Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Kempen lanceert tweede private-equitybeleggingsfonds

In het kort:

 • Kempen European Private Equity Fund II gaat door waar Fund I is gestopt
 • Instapwaarderingen in het segment kleine en middelgrote bedrijven zijn aantrekkelijk
 • Echte waardecreatie door operationele verbeteringen en buy-and-build

‘Kempen European Private Equity Fund II gaat door waar Fund I stopt’, vertelt fondsmanager Sven Smeets. ‘Het nieuwe fonds heeft hetzelfde DNA en dezelfde investeringsfilosofie.’ De reden dat Kempen met een tweede private-equityfonds komt, is dat de portefeuille van het eerste fonds volledig is ingericht. Het fonds heeft inmiddels een gecomitteerd/geïnvesteerd vermogen van 193 miljoen euro.

Kleine maar fijne deals

Het motto van het private-equityfonds van Kempen is ‘klein maar fijn’. Het fonds richt zich op kleine niet-beursgenoteerde ondernemingen in het westen en noorden van Europa met een ondernemingswaarde tot zo’n € 100 miljoen. Investeringen zijn direct of via partnerships.

Smeets: ‘We kijken naar investeringsmogelijkheden in vijf regio’s: de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitssprekende landen en Scandinavië. Net als bij fonds I nemen we in elke regio om en nabij drie directe investeringen en maximaal twee partnerships op in de portefeuille.’


‘Kleine bedrijven zijn een belangrijk onderdeel van de economie. En private-equitydeals met het hoogste rendementspotentieel worden veelal juist in het kleinere segment van de markt gevonden. Lage instapwaarderingen, beperkt vreemd vermogen en diverse manieren om waarde te creëren leiden tot aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in het kleine buy-outsegment’, licht Smeets toe.

Echte waardecreatie

‘Onze ervaring is dat de kleinere tot middelgrote bedrijven veel mogelijkheden bieden voor verdere groei door professionalisering van het management, digitalisering, operationele efficiëntie, uitbreiding met nieuwe producten in binnenland en eventueel buitenland', vertelt Smeets.

Het Kempen European Private Equity Fund is meer gericht op ‘echte’ waardecreatie door operationele verbeteringen en 'buy-and-build', dan op ‘financial engineering’ of ingewikkelde financieringsconstructies om waarde uit de investering te halen.

Smeets: ‘We hanteren vaak een buy-and-build-strategie en zien internationalisering, digitalisering en procesverbeteringen als de belangrijkste manier om de organische groei van een bedrijf te stimuleren.’ Uiteindelijk wordt een private-equityinvestering na een aantal jaar weer doorverkocht.

Twee recente investeringen van het Kempen European Private Equity Fund I zijn de Duitse opticien- en audiciengroep Ounda en de Noorse campingdealer Tellus. ‘Tellus Group is een nieuwe onderneming uit de fusie van vijf Noorse camperdealers. Op de versnipperde markt voor campers in Scandinavië zien we mogelijkheden om marktleider Tellus te laten groeien door overnames en uitbreiding van de dienstverlening’, licht Smeets toe. 

‘Ounda is een nieuwe groep van individuele opticiens en audiciens die opereert in het hogere segment voor brillen en gehoorapparaten. In Duitsland zijn nog veel individuele opticiens actief en is er veel consolidatiepotentieel. Door centralisering en professionalisering van de gezamenlijke inkoop, administratie, marketing en HR kunnen er nog aanzienlijke schaalvoordelen worden behaald.’

Populaire beleggingscategorie

In de aanhoudende zoektocht naar een aantrekkelijke rendement komen meer en meer beleggers bij private equity terecht. Zo streeft het Kempen European Private Equity Fund II naar een doelrendement van 12-15% na aftrek van kosten.

‘De grote interesse voor private equity zorgt er wel voor dat er erg veel geld naar deze beleggingscategorie stroomt’, vertelt Smeets. ‘Een zeer groot deel van dit geld gaat echter naar een beperkt aantal zeer grote private-equitypartijen die in grote ondernemingen investeren. Dat is het segment waar wij echter zeer kritisch op zijn, omdat deze toestroom aan kapitaal voor een verdere stijging van instapwaarderingen heeft gezorgd voor de bedrijven waarin zij willen participeren.’

‘Bij kleine en middelgrote private Europese ondernemingen zien wij deze stijgingen slechts zeer beperkt. Dat sterkt ons in de overtuiging dat dit nog steeds een goed moment is om in private equity te investeren, maar dan wel zeer specifiek in het kleine en middelgrote segment.’

Karakteristieken private equity

Private equity is een beleggingscategorie met specifieke eigenschappen. Een lange beleggingshorizon is vereist in verband met het tot wasdom komen van de investeringen en het ontbreken van liquiditeit. In- of uitstappen gedurende de looptijd is niet of slechts zeer beperkt mogelijk. De beoogde looptijd van Kempen European Private Equity Fund II is 10 jaar.

Beleggers in private equity moeten ook rekening houden met het zogenoemde J-curve-effect (‘hockeystick’). De kasstroom van het fonds volgt de vorm van een J, waarbij hij in de eerste jaren negatief is door investeringen (die in het begin tegen aankoopprijs worden aangehouden, ondanks eventuele opwaarderingen) en fondskosten. Waarna in de tweede helft van de looptijd van het fonds de kasstroom positief wordt als gevolg van verkoop van belangen.

Complementerende fondsen

Kempen European Private Equity Fund I en II zijn twee unieke, maar elkaar complementerende fondsen. ‘Met fonds II investeren we niet in dezelfde ondernemingen als met fonds I’, benadrukt Smeets. ‘Maar dat neemt niet weg, dat we met fonds II wel met dezelfde investeringspartners kunnen samenwerken.’

En niet onbelangrijk: Van Lanschot Kempen zelf investeert mee in Kempen European Private Equity Fund II. Smeets: ‘We vinden het belangrijk dat onze belangen gelijk zijn aan die van onze beleggers. We vragen van hen een lange investeringshorizon, dan is het goed te weten dat Van Lanschot Kempen zich ook aan dit fonds heeft gecommitteerd.'

Inschrijven

Beleggers kunnen vanaf nu inschrijven op het Kempen European Private Equity Fund II. De eerste ronde sluit op 29 oktober 2021. Of er nog een volgende ronde komt, is niet met zekerheid te zeggen. Als bij de eerste closing de hard cap van € 250 miljoen wordt opgehaald dan sluit het fonds.

Beleggers die in de eerste inschrijfronde meedoen hebben in ieder geval twee voordelen, aldus Smeets: 'Ze weten zeker dat ze kunnen participeren in het fonds en ze hoeven geen zogenoemde equalization interest te betalen. Dat is een vergoeding die latere toetreders bij een volgende inschrijfronde wel betalen, omdat zij pas dan investeren maar wel tegen dezelfde voorwaarden als de eerste investeerders. Deze vergoeding gaat naar de beleggers die eerder zijn ingestapt.’

Wilt u een beleggingsspecialist spreken?

Of hebt u een andere vraag naar aanleiding van dit artikel? Wij helpen u graag.
Contact
Disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we beleggingsprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de beleggingsprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer