Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Stichting Twickel streeft naar ‘elke dag een beetje beter’

‘Loop ik op Twickel, dan voel ik dat ik goed wil zorgen voor de schoonheid en de historie van het landgoed.’ Dat is de drijfveer van Egbert Jaap Mooiweer, directeur-rentmeester van de stichting Twickel. Deze stichting beheert in heel Nederland 6.800 hectare landschap, zowel landbouwgrond als historische tuinen, bos, heide en moeras.

De stichting is opgericht in 1953, na het overlijden van de barones in 1975 werden ook andere landgoederen aan de stichting toegevoegd. Ruim vijftig medewerkers van de stichting beheren niet alleen landbouwgronden, waarbij de boeren worden aangemoedigd en geholpen om zoveel mogelijk natuurinclusief te gaan werken, maar ook prachtige historische landgoederen in onder andere Lochem, Borculo en Zevenaar. En natuurlijk landgoed Twickel, het kasteel met de museale collectie waar het allemaal begon.

Samen met ruim vijftig medewerkers zorgt directeur-rentmeester Egbert Jaap Mooiweer voor het onderhoud van de gebouwen, de historische tuinen, bosbeheer en het vastgoedbedrijf dat erbij hoor. ‘Naast landbouw en bosbouw zijn er verschillende activiteiten, uitgevoerd door met name onze huurders, zoals hotels, een golfbaan en bijvoorbeeld de Amerikaanse school in Wassenaar.’ Alle landgoederen combineren natuurlandschap en cultuurlandschap, voegt voorzitter Diederik van Wassenaer toe. ‘De opdracht die we hebben gekregen van de oprichtster in 1953 was het landgoed in stand te houden, voor zowel natuur- als cultuurliefhebbers. En voor ons betekent ‘in stand houden’: elke dag een beetje beter.’

Landgoed als voorbeeld

Een groot deel van het land dat stichting Twickel beheert, wordt begraasd door melkvee. Egbert Jaap: ‘Melkveehouderij is in transitie. Ik denk dat landgoederen zoals het onze een voorbeeld kunnen zijn van hoe natuur en cultuur, landbouw en wonen, met elkaar samen kunnen gaan. De overeenkomsten tussen boeren en landgoederen zijn groot: we zijn gebonden aan een plek en we willen wat we hebben overdragen aan een volgende generatie. Als meer boeren zo werken, kunnen we de problemen op het gebied van stikstof, CO2 en waterberging met elkaar in evenwicht brengen, met een goed verdienmodel erbij.’

Bezoekers spelen een rol

Maar er zijn meer uitdagingen waarbij een landgoed het voorbeeld kan zijn voor verandering in de samenleving. ‘Hoe gaan we om met verjonging in de bosbouw? Hoe worden beplantingschema’s aangepast, om met meer loofhout tegemoet te komen aan klimaatverandering?’ vraagt Diederik. ‘We kunnen ook koeien laten grazen op onze graslanden, of schapen weiden op de heidevelden. Onze miljoen bezoekers per jaar spelen daarbij een rol. Zij bezoeken niet allemaal het huis of de tuin, maar ze wandelen op de landgoederen. Zij worden geraakt door wat we doen, het in stand houden van natuur- en cultuurlandschap.’

De bezoekers zijn niet de enigen die worden betoverd door Twickel. Rentmeester Egbert Jaap zegt: ‘Als ik op dit landgoed rondloop, voel ik de historie en de schoonheid. Het is een uniek gebied, met een prachtig kasteel, fantastische landschappen en een grote maatschappelijke meerwaarde. En dat is mijn drijfveer, want hier moeten we met elkaar heel goed voor zorgen.’

Meehelpen?

Bezoekers zijn altijd welkom op een van de landgoederen van stichting Twickel, zeker in een van de landgoedwinkels, of om de wandeltocht van 9 kilometer rond het landgoed te wandelen. Meedoen aan het beheren van het landgoed? Vrijwilligers zijn altijd welkom. Lid worden van de Vrienden van Twickel kan ook, die vereniging streeft samen met de stichting naar behoud van het natuur- en landschapsschoon en de cultuurhistorische waarden van het landgoed. Een bijzonder smakelijke manier om de stichting te steunen is het aanschaffen van Twickel-kaas, een speciale kaas die wordt gemaakt van melk van de veeboeren op Twickel. De kaas is bij driehonderd verkooppunten in heel Nederland te koop.
Podcast

Twickel: cultuur en natuur gaan hand in hand

In deze aflevering van de podcast Goed Doen gaat Marnix Kluiters in gesprek met Egbert Jaap Mooiweer, directeur-rentmeester van de stichting Twickel. Deze stichting beheert in heel Nederland 6.800 hectare landschap, zowel landbouwgrond als historische tuinen, bos, heide en moeras.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer