Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
blog

Investeer als private equity professional in de Kempen Private Real Estate Solution

Beleggen in direct vastgoed (oftewel ‘de stenen’) was in de afgelopen jaren aantrekkelijk, maar het vraagt tijd en aandacht. Ook zijn kwalitatief hoogwaardige objecten niet voor iedereen toegankelijk. Hierdoor behalen vastgoedbeleggers niet altijd de optimale performance. Het is daarnaast lastig om het risico te spreiden. De gestegen rente en strengere wetgeving maken het uitdagender om een aantrekkelijk rendement te behalen. Om op deze ontwikkelingen in te spelen, is recent de Kempen Private Real Estate Solution ontwikkeld. Portfolio Manager Daan van Aert legt uit hoe deze Solution in elkaar zit en wat u kunt verwachten.

Dit houdt de Kempen Private Real Estate Solution in

'De Kempen Private Real Estate Solution (KPREP) is een nieuw beleggingsfonds van Van Lanschot Kempen Investment Management. Hiermee krijgen particuliere beleggers, family offices, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om gespreid te beleggen in Europees, privaat vastgoed. Kempen gebruikt voor haar selectie van de juiste beleggingsfondsen een uniek waarderingsmodel waarmee alle objecten zelf gewaardeerd worden. Hier kom ik later op terug.'

De strategie van de Kempen Private Real Estate Solution en waarom deze uniek is

'Het unieke van dit fonds is dat het inspeelt op een drietal kenmerken die typisch zijn voor de vastgoedmark, namelijk:

 • elk object is uniek; 
 • de markt is niet transparant en de bestaande marktparticipanten hebben er weinig baat bij om de markt transparanter te maken;
 • subjectiviteit is de norm in de vastgoedmarkt. Het ontbreekt investeerders doorgaans aan de middelen of het raamwerk om alle investeringsmogelijkheden op dezelfde manier langs dezelfde meetlat te leggen. Hierdoor is het moeilijk om de krenten uit de pap te vissen. Daarom wordt vaak dicht bij huis geïnvesteerd, terwijl daar niet per se de beste rendementen worden behaald.'

'Onze strategie is vooruitkijken en profiteren van deze drie kenmerken. Wij nemen toekomstige trends en ontwikkelingen mee in onze modellen en rendementsverwachtingen. Ons unieke investeringsmodel helpt hierbij door zelf een inschatting te maken van het huurgroei-potentieel van de vastgoedportefeuilles van de diverse vastgoedfondsen die we kunnen selecteren. Dit kan, omdat we van deze vastgoedportefeuilles de kwaliteit van alle individuele locaties en gebouwen zelf bepalen. Op basis van deze onafhankelijke waardering van alle objecten in deze portefeuilles selecteren we de meest aantrekkelijke vastgoedfondsen. Deze aanpak is uniek in de private vastgoedmarkt.'

 

Let op: ondanks de genoemde voordelen van de Kempen Private Real Estate Solution betreft het nog steeds een vorm van beleggen. U loopt dus het risico om uw inleg kwijt te raken.

Impact van stijgende rentes en een dalende vastgoedmarkt bij deze vorm van beleggen

'Het economische plaatje veranderde de afgelopen tijd flink door forse inflatie, stijgende rente en afnemende economische groei in Europa. Het is belangrijk om nu uit te zoeken hoe dit vastgoed beïnvloedt en of de factoren onderling verschillende invloeden hebben op de vastgoedmarkt.'

 

'In het algemeen gedraagt vastgoed zich het beste bij stijgende inflatie. De meeste huurcontracten hebben hier namelijk een correctie voor. Stijgende rente is een ander verhaal. Hierdoor eisen beleggers een hoger rendement. Zij willen gecompenseerd worden voor het risico van vastgoed boven op het rendement van staatsobligaties. Als deze rente omhooggaat, wordt het vereiste rendement ook hoger. Dit kan gecompenseerd worden als huurprijzen kunnen blijven doorgroeien. In dat geval wordt er gezocht naar vastgoedmarkten waar krapte heerst. Dat houdt in dat er structureel meer vraag dan aanbod is. In dat geval kunnen huren verhoogd blijven worden. Dit leidt tot een verhoging van de kasstroom en een aantrekkelijk rendement.'

Overeenkomsten tussen beleggen in de Kempen Private Real Estate Solution en een Private Equity fund

'De belangrijkste overeenkomst tussen beleggen in de Kempen Real Estate Solution en een Private Equity fund is dat beide fondsen beleggen in private markten. Voor beide producten geldt dat hierdoor de prijsbepaling minder turbulent is, in vergelijking met beursgenoteerde beleggingsproducten. Beide categorieën kenmerken zich ook als niet-transparante markten, waarvoor specialistische kennis en een sterk netwerk vereist is om waarde toe te voegen.'

Heeft de Kempen Private Real Estate Solution te maken met een J-curve?

'De J-curve is een grafische weergave van een trend waarbij de curve in eerste instantie daalt en vervolgens herstelt en stijgt. Het lijkt op de vorm van de letter 'J'. Deze curve laat dus het groeipatroon zien van bijvoorbeeld een fonds. De Kempen Private Real Estate Solution heeft niet te maken met een J-curve. Dit komt doordat de Solution belegt in vastgoedfondsen met bestaand vastgoed waar huurinkomsten uitkomen. Hierdoor is het mogelijk om al in een vroeg stadium dividenden uit te keren.'

'Verder is de Kempen Private Real Estate Solution een open-end fonds en heeft de Solution geen einddatum waarop alle beleggingen verkocht moeten zijn. Het voordeel van een open-end fonds is dat beleggers hun positie op kwartaalbasis verder kunnen uitbouwen, of een gedeelte verzilveren na de initiële lock-up fase van drie jaar.'

Is er samenhang tussen private equity en de Kempen Private Real Estate Solution 

'Dit is een lastige vraag die ik niet met zekerheid kan beantwoorden. Ik kan wel zeggen dat de onderliggende asset classes van private equity zich niet precies hetzelfde gedragen als vastgoed en dus voor spreiding zorgen. Het is daarom aantrekkelijk om beide assetcategorieën in de portefeuille te hebben.'

Meer informatie?

Investeren in de Kempen Private Real Estate Solution iets voor u?

Boudewijn Hasselman is private banker binnen Van Lanschot Kempen Private Equity en gespecialiseerd in de dienstverlening aan private equity professionals. Hij bespreekt graag met u alle mogelijkheden. U bereikt Boudewijn op 06 297 137 42 en via b.hasselman@vanlanschotkempen.com. Of maak direct een vrijblijvende afspraak.

Maak een afspraak
Boudewijn Hasselman

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer