NL EN

Van Lanschot publiceert geïntegreerd jaarverslag 2015

Van Lanschot publiceert vandaag voor het eerst een geïntegreerd jaarverslag, waarin financiële en niet-financiële informatie in samenhang met elkaar wordt gepresenteerd. Dat biedt stakeholders een integraal overzicht van onze prestaties en onze toegevoegde waarde als wealth manager.

Karl Guha, voorzitter: “Wealth heeft voor ons een bredere betekenis dan ‘alleen maar’ geld. Het is alles van waarde wat we willen beschermen, laten groeien en door willen geven aan de volgende generatie: financieel vermogen, maar ook intellectueel en cultureel vermogen, onze waarden, de manier waarop we met elkaar omgaan en duurzame leefomstandigheden. Dat gaat verder dan het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten of de financiële waarde die we creëren voor aandeelhouders. Het gaat ook om de maatschappelijke waarde die wij creëren als verantwoorde belegger, werkgever, concurrent en sponsor.”

Een belangrijk nieuw onderdeel van het geïntegreerde rapport is een compact waardecreatie-overzicht (zie bijlage bij dit persbericht).

Het complete jaarverslag is beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/resultaten.

Financiële agenda 2016

  • 18 maart Publicatie Jaarverslag 2015
  • 6 april  Oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 19 april  Publicatie Engelstalig jaarverslag 2015
  • 26 april  Strategie-update
  • 26 april  Trading update eerste kwartaal 2016
  • 19 mei  Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 24 augustus Halfjaarcijfers 2016
  • 4 november Trading update derde kwartaal 2016