Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Duurzaamheidsinformatie

In deze webrubriek Duurzaamheidsinformatie vindt u alle verplichte informatie ten aanzien van vermogensbeheer, uit hoofde van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Dit zijn drie verplichte en gestandaardiseerde documenten:

 • In de Duurzaamheidsinformatie leest u per dienstverlening onder meer onze uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid en hoe wij dit meten; 
 • Het document 'Informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van de kenmerken promoot’ is bedoeld om u inzicht te geven voordat u een overeenkomst met ons sluit over de manier waarop wij met uw portefeuille ecologische en sociale kenmerken promoten;
 • In de Duurzaamheidsrapportage leest u meer over de manier waarop uw beleggingen het afgelopen kalenderjaar de ecologische en sociale kenmerken in de afgelopen periode hebben gepromoot.

Bent u op zoek naar meer informatie over onze duurzaamheidsprofielen en het doorgeven van uw voorkeuren rondom duurzaamheid? Deze vindt u op de duurzaamheidsprofielen-webpagina. 

Duurzaamheidsprofielen
duurzaamheidsinformatie

Vermogensbeheer Collectief

1. In onderstaande documenten treft u de volgende informatie aan:

 • “Samenvatting”;
 • “Geen duurzame beleggingsdoelstelling”;
 • “Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product”;
 • “Beleggingsstrategie”;
 • “Aandeel beleggingen”;
 • “Monitoring ecologische of sociale kenmerken”;
 • “Methodologieën”:
 • “Databronnen en -verwerking”;
 • “Methodologische en databeperkingen”;
 • “Due diligence”;
 • “Engagementbeleid”;
 • 2. Informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot:

  Voor verdere informatie over de assetmix en hoe er binnen de verschillende beleggingsconcepten belegd wordt, verwijzen wij u naar de risicometer.

  3. Duurzaamheidsrapportage

  Veelgestelde vragen Duurzaamheidsrapportage

  Vermogensbeheer

  1. In onderstaande documenten treft u de volgende informatie aan:

 • “Samenvatting”;
 • “Geen duurzame beleggingsdoelstelling”;
 • “Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product”;
 • “Beleggingsstrategie”;
 • “Aandeel beleggingen”;
 • “Monitoring ecologische of sociale kenmerken”;
 • “Methodologieën”:
 • “Databronnen en -verwerking”;
 • “Methodologische en databeperkingen”;
 • “Due diligence”;
 • “Engagementbeleid”;
 • 2. Informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot:

  Voor verdere informatie over de assetmix en hoe er binnen de verschillende beleggingsconcepten belegd wordt, verwijzen wij u naar de risicometer.

  3. Duurzaamheidsrapportage

  Veelgestelde vragen Duurzaamheidsrapportage

  Duurzaamheidsprofielen

  Als maatschappelijk betrokken wealth manager willen en kunnen wij bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame economie. Hoe het vermogen van onze klanten wordt belegd, is daarbij van groot belang. Graag begeleiden we u in deze transities en de impact daarvan op uw beleggingen. U bepaalt daarin hoe en in welke mate u duurzaam wilt beleggen.

  Om hier invulling aan te geven, vragen wij u hoe belangrijk u duurzaamheid vindt in de keuze van uw beleggingen. In onze advisering houden wij vervolgens rekening met uw duurzaamheidsvoorkeuren. Wij volgen hiermee Europese wet- en regelgeving. Op basis van uw duurzaamheidsvoorkeuren bepalen wij samen uw duurzaamheidsprofiel. Meer weten over onze duurzaamheidsprofielen? In deze brochure leest u er meer over.
  Duurzaamheid & beleggen

  Misschien vindt u dit ook interessant

  Volledig gefocust op uw toekomst

  Private Banking
  • Kantoren
  • Ondernemers
  • Medici
  • Executives
  • Business Professionals
  • Vermogensregie
  • Filantropie Services
  • Voorwaarden
  • Private Banking - België
  • Private Banking - Zwitserland

  PROFESSIONAL SOLUTIONS
  Investment Management
  INVESTMENT BANKING

  © Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer