Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Box 3: dit zijn de forfaitaire rendementen voor 2023 

In box 3 betaalt u belasting over een forfaitair rendement in drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. De forfaitaire rendementen voor het belastingjaar 2023 zijn nu allemaal bekend. Voor overige bezittingen was het percentage (6,17%) al aan het begin van het belastingjaar bekend gemaakt en voor banktegoeden en schulden kan nu worden gerekend met respectievelijk 0,92% en 2,46%. Deze laatste twee percentages wijken af van de percentages waarmee in de voorlopige aanslag over 2023 rekening is gehouden. De definitieve percentages moeten overigens nog wel worden vastgesteld in een ministerieel besluit.


Wat betekenen deze wijzigingen voor u? Om dat te kunnen bepalen, bespreken we hieronder eerst kort hoe de belastingheffing in box 3 (met ingang van 2023) werkt. 

Box 3

In box 3 wordt belasting geheven over het rendement op uw vermogen. Daarbij wordt niet gekeken naar uw werkelijk gerealiseerde rendement, maar naar een forfaitair vastgesteld rendement. U wordt geacht een bepaald rendement op uw vermogen te maken. Het belastingtarief voor box 3 in 2023 is 32%. Het heffingsvrij vermogen per fiscaal partner is € 57.000.

2023
Forfaitair rendement/rente
Banktegoeden
0,92%
Overige bezittingen
6,17%
Schulden
2,46%

Banktegoeden en schulden: zo wordt het forfaitaire rendement bepaald

Naar aanleiding van het beroemde (of beruchte) Kerst-arrest van de Hoge Raad van december 2021 is de box 3-systematiek aangepast met herstelwetgeving. Met ingang van 2023 is in box 3 de forfaitaire spaarvariant ingevoerd.

Om voor de categorieën banktegoeden en schulden de forfaitaire rente niet teveel te laten afwijken van de werkelijke gerealiseerde en/of betaalde rente, is ervoor gekozen om die rente vast te stellen op het niveau van de gemiddelde rente over de maanden januari tot en met november van het belastingjaar, waarbij de maand november twee keer meetelt. 

Voor banktegoeden wordt daarbij de gemiddelde bancaire rente op deposito’s van huishoudens met een looptijd van maximaal drie maanden genomen. Voor de rente op schulden wordt het rendement gebaseerd op de gemiddelde rente op uitstaande woninghypotheken van huishoudens. Beide rendementen worden gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (zie tabel).

Bancaire rente deposito's met opzegtermijn
Bancaire rente uitstaande woninghypotheken
jan-23
0,24
2,36
feb-23
0,39
2,38
mrt-23
0,47
2,40
apr-23
0,49
2,42
mei-23
0,70
2,43
jun-23
0,93
2,45
jul-23
1,03
2,47
aug-23
1,24
2,49
sep-23
1,31
2,51

okt-23

1,42
2,52

nov-23 (2x)

1,43
2,53
Gemiddelde
0,923%
2,458%
Sparen
Schulden

Wat opvalt, is de relatief grote stijging van het rendement op banktegoeden (sparen) in 2023. Dit was in 2022 nog negatief. De stijging van de rente op schulden is relatief beperkt. Dat komt omdat deze wordt afgeleid van de gemiddelde rente op uitstaande woninghypotheken in Nederland. Een groot deel van deze hypotheken is tegen een zeer lage rente met een langere looptijd afgesloten. De stijging van de hypotheekrente in 2023 werkt dan ook maar zeer beperkt door in het forfaitaire rendement.

Voorlopige aanslag over 2023: moet u bijbetalen?

In de voorlopige aanslag over 2023 (die begin 2023 is opgelegd) is voor de forfaitaire rendementen gerekend met schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de categorie banktegoeden was dat 0,36% en voor schulden was dat 2,57%. Zeker voor de categorie banktegoeden wijkt deze behoorlijk af van het nu vastgestelde percentage. Als u veel spaargeld heeft, is de voorlopige aanslag dus waarschijnlijk te laag vastgesteld, waardoor u mogelijk bij de definitieve aanslag over 2023 moet bijbetalen. 

Wetswijziging met terugwerkende kracht

Door een wetswijziging met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 zijn een aantal vermogensbestanddelen van de categorie overige bezittingen (forfaitair rendement 6,17%) naar de categorie banktegoeden (forfaitair rendement 0,92%) overgebracht. Als u in uw voorlopige aangifte met deze vermogensbestanddelen rekening heeft gehouden, dan kan dat in de definitieve aangifte gecorrigeerd worden. 

De volgende bezittingen gaan van de categorie overige bezittingen naar banktegoeden:

 • het aandeel in het tegoed van het reservefonds van de vereniging van eigenaren (VvE);  
 • het aandeel in de derdengeldenrekening van een notaris of een deurwaarder. Denk hierbij aan de 10% die al vooruit wordt betaald bij de aankoop van een woning.

Daarnaast is er nog wijziging voor onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners:

 • onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners worden gedefiscaliseerd voor box 3. Dit geldt ook voor vorderingen van minderjarige kinderen op hun ouders. De box 3-bezittingen van minderjarige kinderen worden namelijk bij de ouders belast. Dat voorkomt dat er box 3-belasting verschuldigd is over het verschil tussen het hoge forfaitaire rendement over de vordering (6,17%) en de lagere aftrek van rente over schulden (2,46%).

Is de huidige box 3-regeling rechtmatig? 

De Hoge Raad doet naar verwachting begin 2024 uitspraak over de rechtmatigheid van de huidige herstelwetgeving van box 3. De advocaat-generaal heeft op 18 september 2023 in zijn advies aan de Hoge Raad aangegeven dat hij de herstelwetgeving strijdig acht met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Het is dus nog afwachten of de Hoge Raad dit advies overneemt. Via onze blogs houden wij u op de hoogte van de uitspraak van de Hoge Raad.

Geschreven naar de stand van zaken op 10 januari 2024.​

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer