Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Waarom al schenken tijdens leven? 4 redenen

In een blogserie zetten we de schenking van (groot)ouders aan (klein)kinderen centraal. In deze blog de eerste van de zeven stappen van een goed schenkingsplan: wat zijn mogelijke redenen om vermogen te schenken? Ik zet er vier voor u op een rij.

1. Warme hand

Uw vermogen gaat uiteindelijk bij uw overlijden naar uw erfgenamen over. Maar daar merkt u zelf niets meer van. Het geeft vaak meer voldoening om zelf mee te maken hoe blij en dankbaar uw (klein)kind met de schenking is.

2. Financiële start

Een schenking is een mooie manier om uw kind of kleinkind op weg te helpen, bijvoorbeeld voor een studie, aankoop van een woning of start van een onderneming. Ook als uw kind het minder breed heeft kan een al dan niet periodieke schenking een welkome aanvulling op zijn of haar budget zijn.

3. Fiscale besparing

Als uw vermogen bij uw overlijden vererft, wordt op dat moment bij de erfgenamen in één keer erfbelasting geheven over ieders deel. Kinderen en kleinkinderen hebben ieder een vrijstelling van € 21.559. Over het meerdere is erfbelasting verschuldigd volgens de onderstaande tabel.

Schenk- en erfbelasting (2022)

Partner/kind
(Achter)kleinkind
Overig
€0 tot €130.424
10%
18%
30%
> €130.425 en meer
20%
36%
40%

Wanneer alles in één keer vererft, kunnen de erfgenamen al snel in de hoogste schijf vallen. Als u tijdens uw leven al schenkt, kunnen (klein)kinderen jaarlijks gebruikmaken van een schenkingsvrijstelling. Voor kinderen is dat in 2022 € 5.677, voor schenking aan kleinkinderen (en anderen) € 2.274. Daarboven is in de 1e schijf 10% respectievelijk 18% schenkbelasting verschuldigd. Door tijdens uw leven (al dan niet regelmatig) onbelast of tegen het lage tarief te schenken verlaagt u het toekomstig te vererven vermogen, en daarmee realiseert u een besparing van erfbelasting. Daarnaast groeit het geschonken vermogen vrij van schenk- en erfbelasting bij de (klein)kinderen aan.

4. Financiële opvoeding

Verantwoord omgaan met vermogen vergt bepaalde kennis en vaardigheden. U kunt uw (klein)kinderen al op relatief jonge leeftijd hierop voorbereiden door schenkingen te doen en hen te begeleiden bij het beheer ervan.

Meer weten

Overweegt u om te schenken aan uw (klein)kinderen? Uw private banker fungeert graag als uw sparringpartner. Wilt u eerst zelf meer weten over schenken en de mogelijkheden?
Bezoek de pagina schenken

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer