Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Veranderingen box 3: heeft de ‘spaar-BV’ nog zin?

Blog

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen wijziging van de box 3-heffing. Het wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht en voor de invoering van de veranderingen streeft de staatssecretaris naar 1 januari 2022.


In deze blog bespreek ik of het hoppen tussen de verschillende boxen nog zin heeft.

Hoe is het nu?

In het huidige box 3-systeem kan het voordelig zijn om box 3-vermogen onder te brengen in een zogenoemde spaar-BV of in een open fonds voor gemene rekening (OFGR). In plaats van de box 3-heffing die – ongeacht het rendement in 2020 – kan oplopen van 0,54% tot 1,6%, betaalt u dan belasting over het werkelijk gerealiseerde rendement. Die belasting bestaat enerzijds uit Vennootschapsbelasting (Vpb) (tot een winst van € 200.000 16,5% in 2020, 15% vanaf 2021) en uiteindelijk ook box 2-belasting (26,25% in 2020, 26,9% vanaf 2021). Gecombineerd komt deze belastingdruk vanaf 2021 op 37,87% (tot een winst van € 200.000). 

 

Dit is zeker voor vermogenden die veel spaargeld of laag renderende beleggingen aanhouden een aantrekkelijke structuur. Bij de huidige spaarrente van nauwelijks 0,1% betaalt u dan ook vrijwel geen belasting. Het omslagrendement ligt op circa 4,2% voor vermogens boven circa € 1 miljoen (€ 2 miljoen voor partners). Is het rendement hoger, dan is box 3 voordeliger.

Hoe gaat het worden?

In het nieuwe systeem is de opbouw van uw box 3-vermogen het uitgangspunt; wat is spaargeld en wat zijn de overige box 3-bezittingen? De belastingdienst gaat ervan uit dat u over uw spaargeld 0,09% rente ontvangt (fictief rendement), over alle andere box 3-bezittingen is het fictieve rendement 5,33%. Als u box 3-schulden heeft, mag u 3,03% van die schuld in mindering brengen op het totale fictieve rendement. Vervolgens heeft u nog een vrijstelling van € 400 per persoon. Het restant wordt belast met 33% box 3-belasting (in plaats van nu 30%).

 

Per saldo betekent het nieuwe systeem dat u over uw spaargeld maximaal 0,03% belasting betaalt  en over uw andere box 3-bezittingen maximaal 1,76% (in plaats van nu 0,54% tot 1,6%). 

 

Met de aangekondigde plannen voor box 3 is het voor spaarders nauwelijks meer interessant om te gaan box-hoppen. Zo betaalt u bij € 2 miljoen spaargeld en geen ander box 3-vermogen slechts € 462 box 3-belasting, in plaats van € 26.641 in het huidige systeem. Daarvoor hoeft u straks niet al die moeite te doen om een BV of OFGR op te richten.

 

Maar voor overige box 3-bezittingen ligt dit anders. Daarover betaalt u straks – ongeacht het werkelijk gerealiseerde rendement – 1,76% belasting. Dat betekent dat u, tot een werkelijk gemaakt rendement van circa 4,65%, in een BV of OFGR minder belasting verschuldigd bent.

Voor laag renderende beleggingen, zoals bijvoorbeeld staatsobligaties, kan het dus nog wel degelijk interessant zijn om te gaan box-hoppen. Bij een werkelijk gerealiseerd rendement van 2%, is de belastingdruk in de BV circa 0,76% over het vermogen. Bij een belegging van € 2 miljoen scheelt dat toch € 20.000 belasting ten opzichte van box 3. 

Wat kunt u doen?

De contouren van de nieuwe regeling zijn nu bekend. U kunt samen met uw fiscalist uw huidige financiële situatie tegen het licht houden om te kijken of deze regeling gevolgen voor u heeft. Zodra er meer over het wetsvoorstel bekend is, brengen wij u daarvan op de hoogte via onze blogs.


Geschreven naar de stand van zaken op 11 september 2019.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer