd dat voldoet aan alle internationale standaarden, maar tevens dat zij dit heeft geïntegreerd in haar producten en processen, en hier uitgebreid over rapporteert.

Klik om de afbeelding te vergroten

Duurzaamheidsratings voor Van Lanschot Kempen

Ons duurzaamheidsbeleid

Van Lanschot Kempen heeft een uitgebreid duurzaamheidsbeleid. Kort samengevat is dit de kern:

Ambitie

Wij streven naar ‘opbouw en behoud van vermogen op duurzame wijze’. Daarmee is duurzaamheid dus onderdeel van onze strategie. In de praktijk betekent deze ambitie dat we er naar streven om negatieve impacts te voorkomen (bijvoorbeeld milieuschade, arbeids- en mensenrechtenschendingen, corruptie) en positieve impacts te vergroten (onder andere door bij te dragen aan de Sustainable Development Goals).

De praktijk

Ons beleggingsbeleid bevat tal van duurzaamheidscriteria. Zo beoordelen we alle bedrijven en organisaties waarin we beleggen (ondernemingen, overheden, beleggingsfondsen van derden) vooraf op duurzaamheid. Bedrijven betrokken bij controversiële wapens of tabaksproductie sluiten we altijd uit. Beleggende klanten die meer onderwerpen of thema’s willen uitsluiten, kunnen kiezen uit een breed aanbod van duurzame beleggingsoplossingen.

Naast uitsluiting is engagement (dialoog) een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Dit betekent dat we bedrijven of organisaties aanspreken op hun duurzaamheidsbeleid indien daar aanleiding toe is. Treedt er daarna geen verbetering op dan heroverwegen we onze positie en behoort het verkopen van de belegging tot de mogelijkheden.

Voor onze zakelijke kredietverlening hanteren we dezelfde duurzaamheidsaanpak als voor beleggingen. We screenen onze kredietnemers, gaan in gesprek met achterblijvers en sluiten controversiële wapens, tabaksproductie en diverse andere sectoren, thema’s en gedragingen uit.

Ook bieden we een Groenhypotheek aan. Deze geeft klanten die hun woning willen verduurzamen, de mogelijkheid om hiervoor tegen een gereduceerd rentetarief extra te lenen.

Meten is weten

Om onze duurzaamheidsresultaten te kunnen meten en bij te kunnen sturen waar nodig, hebben we een groot aantal targets geformuleerd. Deze targets zijn opgenomen in de reguliere voortgangsrapportages aan onze Raad van Bestuur.

Samenwerken en rapporteren

Omdat wij geloven in de kracht van samenwerking zijn wij aangesloten bij diverse internationale duurzaamheidsinitiatieven en -raamwerken. Zo zijn wij onder andere lid van de Principles for Responsible Investment (PRI) en United Nations Global Compact (UNGC). Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en rapporteren we in lijn met de Global Reporting Initiative (GRI), de Taskforce on Climate Financial Disclosures (TCFD) en het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Meer informatie

Voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid verwijzen wij u graag naar onze website(s):