Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Goodwill voor huisartsen: 4 vragen

Bent u een startende huisarts en overweegt u een praktijk over te nemen? Dan zijn ze in grote delen van het land heel blij met u. In het buitengebied zijn tal van praktijkhouders op zoek naar geschikte opvolgers. Toch ziet Henk-Jan van Roekel als private banker voor Van Lanschot Kempen Healthcare steeds vaker dat startende praktijkhouders een bedrag voor goodwill moeten betalen, vooral in de Randstad. Maar wat is goodwill, hoe berekent u het en wat beïnvloedt de 'goodwillfactor' eigenlijk? In deze blog bespreekt Henk-Jan enkele aandachtspunten voor goodwill, zodat u goed voorbereid aan de onderhandelingstafel komt te zitten. 

Inhoudsopgave

1. Wat is goodwill?  

Wie een bestaande huisartsenpraktijk overneemt moet daarvoor een geldbedrag betalen. Daarvoor krijgt u dan tastbare, materiële zaken, zoals het praktijkpand, de meubels en de (medische) apparatuur. Soms wordt ook een geldbedrag gevraagd voor het minder tastbare gedeelte van de praktijk: de waarde van het patiëntenbestand. Dat is goodwill. Maar ook een hogere prijs betalen voor apparatuur dan de daadwerkelijke waarde wordt gezien als goodwill.

Tot 1987 was het gebruikelijk dat er goodwill betaald werd voor huisartsenpraktijken, daarna is het afgeschaft. Maar sinds de introductie van marktwerking in de zorg komt goodwill weer vaker voor, vooral in de Randstad. Daar is immers het aanbod van praktijken, in tegenstelling tot in Groningen of Zeeland, kleiner dan de vraag. Bedragen tussen € 25.000 en € 100.000 zijn hierbij gebruikelijk, met uitschieters tot € 200.000. 

2. Hoe wordt goodwill berekend?

Hoe wordt goodwill berekend, en hoe kunt u die berekening beïnvloeden? Er zijn grofweg twee manieren: 

 1. Per patiënt
  De eerste manier is met een bedrag per patiënt rekenen. Dit bedrag kan variëren tussen € 25 en € 75 per patiënt en is afhankelijk van de regio, de kwaliteit en organisatievorm van de praktijk, de financiële performance van de praktijk, de wensen van de vertrekkende huisarts, maar ook van uw wensen als potentiële overnamekandidaat. Over dit bedrag kunt u onderhandelen.
 2. Op basis van overwinst
  Vaker zie ik echter een berekening op basis van de overwinst. U zet dan samen alle inkomsten en uitgaven op een rij, maar houdt daarbij rekening met de verschillen. Oftewel, wat gebeurt er nadat u de praktijk hebt overgenomen? Misschien had de vertrekkend huisarts een praktijk aan huis, maar krijgt u te maken met huurkosten. 

Rekenvoorbeeld op basis van overwinst
In onderstaand voorbeeld vervallen bijvoorbeeld de waarneemkosten die de vertrekkend huisarts rekende, omdat deze praktijk wordt voortgezet als duo-praktijk. Aan de andere kant komen er huurkosten (huisvesting) bij – door het verdwijnen van de praktijk aan huis. Onder aan de streep resteert dan de winst die verwacht wordt nadat u de praktijk hebt overgenomen.

Die verwachte winst wordt vergeleken met wat een ‘normale’ praktijk aan winst zou moeten maken. Ook hier kan een uitgebreide discussie over ontstaan, maar ik houd in dit voorbeeld de NZa-norm aan. Het verschil is de overwinst, oftewel datgene dat u meer verdient met uw nieuwe praktijk ten opzichte van een normpraktijk met 2.095 patiënten. Ten slotte wordt deze overwinst vermenigvuldigd met een factor tussen 0 en 2 om tot de goodwillsom te komen. In ons voorbeeld is de goodwillfactor 1,2 en de berekende goodwill afgerond € 72.000

in €
Kosten
Kosten na overname
Inkomsten
Omzet per jaar
350.000
Personeelskosten
85.000
85.000
Waarneemkosten
40.000
Huisvesting
25.000
Variabele huisvestingslasten
8.000
8.000
Verkoopkosten
1.000
1.000
Kantoorkosten
25.000
25.000
Algemene kosten
15.000
15.000
Totale kosten
159.000
Winst
191.000
Normale vergoeding voor een praktijkhouder
130.861
Overwinst
60.139
Goodwill
72.167 (goodwillfactor 1,2)

3. Wat beïnvloedt de goodwillfactor? 

De goodwillfactor is uiteindelijk het resultaat van de onderhandelingen die partijen met elkaar voeren. Maar er is een aantal duidelijke indicatoren die deze factor beïnvloeden:

 • de locatie van een praktijk: ligt de praktijk in een ‘gewilde’ wijk of niet? 
 • aantal patiënten en samenstelling patiëntenpopulatie: wat is de zorgzwaarte van de patiënten?
 • innovatieve uitstraling: in hoeverre wordt er gebruikgemaakt van ketenzorg? Is er ruimte om te groeien?
 • praktijkorganisatie: werkt de praktijk al samen met meerdere disciplines? 

Hiernaast zijn er ook nog subjectieve criteria die een rol kunnen spelen, zoals de gunfactor van de overdragende huisarts en de uitstraling van uw nieuwe praktijk.

4. Waar moet u verder nog op letten?

Veel startende huisartsen schrikken zodra zij in de onderhandeling met de overdragende partij geconfronteerd worden met een goodwillsom. Dit hoeft niet. Blijf rustig en vraag goed door waarop de goodwill gebaseerd is. Vergelijk dit bedrag vervolgens met collega’s in dezelfde regio die mogelijk goodwill hebben betaald. Wij raden u aan altijd een adviseur in de arm te nemen om u te helpen in de onderhandelingen. 

Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat u mogelijk een financiering moet afsluiten om de goodwill te kunnen voldoen. Deze financiering mag u in maximaal tien jaar terugbetalen. Het is dus  belangrijk om te (laten) onderzoeken of u na rente en aflossing voldoende overhoudt om van te leven. 
We staan voor u klaar

Ontdek uw mogelijkheden

Henk-Jan van Roekel

Directeur Healthcare

06 12 28 02 21

Mail Henk-Jan van Roekel

Wilt u weten wat er allemaal bij een praktijkovername komt kijken en welke financiële gevolgen dit voor u heeft? Of wilt u weten waarmee Van Lanschot Kempen Healthcare huisartsen nog meer kan helpen? Neemt u dan contact op met Henk-Jan via 06 12 28 02 21 of stuur een e-mail naar h.vanroekel@vanlanschotkempen.com. Daarnaast kunt u altijd een vrijblijvende kennismakingsafspraak maken.
Maak een afspraak

Kennis & Inspiratie voor Financieren

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer