Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Blog

Lid van een VvE? Rechter doet belangrijke uitspraak over uw aandeel in het reservefonds

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad in het befaamde kerstarrest dat de box 3-heffing in strijd is met het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Als gevolg van dit arrest is de box 3-systematiek met ingang van 2023 aangepast. 


Voor de jaren 2017 tot en met 2022 is herstelwetgeving van kracht. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijke uitspraak gedaan over deze herstelwetgeving. De uitspraak is belangrijk voor appartementseigenaren, omdat het gaat over het aandeel dat zij hebben in het reservefonds van hun Vereniging van Eigenaren (VvE). 

Vermogensverdeling in box 3

In de nieuwe box 3-systematiek wordt nu gekeken naar uw werkelijke vermogensverdeling op de peildatum van 1 januari van het belastingjaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uw banktegoeden en uw overige bezittingen. Banktegoeden zijn de tegoeden op de betaal- en spaarrekeningen die op uw eigen naam staan plus uw contante geld. Al uw andere vermogensbestanddelen worden aangemerkt als overige bezitting. Het maakt voor de belastingheffing nogal uit of iets als banktegoed wordt aangemerkt of als overige bezitting. Voor uw banktegoeden geldt namelijk een veel lager forfaitair rendement dan voor uw overige bezittingen. Voor het belastingjaar 2018 (het belastingjaar in de procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) is dat voor banktegoeden 0,12% en voor overige bezittingen 5,38%. 

Uw aandeel in reservefonds VvE

Eigenaren van een appartementsrecht zijn verplicht lid van de VvE en betalen daar een bijdrage aan. Zo’n VvE heeft een reservefonds om het (groot) onderhoud te kunnen betalen. De VvE is verplicht om het reservefonds op een bankrekening op naam van de VvE aan te houden. Een appartementseigenaar heeft volgens de Belastingdienst een pro-rata aandeel in het reservefonds, dat in box 3 moet worden opgegeven. In de procedure voor het Hof ging het over de vraag of dit aandeel moet worden opgegeven als overige bezitting (stelling belastinginspecteur) of als banktegoed (stelling eigenaar). Het Hof stelt de eigenaar in het gelijk. Omdat de VvE verplicht is het reservefonds op een bankrekening aan te houden, kan een eigenaar nooit het rendement maken dat geldt voor overige bezittingen (5,38%). Het aandeel in het reservefonds is dan aan te merken als banktegoed met het bijbehorende lagere forfaitaire rendement (0,12%).

Uw geld dat tijdelijk bij de notaris staat

Banktegoed of overige bezitting? Diezelfde vraag kan worden gesteld met betrekking tot bedragen die op de kwaliteitsrekening van de notaris staan. Dat is een speciale bankrekening van de notaris waarop hij de bedragen moet parkeren, die hij voor zijn relaties onder zich heeft. Als u bijvoorbeeld uw huis verkoopt, wordt de koopsom in eerste instantie gestort op de kwaliteitsrekening van de notaris. Na een dag of twee volgt dan de uitbetaling op uw eigen bankrekening. Ook de waarborgsom die u voor de aankoop van uw woning moet storten, komt op deze kwaliteitsrekening terecht. Als die betreffende bedragen net op de box 3-peildatum van 1 januari op de kwaliteitsrekening van de notaris staan, is ook hier de vraag: is dat bedrag voor u in box 3 een banktegoed of is het een vordering op de notaris en daarmee een overige bezitting? Ook daarover zijn de meningen verdeeld. Als we de redenering van het Hof volgen, moet dat ook als banktegoed worden aangemerkt.


Gezien het grote belang zal naar verwachting cassatie bij de Hoge Raad worden aangetekend tegen de uitspraak van het Hof. Het is dus nog even afwachten of de uitspraak stand houdt. We houden u via onze blogs op de hoogte.


Geschreven naar de stand van zaken op 6 februari 2023.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer