Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Nieuw beleggingsfonds voor vastgoed

Kempen Private Real Estate Solution voegt de inleg van een groot aantal kleinere beleggers samen waardoor zij toch in deze vastgoedfondsen kunnen investeren. En daardoor kunnen zij ook in typen vastgoed beleggen die voor hen als directe belegging niet haalbaar zijn vanwege de hoge investering, zoals logistiek vastgoed.

Het fonds biedt particuliere beleggers en semi-institutionele beleggers zoals family offices, verenigingen en stichtingen toegang tot aantrekkelijke vastgoedfondsen die voor hen buiten bereik zijn. Door de hoge minimale inleg kunnen normaal gesproken alleen grote, institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in deze fondsen beleggen.

Kempen Private Real Estate Solution voegt de inleg van een groot aantal kleinere beleggers samen waardoor zij toch in deze vastgoedfondsen kunnen investeren. En daardoor kunnen zij ook in typen vastgoed beleggen die voor hen als directe belegging niet haalbaar zijn vanwege de hoge investering, zoals logistiek vastgoed.

Het fonds wordt actief beheerd. De portefeuillemanagers bepalen op basis van hun eigen analyse en visie in welke vastgoedcategorieën zij willen beleggen en selecteren daar de juiste vastgoedfondsen voor. Met zijn eigen allocatie en selectie van vastgoedcategorieën en -fondsen streeft de Kempen Private Real Estate Solution naar een extra rendement van 3% ten opzichte van de Europese private vastgoedmarkt.

Voor wie is de Private Real Estate Solution?

Het vastgoedfonds is voor particuliere en semi-institutionele beleggers zoals family offices, verenigingen en stichtingen. De minimale inleg om te participeren in dit fonds is € 125.000.

Wat is de beleggingsfilosofie?

Van Lanschot Kempen vindt de private vastgoedmarkt heterogeen en niet-transparant. Elk pand is uniek en vraagt daarom om een eigen analyse en waardering. Een juiste allocatie en selectie van vastgoedcategorieën en -fondsen door een portefeuillemanager biedt zodoende toegevoegde waarde om mispricings te ontdekken. Privaat vastgoed leent zich in deze visie niet voor een index en een passief beheerd beleggingsfonds dat een index volgt.

De Kempen Private Real Estate Solution belegt voornamelijk in vier typen vastgoed: woningen, logistiek vastgoed (distributiecentra en magazijnen), kantoren en winkels. Het eigen analyse- en waarderingsmodel voor rendement en risico en de visie van de fondsmanagers bepalen in welke mate een vastgoedcategorie in de portefeuille wordt opgenomen.

Portefeuillemanagers Van Aert en Arissen hebben momenteel een voorkeur voor logistiek- en woningvastgoed. Aanjagers voor deze visie is de groeiende vraag naar magazijnen en distributiecentra door e-commerce (kopen via internet) en de toename van het aantal huishoudens met de aanhoudende trend van urbanisatie. Ook is er een tekort aan beide typen vastgoed en dat zorgt voor verdere huurgroei.

Voor kantoor- en winkelvastgoed zien de portefeuillemanagers ook kansen, maar zijn daarbij extra selectief. Daar is de toekomstbestendigheid een kwestie: bij kantoren speelt het thuiswerken een belangrijke rol en bij winkels de concurrentie door webshops. Deze ontwikkelingen leiden tot minder of andere type kantoren en winkels.

Voor de electie van vastgoedcategorieën en -fondsen volgen de portefeuillemanagers van de Kempen Private Real Estate Solution pakweg 30 Europese private vastgoedfondsen. Dit zijn zogenoemde open end-fondsen, waarbij elk kwartaal kan worden in- of uitgestapt. Dat biedt de fondsmanagers flexibiliteit bij de uitvoer van hun beleggingsstrategie.

Hoe is de portefeuille samengesteld?

De Kempen Private Real Estate Solution belegt momenteel voornamelijk in private vastgoedfondsen met logistiek- en woningvastgoed in hun portefeuille, en in mindere mate in winkel- en kantoorvastgoed. In de modelportefeuille zitten minimaal vijf verschillende vastgoedfondsen met onderliggend een belang in meer dan 1.250 panden en verspreid over 10 tot 12 ontwikkelde Europese landen.

Wie is Kempen Private Real Estate Solution?

Portefeuillemanagers zijn Daan van Aert en Jorrit Arissen. Zij hebben ruim twee decennia ervaring als vastgoedbelegger in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Daan en Jorrit werken in het Kempen Real Assets Team en beleggen in niet-beursgenoteerde of private vastgoedfondsen voor institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars). Zij gaan met de Kempen Private Real Estate Solution nu ook voor particuliere beleggers en semi-institutionele beleggers (family offices, verenigingen en stichtingen) in private vastgoedfondsen beleggen.


Het Kempen Real Assets Team beheert ook beursgenoteerde vastgoed- en infrastructuurfondsen zoals het Kempen European Property Fund, Kempen Global Property Fund en Kempen Global Listed Infrastructure Fund. En nu ook de Kempen Private Real Estate Solution. Het team telt 13 portefeuillemanagers, zeven nationaliteiten, heeft gemiddeld 15 jaar ervaring en beheert in totaal € 3,5 miljard.

Hoe voegt de Kempen Private Real Estate Solution waarde toe?

De Kempen Private Real Estate Solution voegt op twee manieren waarde toe: door zijn unieke, datagedreven beleggingsmodel voor vastgoed en door de Solution -structuur van het fonds.

Van Lanschot Kempen heeft zelf een beleggingsmodel voor vastgoed ontwikkeld. Dat analyseert en waardeert op basis van gegevens over de locatie en het pand wereldwijd meer dan 200 duizend vastgoedobjecten op meer dan 75 duizend locaties. Elk pand krijgt een score aan de hand van de kwaliteit van de locatie van het vastgoed (stad, wijk en straat, afstand tot voorzieningen) en de kwaliteit van het pand zelf (bouwkundige staat, faciliteiten, energielabel).

Met het eigen model kunnen de portefeuillemanagers van de Kempen Private Real Estate Solution het vastgoed in de portefeuille van private vastgoedfondsen beoordelen en zien of het betreffende vastgoedfonds een aantrekkelijke belegging is.

Omdat de Kempen Private Real Estate Solution de inleg van een groot aantal relatief kleinere beleggers samenvoegt, kunnen deze beleggers investeren in private vastgoedfondsen en vastgoedsegmenten die door hun hoge minimale inleg anders ontoegankelijk zijn.

Het is de combinatie van het kwantitatieve vastgoedbeleggingsmodel en de kwalitatieve eigenschappen van de portefeuillemanagers zoals kennis en ervaring voor het selecteren van vastgoedfondsen die de Kempen Private Real Estate Solution  meerwaarde geven. Dat vertaalt zich in een beoogd extra rendement van 3% ten opzichte van de Europese private vastgoedmarkt.

Wat voegt Kempen Private Real Estate Solution toe aan mijn beleggingsportefeuille?

 • Toegang tot private vastgoedfondsen die normaal alleen voor institutionele beleggers toegankelijk zijn
 • Beleggen in vastgoed waarin niet zelf direct is te beleggen
 • Toegang tot panden van hoge kwaliteit op de beste locaties
 • Brede spreiding over vastgoedcategorieën en landen in Europa
 • Lage correlatie met andere beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties
 • Grotere liquiditeit dan bij zelf direct in vastgoed beleggen (elk kwartaal in- of uitstappen)
 • Gebalanceerd rendement waarbij het rendement door spreiding van de portefeuille niet afhankelijk is van één of enkele panden
 • Kostenvoordeel: tegen lage kosten toegang tot grote private vastgoedfondsen en transactiekosten worden gedeeld met andere beleggers in het fonds
 • Ontzorgen: geen regeldruk, geen zorgen over huurders en geen rompslomp van onderhoud

Wanneer volgen de eerste beleggingen?

De Kempen Private Real Estate Solution heeft zijn eerste belegging in een Pan-Europees logistiek vastgoedfonds inmiddels in portefeuille. De fondsmanagers verwachten dat de portefeuille na drie jaar zijn volledige samenstelling bereikt. Hierna zullen posities worden uitgebreid of verkocht naar aanleiding van een veranderende visie op vastgoedcategorieën en/of onderliggende vastgoedfondsen.

De portefeuillemanagers willen de inleg van beleggers relatief snel aan het werk zetten en normaal gesproken binnen twee tot drie kwartalen opvragen. Dat hangt uiteraard wel af van marktomstandigheden en beleggingsmogelijkheden.

Wat is de beleggingshorizon?

Vastgoed is een belegging voor de lange termijn en voor de Kempen Private Real Estate Solution geldt een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar.

Het fonds heeft een initiële lock-up van 3 jaar, wat betekent dat een belegging de eerste drie jaar niet kan worden verkocht. Na deze drie jaar kan er op basis van best efforts elk kwartaal worden gehandeld (er is geen gegarandeerde liquiditeit). De koersen van de onderliggende private vastgoedfondsen bepalen de koers van de Kempen Private Real Estate Solution.

Wat is het doelrendement?

De Kempen Private Real Estate Solution streeft naar een rendement op lange termijn van ongeveer 7-9% per jaar na kosten inclusief jaarlijks 4% dividend. Daarbij wil het fonds een 3% beter resultaat genereren dan de Europese markt voor private vastgoedfondsen.

Voor het rendement van de Kempen Private Real Estate Solution is het belangrijk om te weten, dat het fonds in bestaand en verhuurd vastgoed belegt. Hierdoor is er al vanaf de start direct rendement en kan het fonds dividend uitkeren. De ontwikkeling van het rendement verloopt niet volgens het zogenoemde hockeystickpatroon, waarbij de eerste jaren verlies wordt geleden en investeringen pas later winst maken (zoals bij private equity).

Het eigen vastgoedbeleggingsmodel van Van Lanschot Kempen analyseert en waardeert op basis van gegevens over de locatie en het pand wereldwijd meer dan 200 duizend vastgoedobjecten op meer dan 75 duizend locaties. Hiermee kunnen de portefeuillemanagers van de Kempen Private Real Estate Solution het vastgoed in de portefeuille van private vastgoedfondsen beoordelen en zien of het een aantrekkelijke belegging is.

Belegt Van Lanschot Kempen mee in Kempen Private Real Estate Solution?

Ja, met 5 miljoen euro.

Interesse in de Private Real Estate Solution?

Neem dan contact op met uw private banker. Bent u nog geen klant van Van Lanschot Kempen? Maak dan een afspraak via onderstaande button.
Maak een afspraak

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer